Welkom,

 
op de website van de R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus te Meppel, deel van de parochie Heilige Drie-eenheid.
Zondags is er een viering om 10.00 uur in onze parochiekerk aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30 in Meppel.
Klik in de menubalk op Vieringen voor een overzicht.
Elke eerste zondag van de maand kunt u na afloop van de viering napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Aan het begin van elke maand is er ook een KinderWoordDienst, waarin de kinderen op een aangepaste manier uitleg krijgen van wat de "grote mensen" te horen krijgen tijdens de vieringen.


TED talk van paus Franciscus

Een TED (Technology, Entertainment, Design) is een jaarlijkse bijeenkomst, waarbij sprekers worden uitgenodigd om in een korte toespraak - zo toegankelijk mogelijk - "de presentatie van hun leven" te geven over hun gebied van expertise.
Dit jaar heeft ook paus Franciscus zo'n toespraak
gehouden. klik hier klik hier
De paus sprak wereldleiders direct aan op hun verantwoordelijkheid om zich nederig op te stellen.
"Doe je dat niet, dan zal die macht aan jou vreten, en anderen ruďneren. Hoe mooi zou het zijn als wetenschappelijke groei en innovatie ook gepaard zouden gaan met meer gelijkheid?"


klik hier

“Het is verkeerd om de aarde te vernietigen en het is verkeerd om daaraan te verdienen”
laudato si'
Zaterdag 22 april vond in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN een symposium plaats over Laudato Si’. De KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) had bewust voor een protestantse locatie gekozen om het oecumenische karakter van de dag te benadrukken.
klik hier Paus Franciscus stelt aan alle christenen indringende vragen over de keuzes die we als kerken maken bij ons financieel beleid.Paasviering(en) in de St.Stephanuskerk

Na een drukke Paaswake op de avond ervoor was er op 1e Paasdag een gezins- en familieviering, waarbij het kinderkoor zong en Maria van Magdala het graf bezocht, maar ontdekt dat het leeg is.
Twee jongens wilden tijdens de overweging al eitjes gaan zoeken, maar dat mocht (nog) niet van de pastor. De jongens wisten hem echter precies uit te leggen wat die eieren met pasen te maken hebben.

Omdat de overweging wel echt moeilijk te begrijpen was voor kinderen legde pastor Jan van Beek het ook nog eens apart uit aan de kleintjes.Stronken op Hesselingen

Deze week lagen er heel wat stronken, wortels en oud blad langs de weg bij onze begraafplaats. Dinsdag 4 april zijn 9 vrijwilligers bezig geweest om op en rond de begraafplaats oud blad op te ruimen, de sloten schoon te maken en oud stronken en wortels te verwijderen. De fa. Hilko Bakker zette zelfs groot materieel in om de grond te egaliseren. Al dit werk was hard nodig voor een beter beheer van de bomen en de mogelijke aanleg van een strooiveld.


Hjp2 klik hier klik hier
Bijbeltekst voor vandaag

kerkbubi klik hier

St.Stephanuskerk
Comm. de Vos van Steenwijklaan
2007 - heden

St.Stephanus - Meppel

A G E N D A

ACTIVITEITEN klik hier

Parochie-Secretariaat
0522 - 252782

elke dinsdag en vrijdag
9.30 - 11.30 uur

Paus Franciscus
vraagt ons te bidden
voor de jongeren
maar hij daagt hen ook uit

maak er een punt van
Zuideinde

St.Stephanuskerk
Zuideinde
1866 - 1961

Groteoever

St.Stephanuskerk
Grote Oever
1961 - 2007

ook al zie je met Pasen
overal pinksterbloemen
RK-humor Pasen en Pinksteren
vallen NIET op een dag

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Copyright © R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus         1861-2017

Kersttijd

Paastijd

Disclaimer

Allerheiligen - 1 november
Allerzielen - 2 november
Avondgebed voor kinderen (oud)
Barka-lied
Engel des Heren
Engelen
Engelen in de Nederlandse taal
Engel met mobieltje
Engel van Reims
Gebed om vrede van St.Franciscus
Gedachtenis- of bidprentje
H. Christoffel
H. Pellegrinus of Peregrine
H. Petrus en H. Paulus
H. Tarcisius
Kerkelijke feestdagen
Kerken
Missen
Noodhelpers
Onze Vader
Rozenkrans - Rozenhoedje
Schietgebedje
Weesgegroet
IJsheiligen
Zegenbede van St.Patrick
Zonnelied van St.Franciscus

Agapč-viering
Een kijkje in onze kerk
Dagelijkse, kleine homilieën
                    van Paus Franciscus

Data kerkelijke feestdagen
Encycliek Lumen Fidei
Encycliek Laudato Si'
geen parochiekroniek
Internet
Pausen
Sociale media
Tot welke parochie hoor ik ?
Tradities
Vreugde van het Evangelie
Vrijwilligers
. . en het meldpunt
        grensoverschrijdend gedrag

 
 
 
Buitengewone Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2014

Algemene Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2015

Algemene Bisschoppensynode
                      over Jongeren 2018

ABC v.d. Kersttijd
1e Advent
2e Advent
3e Advent Zondag Gaudete
4e Advent
Adventskrans
Zegenbede voor de Advent
Kerstboom
Kerstmis, waarom 25 december?
Kerststal
Kerststalletjes kijken
Kerst op internet
Kerstgebruiken in Drenthe
Kindje Wiegen
Midwinterhoorn blazen
Maria Lichtmis - 2 februari
Stille Nacht - Heilige Nacht
De vierde wijze


Korte films over sacramenten
Doopsel
Boete & verzoening
Eucharistie
Vormsel
Huwelijk

ABC v.d. Goede Week
40-dagentijd
Aswoensdag
Zondag Laetare
Goede Week
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Kruisweg (bidden)
Kruisweg aan de hand van
      Paus Johannes Paulus II

Pasen
Beloken Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
 
 
 
Korte films over gebed
Onze Vader
Weesgegroet
Rozenkrans
Getijdengebed
Kruisweg
Bidden met de Bijbel
Aanbidding
 
 

Privacy beleid

Enkele computer-tips
wanneer u Adobe Reader niet op
uw pc heeft staan, kunt u het
hier gratis downloaden
  klik
 
 
bij gebruik van
MS Internet Explorer 6 kan deze
website wellicht niet goed
werken - gebruik dan
een andere versie
of liever nog Microsoft Edge
of gebruik liever Mozilla Firefox of
Google Chrome als internetbrowser
 
niks klik niks klik niks edge