Welkom,

 

op de website van de Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap Sint Stephanus te Meppel, die deel uitmaakt van de
parochie Heilige Drie-eenheid in zuid-west Drenthe.
Deze website wil een bron van informatie en inspiratie zijn voor onze parochianen en voor alle mensen van goede wil.
Zondags is er een viering om 10.00 uur in onze parochiekerk aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30 in Meppel.
Klik in de menubalk op Vieringen voor een overzicht.
Elke eerste zondag van de maand kunt u na afloop van de viering napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Aan het begin van elke maand is er ook een KinderWoordDienst, waarin de kinderen op een aangepaste manier uitleg krijgen van wat de "grote mensen" te horen krijgen tijdens de vieringen.
 

St.Stephanus - Meppel
a g e n d a activiteiten klik hier

quote De communie is niet een beloning voor goed gedrag,
maar een bemoediging voor zondaars
handtekening

parochie-secretariaat
0522 - 25 27 82

vrijdag
9.30 - 11.30 uur
de mail wordt (vrijwel)
elke dag gelezen

 


Pastor A. (Alie) de Lange benoemd in onze parochie

Zondag 10 november werd aan het eind van de viering bekend gemaakt dat pastor A. (Alie) de Lange per 1 november benoemd is als parttime pastoraal werker in de parochie Heilige Drie-eenheid.
Pastor De Lange was werkzaam in de parochies van Steggerda en Fredriksoord en na de fusie ook in Heerenveen en Wolvega. klik hier
Adventskaars

Het einde van het jaar nadert en daarmee ook het begin van het nieuwe kerkelijk jaar, dat vier weken voor Kerstmis, met de advent, begint.
In veel gezinnen is het een goede gewoonte elke dag van de advent even een kaars aan te steken en zich zo voor te bereiden op het grote feest van Kerstmis. Daarvoor kunt u de komende weken weer een adventskaars kopen na de viering bij de koster.Vormsel voor 8 jongeren

Zondag 17 november zal bisschop Ron van den Hout het sacrament van het Vormsel toedienen aan
    Aine     Bryce     Emanuel     Gerdien
    Ines     Jacob     Mirthe     en     Niels

Een gelegeheidsjongerenkoor van onze geloofsgemeenschap zal tijdens deze viering de Bonifatiusmis van Markus Wittal zingen.
Kerstpakketten

De Parochiële Caritas Instelling wil u attenderen op de mogelijkheid om u aan te melden voor een kerstpakket. Dit pakket is bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben en daardoor misschien nu al opzien tegen de komende kerstdagen.
Inzameling DE-punten

Ook dit jaar willen we in de maand december weer DE-punten inzamelen voor de Voedselbank in Meppel.
Adventsmaaltijd

Woensdag 11 december organiseert de werkgroep Diaconie - Meppel een adventsmaaltijd in de St.Stephanuskerk.
De opbrengst is natuurlijk bestemd voor de landelijke
AdventsactieActie voor de voedselbank Meppel voedselbank

In de maand november wordt in onze kerk weer voedsel ingezameld voor de Voedselbank Meppel.


Bijbeltekst voor vandaag

kerkbubi klik hier

St.Stephanuskerk
Comm. de Vos van Steenwijklaan
2007 - heden

    snel een antwoord


ik wil naar een viering
in de kerk


ik wil mijn kind laten dopen

ik wil katholiek worden

hoe gaat het bij
de Eerste Heilige Communie


hoe gaat het bij
het H. Vormsel


wij willen trouwen voor de kerk

Ik wil biechten

        wat kost een bijzondere viering

      hoe kan ik een misintentie opgeven

ziekenzalving - ziekenzegen
ontvangen


thuis de communie
ontvangen


ik wil een pastor spreken

        ik wil me inschrijven

wat te doen bij
overlijden / uitvaart

adventsretraite 2019
lees verder

6 - 27 oktober 2019
Amazone-synode in Rome lees verder

bewust consumeren

klik hier

Kleding (1 & 2)

gebedsintentie
Paus Franciscus:
Dialoog en verzoening
in het Nabije Oosten

Zuideinde

St.Stephanuskerk
Zuideinde
1866 - 1961

maak er een punt van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Copyright © R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus         1861-2018

Kersttijd

Paastijd

Disclaimer

Allerheiligen - 1 november
Allerzielen - 2 november
Avondgebed voor kinderen (oud)
Barka-lied
Engel des Heren
Engelen
Engelen in de Nederlandse taal
Engel met mobieltje
Engel van Reims
De liefde (1.Kor.13)
Gebed om vrede van St.Franciscus
Gedachtenis- of bidprentje
Kerkelijke feestdagen
Kerken
Missen
Noodhelpers
Onze Vader
Rozenkrans - Rozenhoedje
Schietgebedje
St.Christoffel
St.Pellegrinus of Peregrine
St.Petrus en St.Paulus
St.Joris
St.Stephanus
St.Tarcisius
Weesgegroet
IJsheiligen
Zegenbede van St.Patrick
Zonnelied van St.Franciscus

Agapè-viering
Een kijkje in onze kerk
Dagelijkse, kleine homilieën
                    van Paus Franciscus

Data kerkelijke feestdagen
Encycliek Lumen Fidei
Encycliek Laudato Si'
10 geboden voor het milieu
Internet
Kroniek van
          een verdwenen parochie

Pausen
Sociale media
Tot welke parochie hoor ik ?
Tradities
40 jaar D.O.L.P.
Vreugde van het Evangelie
Vrijwilligers
. . en het meldpunt
        grensoverschrijdend gedrag

 
Buitengewone Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2014

Algemene Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2015

Algemene Bisschoppensynode
                      over Jongeren 2018

Bijzondere Bisschoppensynode
    over het Amazone-gebied 2019

ABC v.d. Kersttijd
1e Advent
2e Advent
3e Advent Zondag Gaudete
4e Advent
Adventskrans
Zegenbede voor de Advent
De figuren van de Kerststal
Kerstboom
Kerstmis, waarom 25 december?
Kerststal
Kerststalletjes kijken
Kerst op internet
Kerstgebruiken in Drenthe
Kindje Wiegen
Midwinterhoorn blazen
Maria Lichtmis - 2 februari
Stille Nacht - Heilige Nacht
De vierde wijze
Korte films over sacramenten
Doopsel
Boete & verzoening
Eucharistie
Vormsel
Huwelijk

ABC v.d. Goede Week
40-dagentijd
Aswoensdag
Zondag Laetare
Goede Week
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Kruisweg (bidden)
Kruisweg aan de hand van
      Paus Johannes Paulus II

Pasen
Beloken Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
 
 
 
Sacramentsdag
 
 
Korte films over gebed
Onze Vader
Weesgegroet
Rozenkrans
Getijdengebed
Kruisweg
Bidden met de Bijbel
Aanbidding
 
 

Privacy beleid
AVG-beleid in de parochie
Privacyverklaring parochieklik hier

computer-tipswanneer u Adobe Reader niet op
uw pc heeft staan, kunt u het
hier gratis downloaden
  klik
 
 
bij gebruik van
MS Internet Explorer 6 kan deze
website wellicht niet goed
werken - gebruik dan
een andere versie
of liever nog Microsoft Edge
of gebruik liever Mozilla Firefox of
Google Chrome als internetbrowser
 
niks klik niks klik niks edge

Rozenkransgebed == gesproken
 
                    Blijde Geheimen (maandag en zaterdag)
                    Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag)
                    Geheimen van het Licht (donderdag)
                    Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag)