Welkom,

 

op de website van de Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap Sint Stephanus te Meppel, die deel uitmaakt van de parochie Heilige Drie-eenheid in zuid-west Drenthe.
Deze website wil een bron van informatie en inspiratie zijn voor onze parochianen en voor alle mensen van goede wil.
Zondags is er een viering om 10.00 uur in onze parochiekerk aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30 in Meppel.
Klik in de menubalk op Vieringen voor een overzicht.
Elke eerste zondag van de maand kunt u na afloop van de viering napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Aan het begin van elke maand is er ook een KinderWoordDienst, waarin de kinderen op een aangepaste manier uitleg krijgen van wat de "grote mensen" te horen krijgen tijdens de vieringen.


St.Stephanus - Meppel
a g e n d a

secretariaat
0522 - 25 27 82

vrijdag 9.30 - 11.30 uur


de mail wordt (vrijwel)
elke dag gelezen


3e Advent: Dromen van een tuin rond de berg

Tijdens de advent werkt de Kinderwoorddienst aan het adventsproject Op weg naar de Koning van de Vrede. De profeet Jesaja neemt ons in zijn profetieën mee de berg op, de berg van God.
De vitrine in de kerk is één grote kijkdoos, waarin elke week een stukje verder geklommen wordt totdat . . . . .


Liturgische bloemschikking advent 2019


Aan het werk
in de kerk

-

voorbereidingen
voor Kerstmis


De steiger is uit de kerk, de pijpen zijn geplaatst. Het orgel moet nu nu nog gestemd worden. De Stephannootjes zijn druk bezig met het instuderen van kerstliedjes - de andere koren natuurlijk ook - de bloemendienst heeft de liturgische schikking voor het weekend al klaar en de vitrine/kijkdoos is bijgewerkt. EDn ondertussen wordt de voorzaal klaar gemaakt voor de jeugdcatechese van zondag.


klik hier “Grote drukte bij de advents-stamppot-maaltijd”

Woensdag 11 december was het 's avonds heel druk in de voorzaal van onze kerk. De werkgroep Diaconie organiseerde de jaarlijkse stamppot-maaltijd ten bate van de Adventsactie. Diverse parochianen hadden een heerlijk stamppot bereid, waaraan men zich te goed kon doen.


“De kerststal laat ons de tedere liefde van God zien”

Op zondag 1 december - 1e advent - ondertekende paus Franciscus zijn apostolische brief ‘Admirabile signum’ (‘Bewonderenswaardig teken’).
De paus was die dag op bezoek in Greccio, de plaats waar St.Franciscus in 1223 voor het eerst een (levende) kerststal liet zien.


klik hier Bonifatiuspenningen voor André Klaassen en Jan Faber

Zondag 1 december reikte pastoor Peter Wellen een Bonifatiuspenning uit aan André Klaassen omdat André al meer dan 25 jaar actief is voor onze parochie (en de voormalige St.Stephanusparochie) als lid van de werkgroep Diensten Onder Leiding van Parochianen. Daarnaast was hij jarenlang lid van het koor en penningmeester van het parochiebestuur. Tegenwoordig is hij nog steeds betrokken bij de kerkbijdrageadministratie en actief voor de KBO.

Ook Jan Faber ontving een Bonifatiuspenning voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren heeft verricht voor begraafplaats Hesselingen (o.a. voor de fondsenwerving en administratie) en voor het huidige en voor het voormalige parochieblad St.Stephanusvuur.
Ook is hij betrokken bij de fondsenwerving voor het orgel in de St.Willibrordkerk in Beilen.
Uiteraard werden beide echtgenotes in de bloemetjes gezet, want zonder hun steun . . . . .


8 jongeren dichter bij God

Zondag 17 november ontvingen 8 jongeren uit onze geloofsgemeenschap het H.Vormsel.
    Aine     Bryce     Emanuel     Gerdien
    Ines     Jacob     Mirthe     en     Niels
Tijdens deze viering waren alle 8 actief betrokken als misdienaar, lector, collectant of als lid van het gelegenheidskoor, dat in korte tijd de Bonifatiusmis ingestudeerd had.
Ook hadden zij allen een brief aan God geschreven.


Pastor A. (Alie) de Lange benoemd in onze parochie

Zondag 10 november werd aan het eind van de viering bekend gemaakt dat pastor A. (Alie) de Lange per 1 november benoemd is als parttime pastoraal werker in de parochie Heilige Drie-eenheid.
Pastor De Lange was werkzaam in de parochies van Steggerda en Frederiksoord en na de fusie ook in Heerenveen en Wolvega.Inzameling DE-punten

Ook dit jaar willen we in de maand december weer DE-punten inzamelen voor de Voedselbank in Meppel.


Bijbeltekst voor vandaag

kerkbubi

St.Stephanuskerk
Comm. de Vos van Steenwijklaan
2007 - heden

  snel een antwoord


ik wil naar een viering
in de kerk


ik wil mijn kind laten dopen

ik wil katholiek worden

hoe gaat het bij
de Eerste Heilige Communie


hoe gaat het bij
het H. Vormsel


wij willen trouwen voor de kerk

ik wil biechten

        wat kost een bijzondere viering

      hoe kan ik een misintentie opgeven

ziekenzalving - ziekenzegen
ontvangen


thuis de communie
ontvangen


ik wil een pastor spreken

        ik wil me inschrijven

wat te doen bij
overlijden / uitvaart

 

lees verder mag dit kind jou uit je comfortzone halen ?

  bewust consumeren

lees verder

Matigheid

gebedsintentie
Paus Franciscus:
lees verder De toekomst van de allerjongsten

Zuideinde

St.Stephanuskerk
Zuideinde
1866 - 1961

Groteoever

St.Stephanuskerk
Grote Oever
1961 - 2007

maak er een punt van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Copyright © R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus         1861-2020

Kersttijd

Paastijd

Disclaimer

Allerheiligen - 1 november
Allerzielen - 2 november
Avondgebed voor kinderen (oud)
Barka-lied
Engel des Heren
Engelen
Engelen in de Nederlandse taal
Engel met mobieltje
Engel van Reims
De liefde (1.Kor.13)
Gebed om vrede van St.Franciscus
Gedachtenis- of bidprentje
Kerkelijke feestdagen
Kerken
Missen
Noodhelpers
Onze Vader
Rozenkrans - Rozenhoedje
Schietgebedje
St.Christoffel
St.Pellegrinus of Peregrine
St.Petrus en St.Paulus
St.Joris
St.Stephanus
St.Tarcisius
Weesgegroet
IJsheiligen
Zegenbede van St.Patrick
Zonnelied van St.Franciscus

Agapè-viering
Een kijkje in onze kerk
Dagelijkse, kleine homilieën
                    van Paus Franciscus

Data kerkelijke feestdagen
Encycliek Lumen Fidei
Encycliek Laudato Si'
10 geboden voor het milieu
Internet
Kroniek van
          een verdwenen parochie

Pausen
Sociale media
Tot welke parochie hoor ik ?
Tradities
40 jaar D.O.L.P.
Vreugde van het Evangelie
Vrijwilligers
. . en het meldpunt
        grensoverschrijdend gedrag

 
 
Buitengewone Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2014

Algemene Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2015

Algemene Bisschoppensynode
                      over Jongeren 2018

Bijzondere Bisschoppensynode
    over het Amazone-gebied 2019

ABC v.d. Kersttijd
1e Advent
2e Advent
3e Advent Zondag Gaudete
4e Advent
Adventskrans
Zegenbede voor de Advent
De figuren van de Kerststal
Kerstboom
Kerstmis, waarom 25 december?
Kerststal
Kerststalletjes kijken
Kerst op internet
Kerstgebruiken in Drenthe
Kindje Wiegen
Midwinterhoorn blazen
Maria Lichtmis - 2 februari
Stille Nacht - Heilige Nacht
De vierde wijze
Korte films over sacramenten
Doopsel
Boete & verzoening
Eucharistie
Vormsel
Huwelijk

ABC v.d. Goede Week
40-dagentijd
Aswoensdag
Zondag Laetare
Goede Week
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Kruisweg (bidden)
Kruisweg aan de hand van
  Paus Johannes Paulus II

Pasen
Beloken Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
 
 
 
 
Sacramentsdag
 
 
Korte films over gebed
Onze Vader
Weesgegroet
Rozenkrans
Getijdengebed
Kruisweg
Bidden met de Bijbel
Aanbidding
 
 

Privacy beleid
AVG-beleid in de parochie
Privacyverklaring parochieklik hier

computer-tips


wanneer u Adobe Reader niet op
uw pc heeft staan, kunt u het
hier gratis downloaden
  klik
 
 
bij gebruik van
MS Internet Explorer 6 kan deze
website wellicht niet goed
werken - gebruik dan
een andere versie
of liever nog Microsoft Edge
of gebruik liever Mozilla Firefox of
Google Chrome als internetbrowser
 
niks klik niks klik niks edge

Rozenkransgebed == gesproken
 
                    Blijde Geheimen (maandag en zaterdag)
                    Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag)
                    Geheimen van het Licht (donderdag)
                    Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag)