Wanneer op een foto het pijltje een handje wordt,
dan kunt u daar klikken en verschijnt er een grotere afbeelding

Welkom,

Kijk ook eens helemaal onderaan deze pagina voor allerlei wetenswaardigheden  

op de website van de Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap Sint Stephanus te Meppel, die deel uitmaakt van de
parochie Heilige Drie-eenheid in zuid-west Drenthe.
Deze website wil een bron van informatie en inspiratie zijn voor onze parochianen en voor alle mensen van goede wil.
Zondags is er een viering om 10.00 uur in onze parochiekerk aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30 in Meppel.
Klik in de menubalk op Vieringen voor een overzicht.
Elke eerste zondag van de maand kunt u na afloop van de viering napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Aan het begin van elke maand is er ook een KinderWoordDienst, waarin de kinderen op een aangepaste manier uitleg krijgen van wat de "grote mensen" te horen krijgen tijdens de vieringen.

St.Stephanus - Meppel
a g e n d a activiteiten klik hier

quote  
De verlossing is gratis

parochie-secretariaat
0522 - 25 27 82

vrijdag
9.30 - 11.30 uur
de mail wordt (vrijwel)
elke dag gelezen

 

parochiepenning parochiepenning Parochiepenning uitgereikt

Tijdens de jaarlijkse parochiedag werd vanuit elke geloofsgemeenschap een parochiaan bedankt voor al het werk dat hij/zij verricht voor de locatie.
Voor de Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel ontving Piet Alkemade de allereerste parochiepenning uit handen van Pastoor Peter Wellen.overdracht kerkgebouw St.Stephanuskerkgebouw aangekocht

Toen de St.Stephanusparochie in 2007 het huidige kerkgebouw aan de Comm. de Vos van Steenwijklaan betrok werd dit gebouw gehuurd van de Gereformeerde Gemeente Meppel (Vrijgemaakt) met een optie tot koop.
Van deze optie heeft men nu gebruik gemaakt en op donderdag 6 juni werd de koopovereenkomst getekend.Pastores in gesprek met de parochianen

Na ruim een half jaar werkzaam te zijn in onze parochie hebben de beide pastores een notie geschrevn over hun bevindingen en hun toekomstvisie (Dromen).
Enkele tientallen parochianen kwamen bijeen en kregen te horen dat het kerkgebouw nu echt van "ons" is en dat de diversiteit tussen de geloofsgemeenschappen een groot goed is.
De opbouw van de nieuwe parochie moet niet van bovenaf, maar van onderop gebeuren.Internationale Kunst van Barmhartigheid

Op de parochiedag van 16 juni a.s. zal er vanuit Meppel een internationaal tintje worden toegevoegd aan de verkoop in het kader van 'Kunst van de Barmhartigheid' in de vorm van verkoop van spullen uit Malawi, Afrika. Het betreft houtsnijwerk en naaiwerk. De opbrengst van deze verkoop komt rechtstreeks ten goede aan de makers van deze spullen in Malawi.
klik op de foto voor een vergrotingklik hier Communicanten maakten een uitstapje

De kinderen, die zondag 12 mei hun Eerste H.Communie deden, hadden woensdag 29 mei een uitstapje. Hierbij werd de H.Fredericuskerk in Steggerda bezocht. De kinderen mochten de hele kerk bezichtigen, inclusief de gewelven boven de kerk. Na afloop kregen ze een glaasje limonade met iets lekkers en daarna konden ze in een speeltuin even "uitrazen" en aten ze nog een ijsje.


misdienaaarsuitje
Genieten op de diocesane misdienaarsdag H.Drie-eenheid

Zaterdag 25 mei genoten misdienaars uit onze geloofsgemeenschap, samen met misdienaars vanuit het gehele bisdom, van een welverdiend uitje.

Botsautootjes. botsbootjes, piratenship, reuzenglijbaan, trampolines en nog veel.
En natuurlijk lekkere patatjes, maar eerst een Eucharistievieirng met de bisschop
klik op de foto


Bijbeltekst voor vandaag

kerkbubi klik hier

St.Stephanuskerk
Comm. de Vos van Steenwijklaan
2007 - heden

    snel een antwoord


ik wil naar een viering
in de kerk


ik wil mijn kind laten dopen

ik wil katholiek worden

hoe gaat het bij
de Eerste Heilige Communie


hoe gaat het bij
het H. Vormsel


wij willen trouwen voor de kerk

Ik wil biechten

        wat kost een bijzondere viering

      hoe kan ik een misintentie opgeven

ziekenzalving - ziekenzegen
ontvangen


thuis de communie
ontvangen


ik wil een pastor spreken

        ik wil me inschrijven

wat te doen bij
overlijden / uitvaart

synode synode Jongerensymposium
19 t/m 22 juni 2019

synode

klik hier bewust consumeren

klik hier

Zonnepanelen

gebedsintentie
Paus Franciscus:
alle priesters in onze kerk

RK-humor Katholieke woordgrap

RK-humor klikhier

maak er een punt van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Copyright © R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus         1861-2018

Kersttijd

Paastijd

Disclaimer

Allerheiligen - 1 november
Allerzielen - 2 november
Avondgebed voor kinderen (oud)
Barka-lied
Engel des Heren
Engelen
Engelen in de Nederlandse taal
Engel met mobieltje
Engel van Reims
De liefde (1.Kor.13)
Gebed om vrede van St.Franciscus
Gedachtenis- of bidprentje
Kerkelijke feestdagen
Kerken
Missen
Noodhelpers
Onze Vader
Rozenkrans - Rozenhoedje
Schietgebedje
St.Christoffel
St.Pellegrinus of Peregrine
St.Petrus en St.Paulus
St.Joris
St.Stephanus
St.Tarcisius
Weesgegroet
IJsheiligen
Zegenbede van St.Patrick
Zonnelied van St.Franciscus

Agapè-viering
Een kijkje in onze kerk
Dagelijkse, kleine homilieën
                    van Paus Franciscus

Data kerkelijke feestdagen
Encycliek Lumen Fidei
Encycliek Laudato Si'
Geen parochiekroniek
Internet
Kroniek van
          een verdwenen parochie

Pausen
Sociale media
Tot welke parochie hoor ik ?
Tradities
40 jaar Vieringen
      onder leiding van Parochianen

Vreugde van het Evangelie
Vrijwilligers
. . en het meldpunt
        grensoverschrijdend gedrag

 
 
Buitengewone Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2014

Algemene Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2015

Algemene Bisschoppensynode
                      over Jongeren 2018

ABC v.d. Kersttijd
1e Advent
2e Advent
3e Advent Zondag Gaudete
4e Advent
Adventskrans
Zegenbede voor de Advent
De figuren van de Kerststal
Kerstboom
Kerstmis, waarom 25 december?
Kerststal
Kerststalletjes kijken
Kerst op internet
Kerstgebruiken in Drenthe
Kindje Wiegen
Midwinterhoorn blazen
Maria Lichtmis - 2 februari
Stille Nacht - Heilige Nacht
De vierde wijze
Korte films over sacramenten
Doopsel
Boete & verzoening
Eucharistie
Vormsel
Huwelijk

ABC v.d. Goede Week
40-dagentijd
Aswoensdag
Zondag Laetare
Goede Week
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Kruisweg (bidden)
Kruisweg aan de hand van
      Paus Johannes Paulus II

Pasen
Beloken Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
 
 
 
Sacramentsdag
 
 
Korte films over gebed
Onze Vader
Weesgegroet
Rozenkrans
Getijdengebed
Kruisweg
Bidden met de Bijbel
Aanbidding
 
 

Privacy beleid
AVG-beleid in de parochie
Privacyverklaring parochieklik hier

computer-tipswanneer u Adobe Reader niet op
uw pc heeft staan, kunt u het
hier gratis downloaden
  klik
 
 
bij gebruik van
MS Internet Explorer 6 kan deze
website wellicht niet goed
werken - gebruik dan
een andere versie
of liever nog Microsoft Edge
of gebruik liever Mozilla Firefox of
Google Chrome als internetbrowser
 
niks klik niks klik niks edge

Rozenkransgebed == gesproken
 
                    Blijde Geheimen (maandag en zaterdag)
                    Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag)
                    Geheimen van het Licht (donderdag)
                    Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag)