RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Welkom,

 

op de website van de Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap St.Stephanus te Meppel, die deel uitmaakt van de parochie Heilige Drie-eenheid in zuidwest Drenthe.
Deze website wil een bron van informatie en inspiratie zijn voor onze parochianen en voor alle mensen van goede wil.
Voor de vieringen in de St.Stephanuskerk moet u (nog steeds) reserveren. Toegangskaarten kunt u (uiteraard kosteloos) bestellen via eventix.
Of via Marie-José Hoogslag, tel.: 06 57 57 38 91
Zij is telefonisch bereikbaar op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend

TIP:       Kijk ook eens onderaan deze pagina voor allerlei "katholieke" onderwerpen


Allerzielen - 2 november

Dit jaar worden in onze kerk de vieringen van Allerheiligen en Allerzielen gecombineerd. Dus gedenken we tijdens de viering op
1 november ook allen, die gestorven zijn. Voor deze viering zijn naast alle parochianen ook speciaal nabestaanden uitgenodigd.

Op maandag 2 november is de kapel op onze begraafplaats Hesselingen van 13.00 tot 16.00 uur geopend. Er is dan gelegenheid om een waxinelichtje aan te steken in de kapel of een graflicht te plaatsen.
Om 14.30 uur is er een korte plechtigheid waarin we samen bidden en lezen en zullen ook de (urnen-)graven met wijwater gezegend worden.

Vriendelijk verzoek te registreren voor uw bezoek op de begraafplaats (dat kan via het reserveringssysteem of op de begraafplaats zelf) en hou ook daar voldoende afstand


 

28 oktober
Jongerencatechese
- - -
1 november
KinderWoordDienst
---
15 november
Jeugdcatechese
- - -

KinderWoordDienst en Jeugdcatechese weer van start

Nadat in maart van dit jaar alle activiteiten in onze kerk werden stil gelegd is het nu tijd om (op een veilige manier) weer op te starten.
De Jongerencatechese was al eerder (online) gestart. Voor kinderen is het van belang dat zij op hun eigen wijze kennis maken met ons geloof.

Kinderen - die de 1e H.Communie hebben gedaan - via de Jeugdcatechese, kinderen in het vervolgonderwijs via de Jongerencatechese en van jongs-af-aan mogen alle kinderen mee doen met de KWD (KinderWoordDienst).
(Zie ook het vieringen-rooster of de agenda)



Gerarduskalenders 2021

Vanaf begin november zijn er weer Gerarduskalenders voor het komende jaar te koop in de hal/voorzaal van de kerk. Wilt u er zeker zijn dat er ook een kalender voor u is stuur dan even een mailtje naar het secretariaat van onze geloofsgemeenschap: rkkerkmeppel(a)parochie-drieeenheid.nl
Prijs € 7,95
Graag gepast betalen i.v.m. de anti-corona-veiligheid

vervang (a) door @
dit is een anti-spam maatregel



Proefopstelling

Om in corona-tijd toch alle dienstverlening in de kerk door te laten gaan, ondanks alle mogelijke beperkingen, moet er soms wel eens het e.e.a. worden aangepast.
Zo zijn er in mei al banken verplaatst om ruimte te maken voor in de kerkzaal. Er is belijning aangebracht, banken afgesloten, een scherm geplaatst waardoor de communie veilig kan worden uitgereikt en nog veel meer. Momenteel is er een proefopstelling gemaakt voor een verdere dienstverlening.



Volg de Eucharistievieringen via het You-Tube-kanaal van onze parochie
 
Of via de Facebook-pagina van onze parochie
 

U kunt deelnemen aan de collecte door uw gift over te maken op
NL 89 RABO 0371875889         t.n.v. RK parochie Heilige Drie-eenheid, Meppel


Nieuwsbrief Nr 6 is verschenen



Aanpassing anti-coronamaatregelen

De Nederlandse bisschoppen adviseren:

*   niet meer dan dertig gelovigen bij een viering
*   een mondkapje te dragen





Bijbeltekst voor vandaag

kerkbubi

St.Stephanuskerk
Comm. de Vos van Steenwijklaan
2007 - heden

kaarsje



  steek
  een   (digitaal)   kaarsje
  op

St.Stephanus
Meppel
agenda

secretariaat


rkkerkmeppel(a)
parochie-drieeenheid.nl*

* vervang (a) door @
dit is een anti-spanmaatregel

    snel een antwoord


ik wil naar een viering
in de kerk


ik wil mijn kind laten dopen

ik wil katholiek worden

hoe gaat het bij
de Eerste Heilige Communie


hoe gaat het bij
het H. Vormsel


wij willen trouwen voor de kerk

Ik wil biechten

        wat kost een bijzondere viering

      hoe kan ik een misintentie opgeven

ziekenzalving - ziekenzegen
ontvangen


thuis de communie
ontvangen


ik wil een pastor spreken

        ik wil me inschrijven

wat te doen bij
overlijden / uitvaart

gebedsintentie
Paus Franciscus:
lees verder Vrouwen in posities van verantwoordelijkheid in de Kerk

spinneweb maak er een punt van

©   RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel             1861-2020

Kersttijd

Paastijd

Disclaimer

Allerheiligen - 1 november
Allerzielen - 2 november
Avondgebed voor kinderen (oud)
Barka-lied
Engel des Heren
Engelen
Engelen in de Nederlandse taal
Engel met mobieltje
Engel van Reims
De liefde (1.Kor.13)
Gebed om vrede van St.Franciscus
Gedachtenis- of bidprentje
Kerkelijke feestdagen
Kerken
Missen
Noodhelpers
Onze Vader
Rozenkrans - Rozenhoedje
Schietgebedje
St.Christoffel
St.Corona
St.Pellegrinus of Peregrine
St.Petrus en St.Paulus
St.Joris
St.Stephanus
St.Tarcisius
Weesgegroet
IJsheiligen
Zegenbede van St.Patrick
Zonnelied van St.Franciscus

ABC van katholieke termen
Agapè-viering
Boeken van de Bijbel
Een kijkje in onze kerk
Data kerkelijke feestdagen
Encycliek Lumen Fidei
Encycliek Laudato Si'
10 geboden voor het milieu
Internet
Kroniek van
          een verdwenen parochie

Pausen
Sociale media
Tot welke parochie hoor ik ?
Tradities
40 jaar D.O.L.P.
Vreugde van het Evangelie
Vrijwilligers
. . en het meldpunt
        grensoverschrijdend gedrag

 
 
Buitengewone Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2014

Algemene Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2015

Algemene Bisschoppensynode
                      over Jongeren 2018

Bijzondere Bisschoppensynode
    over het Amazone-gebied 2019

ABC v.d. Kersttijd
1e Advent
2e Advent
3e Advent Zondag Gaudete
4e Advent
Adventskrans
Zegenbede voor de Advent
De figuren van de Kerststal
Kerstboom
Kerstmis, waarom 25 december?
Kerststal
Kerststalletjes kijken
Kerst op internet
Kerstgebruiken in Drenthe
Kindje Wiegen
Midwinterhoorn blazen
Maria Lichtmis - 2 februari
Stille Nacht - Heilige Nacht
De vierde wijze





Korte films over sacramenten
Doopsel
Boete & verzoening
Eucharistie
Vormsel
Huwelijk

ABC v.d. Goede Week
40-dagentijd
Aswoensdag
Zondag Laetare
Goede Week
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Kruisweg (bidden)
Kruisweg aan de hand van
  Paus Johannes Paulus II

Pasen
Beloken Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
 
 
 
Sacramentsdag
 
 
 
Korte films over gebed
Onze Vader
Weesgegroet
Rozenkrans
Getijdengebed
Kruisweg
Bidden met de Bijbel
Aanbidding
 
 

Privacy beleid
AVG-beleid in de parochie
Privacyverklaring parochie



klik hier

computer-tips




wanneer u Adobe Reader niet
op uw pc heeft staan, kunt u
het hier gratis downloaden
  klik
 
bij gebruik van
MS Internet Explorer 6 kan
deze website wellicht niet
goed werken - gebruik dan
een andere (nieuwere) versie
of liever nog Microsoft Edge
of gebruik liever Mozilla Firefox of
Google Chrome als internetbrowser
 
niks klik niks klik niks edge

Rozenkransgebed == gesproken
 
                    Blijde Geheimen (maandag en zaterdag)
                    Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag)
                    Geheimen van het Licht (donderdag)
                    Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag)