Welkom,

 

op de website van de Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap Sint Stephanus te Meppel, die deel uitmaakt van de parochie Heilige Drie-eenheid in zuid-west Drenthe.
Deze website wil een bron van informatie en inspiratie zijn voor onze parochianen en voor alle mensen van goede wil.
Zondags is er een viering om 10.00 uur in onze parochiekerk aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30 in Meppel.
Klik in de menubalk op Vieringen voor een overzicht.
Elke eerste zondag van de maand kunt u na afloop van de viering napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Aan het begin van elke maand is er ook een KinderWoordDienst, waarin de kinderen op een aangepaste manier uitleg krijgen van wat de "grote mensen" te horen krijgen tijdens de vieringen.


St.Stephanus - Meppel
a g e n d a

secretariaat
0522 - 25 27 82


vrijdag 9.30 - 11.30 uur


de mail wordt (vrijwel)
elke dag gelezen

Presentatie pastor De Lange in Beilen

Tijdens haar presentatie op zondag 12 januari in een gezamenlijke viering in de St.Willibrordkerk in Beilen benadrukte pastor Alie de Lange dat zij:
+ het samenwerken met en het ondersteunen van vrijwilligers
+ het samen vieren en samen delen (ook buiten de kerk)
+ het werken in teamverband
          ( het benutten van elkaars kwaliteiten en talenten )
belangrijke zaken vindt, waaraan zij hoopt te kunnen werken.
Na de viering was er in de koffiezaal van de kerk volop gelegenheid pastor De Lange welkom te heten en nader kennis met haar te maken, waarbij bleek dat zij al heel wat parochianen kende.


klik hier

8e pannenkoekenestafette en filmavond

Op vrijdagavond 14 februari wordt in de koffiezaal in Beilen weer voor de jaarlijkse pannenkoekenestafette gehouden voor alle jongeren vanaf groep 8 tot 18 jaar van onze hele parochie (dus uit Meppel, Hoogeveen en Beilen).
klik hier
Om 18.00 uur beginnen we met de altijd spannende en vooral lekkere pannenkoek-estafette en daarna een leuke film waar je wat van kunt opsteken.Aan het werk
in de kerk

-

verbreding treden
priesterkoor


De eerste volle week van het nieuwe jaar werd er hard gewerkt in de St.Stephanuskerk in Meppel. Het altaarmeubilair staat stofvrij ingepakt, de rode loper is verwijderd en de traptreden worden verbreed. Veel werk, waar ook veel tijd mee gemoeid is, maar omdat er zondag 12 januari geen viering in deze kerk is hebben de vrijwilligers voldoende tijd. In de hal is een "zaagschuur" gemaakt.


23 februari: Stephanus-lunch

Zoals aangekondigd in de nieuwjaarsspeech zal er op 23 februari (na de viering) door de PCI/werkgroep Diaconie St.Stephanus - Meppel in samenwerking met de locatieraad een gezamenlijke lunch worden gehouden.
Samen aan tafel en in een kleiner gezelschap in gesprek met elkaar zijn. Elkaar beter leren kennen. Wij hopen daar velen van u te mogen begroeten.

In de hal van onze kerk hangt een intekenlijst. Ook voor wanneer u vervoer nodig hebt.


2019 is een bijzonder jaar geweest

Na de viering op de eerste zondag van het nieuwe jaar gaf de vooritter van de locatieraad in haar nieuwjaarsspeech een overzicht van het wel en wee van onze geloofsgemeenschap in het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende jaar


Bijbeltekst voor vandaag

kerkbubi

St.Stephanuskerk
Comm. de Vos van Steenwijklaan
2007 - heden

  snel een antwoord


ik wil naar een viering
in de kerk


ik wil mijn kind laten dopen

ik wil katholiek worden

hoe gaat het bij
de Eerste Heilige Communie


hoe gaat het bij
het H. Vormsel


wij willen trouwen voor de kerk

ik wil biechten

        wat kost een bijzondere viering

      hoe kan ik een misintentie opgeven

ziekenzalving - ziekenzegen
ontvangen


thuis de communie
ontvangen


ik wil een pastor spreken

        ik wil me inschrijven

wat te doen bij
overlijden / uitvaart

 

lees verder mag dit kind jou uit je comfortzone halen ?

  bewust consumeren

lees verder

Matigheid

gebedsintentie
Paus Franciscus:
lees verder Bevordering van de vrede

Zuideinde

St.Stephanuskerk
Zuideinde
1866 - 1961

maak er een punt van

Copyright © R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus         1861-2020

Kersttijd

Paastijd

Disclaimer

Allerheiligen - 1 november
Allerzielen - 2 november
Avondgebed voor kinderen (oud)
Barka-lied
Engel des Heren
Engelen
Engelen in de Nederlandse taal
Engel met mobieltje
Engel van Reims
De liefde (1.Kor.13)
Gebed om vrede van St.Franciscus
Gedachtenis- of bidprentje
Kerkelijke feestdagen
Kerken
Missen
Noodhelpers
Onze Vader
Rozenkrans - Rozenhoedje
Schietgebedje
St.Christoffel
St.Pellegrinus of Peregrine
St.Petrus en St.Paulus
St.Joris
St.Stephanus
St.Tarcisius
Weesgegroet
IJsheiligen
Zegenbede van St.Patrick
Zonnelied van St.Franciscus

Agapè-viering
Een kijkje in onze kerk
Data kerkelijke feestdagen
Encycliek Lumen Fidei
Encycliek Laudato Si'
10 geboden voor het milieu
Internet
Kroniek van
          een verdwenen parochie

Pausen
Sociale media
Tot welke parochie hoor ik ?
Tradities
40 jaar D.O.L.P.
Vreugde van het Evangelie
Vrijwilligers
. . en het meldpunt
        grensoverschrijdend gedrag

 
 
 
Buitengewone Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2014

Algemene Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2015

Algemene Bisschoppensynode
                      over Jongeren 2018

Bijzondere Bisschoppensynode
    over het Amazone-gebied 2019

ABC v.d. Kersttijd
1e Advent
2e Advent
3e Advent Zondag Gaudete
4e Advent
Adventskrans
Zegenbede voor de Advent
De figuren van de Kerststal
Kerstboom
Kerstmis, waarom 25 december?
Kerststal
Kerststalletjes kijken
Kerst op internet
Kerstgebruiken in Drenthe
Kindje Wiegen
Midwinterhoorn blazen
Maria Lichtmis - 2 februari
Stille Nacht - Heilige Nacht
De vierde wijze
Korte films over sacramenten
Doopsel
Boete & verzoening
Eucharistie
Vormsel
Huwelijk

ABC v.d. Goede Week
40-dagentijd
Aswoensdag
Zondag Laetare
Goede Week
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Kruisweg (bidden)
Kruisweg aan de hand van
  Paus Johannes Paulus II

Pasen
Beloken Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
 
 
 
Sacramentsdag
 
 
Korte films over gebed
Onze Vader
Weesgegroet
Rozenkrans
Getijdengebed
Kruisweg
Bidden met de Bijbel
Aanbidding
 
 

Privacy beleid
AVG-beleid in de parochie
Privacyverklaring parochieklik hier

computer-tips
wanneer u Adobe Reader niet
op uw pc heeft staan, kunt u
het hier gratis downloaden
  klik
 
bij gebruik van
MS Internet Explorer 6 kan
deze website wellicht niet
goed werken - gebruik dan
een andere (nieuwere) versie
of liever nog Microsoft Edge
of gebruik liever Mozilla Firefox of
Google Chrome als internetbrowser
 
niks klik niks klik niks edge

Rozenkransgebed == gesproken
 
                    Blijde Geheimen (maandag en zaterdag)
                    Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag)
                    Geheimen van het Licht (donderdag)
                    Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag)