Welkom,

Kijk ook eens helemaal onder aan deze pagina voor allerlei wetenswaardigheden  

op de website van de Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap Sint Stephanus te Meppel, deel van de parochie Heilige Drie-eenheid in zuid-west Drenthe.
Zondags is er een viering om 10.00 uur in onze parochiekerk aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30 in Meppel.
Klik in de menubalk op Vieringen voor een overzicht.
Elke eerste zondag van de maand kunt u na afloop van de viering napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Aan het begin van elke maand is er ook een KinderWoordDienst, waarin de kinderen op een aangepaste manier uitleg krijgen van wat de "grote mensen" te horen krijgen tijdens de vieringen.


2 November Allerzielen

Op Allerzielen willen in onze geloofsgemeenschap stilstaan bij allen, waarvan wij het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen.
De kapel op begraafplaats Hesslingen is geopend van 10.30 tot 16.00 uur. Om 14.00 uur is er een korte plechtigheid. 's Avonds omn 19.00 uur gedenken wij hen tijdens de viering in de St.Stephanuskerk.
Na afloop is er voor iedereen koffie, thee of limonade.moskee Uitnodiging Marokkaanse gemeenschap

In het kader van de Week van de Dialoog, Nederland ontmoet nodigen het netwerk: Geloven in Samenleven, de Raad van Kerken Meppel en het bestuur van de Moskee in Meppel u uit voor de ontmoetingsmiddag met de Marokkaanse gemeenschap in hun moskee aan de Groen van Prinstererstraat 13 (achter de Kruiskerk aan de Thorbeckelaan).
Zondagmiddag 5 november - inloop om 14.30 - ontvangst met thee of koffie.
Na een korte uitleg volgt er een rondleiding door de moskee, waarna we met elkaar in gesprek gaan. Wat horen we en weten we van elkaar, hoe liggen de verhoudingen in Meppel en welk beeld heeft men van elkaar? Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje, die door de Marokkaanse gemeenschap zijn bereid.voedselbank Actie Voedselbank

Ook dit jaar organiseert de PCI (ParochiŽle Caritas Instelling) weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Alle houdbare producten zijn welkom.
Tot 12 november staan er manden in de kerk voor uw gaven.Feest 10 jaar kerkwijding

Zondag 5 november is het al weer feest. 10 Jaar geleden werd onze huidige kerk ingewijd door bisschop W. Eijk.
Dat willen we feestelijk vieren met een Eucharistieviering en na afloop is er natuurlijk koffie en thee met . . .


klik hier
Kennismakingsbezoek bisschop Ron van den Hout aan onze parochie

Maandag 2 oktober bracht bisschop Ron van den Hout een kennismakingsbezoek aan onze parochie.
Na een lunch, een presentatie en het bekijken van de kerkzaal werd er ook een bezoek gebracht aan de begraafplaats Hesselingen. Ook de beide andere locaties van onze parochie werden bezocht. 's Avonds was er een gezamenlijke Eucharistieviering in de Visitatiekerk met de bisschop en onze beide pastores.
Tijdens de koffie - na afloop - konden parochianen kennismaken met de bisschop.
Een Amerikaanse traditie wordt voortgezet in Beilen en ook u bent van harte uitgenodigd om daar aan mee te doen.De Tafelbrief: bent u ook zo benieuwd naar wat er uit gekomen is . . . . .

11 Juni vierde onze parochie haar 1e verjaardag in en rond de St.Stephanuskerk in Meppel.

In de tent achter de kerk lag op diverse plaatsen een "tafelbrief" met vragen/stellingen, waarover parochiebestuur en locatieraad graag de mening van de parochianen over wilden weten.


Bijbeltekst voor vandaag

kerkbubi klik hier

St.Stephanuskerk
Comm. de Vos van Steenwijklaan
2007 - heden

St.Stephanus - Meppel

A G E N D A

ACTIVITEITEN klik hier

Parochie-Secretariaat
0522 - 25 27 82

elke dinsdag en vrijdag
9.30 - 11.30 uur

 
St.Stephanusdag
17 september     foto's

zondag 29 oktober


BEWUST CONSUMEREN
voorkom afval klik hier

Paus Franciscus
vraagt ons te bidden
voor werknemers en werklozen

De Tip

St.Stephanus(nood)kerk
De Tip
1861 - 1866

Zuideinde

St.Stephanuskerk
Zuideinde
1866 - 1961

    Snel een antwoord


ik wil naar een viering
in de kerk


ik wil mijn kind laten dopen

ik wil katholiek worden

hoe gaat het bij
de Eerste Heilige Communie


hoe gaat het bij
het H. Vormsel


wij willen trouwen voor de kerk

        wat kost een bijzondere viering

      hoe kan ik een misintentie opgeven

ziekenzalving - ziekenzegen
ontvangen


ik wil een pastor spreken

        ik wil me inschrijven

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Copyright © R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus         1861-2017

Kersttijd

Paastijd

Disclaimer

Allerheiligen - 1 november
Allerzielen - 2 november
Avondgebed voor kinderen (oud)
Barka-lied
Engel des Heren
Engelen
Engelen in de Nederlandse taal
Engel met mobieltje
Engel van Reims
Gebed om vrede van St.Franciscus
Gedachtenis- of bidprentje
H.Christoffel
H.Pellegrinus of Peregrine
H.Petrus en H. Paulus
H.Tarcisius
Kerkelijke feestdagen
Kerken
Missen
Noodhelpers
Onze Vader
Rozenkrans - Rozenhoedje
Schietgebedje
St.Joris
St.Stephanus
Weesgegroet
IJsheiligen
Zegenbede van St.Patrick
Zonnelied van St.Franciscus

AgapŤ-viering
Een kijkje in onze kerk
Dagelijkse, kleine homilieŽn
                    van Paus Franciscus

Data kerkelijke feestdagen
Encycliek Lumen Fidei
Encycliek Laudato Si'
geen parochiekroniek
Internet
Pausen
Sociale media
Tot welke parochie hoor ik ?
Tradities
Vreugde van het Evangelie
Vrijwilligers
. . en het meldpunt
        grensoverschrijdend gedrag

 
 
 
 
 
Buitengewone Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2014

Algemene Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2015

Algemene Bisschoppensynode
                      over Jongeren 2018

ABC v.d. Kersttijd
1e Advent
2e Advent
3e Advent Zondag Gaudete
4e Advent
Adventskrans
Zegenbede voor de Advent
Kerstboom
Kerstmis, waarom 25 december?
Kerststal
Kerststalletjes kijken
Kerst op internet
Kerstgebruiken in Drenthe
Kindje Wiegen
Midwinterhoorn blazen
Maria Lichtmis - 2 februari
Stille Nacht - Heilige Nacht
De vierde wijze
Korte films over sacramenten
Doopsel
Boete & verzoening
Eucharistie
Vormsel
Huwelijk

ABC v.d. Goede Week
40-dagentijd
Aswoensdag
Zondag Laetare
Goede Week
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Kruisweg (bidden)
Kruisweg aan de hand van
      Paus Johannes Paulus II

Pasen
Beloken Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
 
 
 
 
 
Korte films over gebed
Onze Vader
Weesgegroet
Rozenkrans
Getijdengebed
Kruisweg
Bidden met de Bijbel
Aanbidding
 
 

Privacy beleid

klik hier

computer-tipswanneer u Adobe Reader niet op
uw pc heeft staan, kunt u het
hier gratis downloaden
  klik
 
 
bij gebruik van
MS Internet Explorer 6 kan deze
website wellicht niet goed
werken - gebruik dan
een andere versie
of liever nog Microsoft Edge
of gebruik liever Mozilla Firefox of
Google Chrome als internetbrowser
 
niks klik niks klik niks edge