RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Welkom,

 

op de website van de Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap St.Stephanus te Meppel, die deel uitmaakt van de parochie Heilige Drie-eenheid in zuidwest Drenthe.
Deze website wil een bron van informatie en inspiratie zijn voor onze parochianen en voor alle mensen van goede wil.
Voor de vieringen in de St.Stephanuskerk moet u (nog steeds) reserveren. Toegangskaarten kunt u bestellen via eventix.
Of via Marie-José Hoogslag, tel.: 06 57 57 38 91
Zij is telefonisch bereikbaar op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend

TIP:       Kijk ook eens onderaan deze pagina voor allerlei "katholieke" onderwerpen
              "Wij kunnen deze crisis alleen overwinnen wanneer wij solidair met elkaar zijn"

Zondag 27 september geen uitzending van de viering vanuit Meppel


Nieuwsbrief Nr 5 is verschenenZondag 20 september -- Vredeszondag

Tijdens de viering met het kinderkoor “De Stephannootjes” kunnen we elkaar natuurlijk niet de hand schudden en elkaar de vrede toewensen. Daarom staat er achter op het liturgie-boekje een afbeelding van een ansichtkaart, die u kunt uitknippen en naar iemand kunt opsturen, bijv. naar iemand, die in deze coronatijd bijna geen contacten meer heeft.
Of naar iemand waar u het weer goed mee wilt maken.
Op deze manier blijven we met elkaar verbonden.

Wanneer u geen liturgie-boekje hebt kunt u ook het bijgevoegde pdf-bestand downloaden en op A5 afdrukken. (De tweede keer op de kop, zodat de voor- en de achterkant bij elkaar blijven)Zondag 13 september -- Ziekenzondag

gewoontegetrouw wordt er op ziekenzondag na afloop van de viering -- samen -- koffie gedronken.
Maar helaas . . . (corona, corona) . . . geen koffie of iets lekkers.
Wel zullen de wijkcontactpersonen in de loop van de komende dagen i.p.v een bloemetje het boekje "Ziekenzondag en ter bemoediging 2020" rondbrengen bij zieken en anderen.
 Volg de Eucharistievieringen via het You-Tube-kanaal van onze parochie
 
Of via de Facebook-pagina van onze parochie
 

U kunt deelnemen aan de collecte door uw gift over te maken op
NL 89 RABO 0371875889         t.n.v. RK parochie Heilige Drie-eenheid, MeppelEen viering in coronatijd

Zolang er anti-corona-maatregelen van kracht zijn gaat het er in de kerk tijdens de vieringen iets anders aan toe. Aan de hand van enkele foto's willen we u dat laten zien.
En natuurlijk wordt voor en na de viering alles nog eens extra ontsmet.


Bijbeltekst voor vandaag

kerkbubi

St.Stephanuskerk
Comm. de Vos van Steenwijklaan
2007 - heden

kaarsje  steek
  een   (digitaal)   kaarsje
  op

St.Stephanus
Meppel
agenda

secretariaat


rkkerkmeppel(a)
parochie-drieeenheid.nl*

* vervang (a) door @
dit is een anti-spanmaatregel

    snel een antwoord


ik wil naar een viering
in de kerk


ik wil mijn kind laten dopen

ik wil katholiek worden

hoe gaat het bij
de Eerste Heilige Communie


hoe gaat het bij
het H. Vormsel


wij willen trouwen voor de kerk

Ik wil biechten

        wat kost een bijzondere viering

      hoe kan ik een misintentie opgeven

ziekenzalving - ziekenzegen
ontvangen


thuis de communie
ontvangen


ik wil een pastor spreken

        ik wil me inschrijven

wat te doen bij
overlijden / uitvaart

gebedsintentie
Paus Franciscus:
lees verder Respect voor de natuurlijke hulpbronnen van de planeet

  bewust consumeren

lees verder

doorbreek
de onbewuste keuze

maak er een punt van

©   RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel             1861-2020

Kersttijd

Paastijd

Disclaimer

Allerheiligen - 1 november
Allerzielen - 2 november
Avondgebed voor kinderen (oud)
Barka-lied
Engel des Heren
Engelen
Engelen in de Nederlandse taal
Engel met mobieltje
Engel van Reims
De liefde (1.Kor.13)
Gebed om vrede van St.Franciscus
Gedachtenis- of bidprentje
Kerkelijke feestdagen
Kerken
Missen
Noodhelpers
Onze Vader
Rozenkrans - Rozenhoedje
Schietgebedje
St.Christoffel
St.Corona
St.Pellegrinus of Peregrine
St.Petrus en St.Paulus
St.Joris
St.Stephanus
St.Tarcisius
Weesgegroet
IJsheiligen
Zegenbede van St.Patrick
Zonnelied van St.Franciscus

ABC van katholieke termen
Agapè-viering
Boeken van de Bijbel
Een kijkje in onze kerk
Data kerkelijke feestdagen
Encycliek Lumen Fidei
Encycliek Laudato Si'
10 geboden voor het milieu
Internet
Kroniek van
          een verdwenen parochie

Pausen
Sociale media
Tot welke parochie hoor ik ?
Tradities
40 jaar D.O.L.P.
Vreugde van het Evangelie
Vrijwilligers
. . en het meldpunt
        grensoverschrijdend gedrag

 
 
Buitengewone Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2014

Algemene Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2015

Algemene Bisschoppensynode
                      over Jongeren 2018

Bijzondere Bisschoppensynode
    over het Amazone-gebied 2019

ABC v.d. Kersttijd
1e Advent
2e Advent
3e Advent Zondag Gaudete
4e Advent
Adventskrans
Zegenbede voor de Advent
De figuren van de Kerststal
Kerstboom
Kerstmis, waarom 25 december?
Kerststal
Kerststalletjes kijken
Kerst op internet
Kerstgebruiken in Drenthe
Kindje Wiegen
Midwinterhoorn blazen
Maria Lichtmis - 2 februari
Stille Nacht - Heilige Nacht
De vierde wijze

Korte films over sacramenten
Doopsel
Boete & verzoening
Eucharistie
Vormsel
Huwelijk

ABC v.d. Goede Week
40-dagentijd
Aswoensdag
Zondag Laetare
Goede Week
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Kruisweg (bidden)
Kruisweg aan de hand van
  Paus Johannes Paulus II

Pasen
Beloken Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
 
 
 
Sacramentsdag
 
 
 
Korte films over gebed
Onze Vader
Weesgegroet
Rozenkrans
Getijdengebed
Kruisweg
Bidden met de Bijbel
Aanbidding
 
 

Privacy beleid
AVG-beleid in de parochie
Privacyverklaring parochieklik hier

computer-tips
wanneer u Adobe Reader niet
op uw pc heeft staan, kunt u
het hier gratis downloaden
  klik
 
bij gebruik van
MS Internet Explorer 6 kan
deze website wellicht niet
goed werken - gebruik dan
een andere (nieuwere) versie
of liever nog Microsoft Edge
of gebruik liever Mozilla Firefox of
Google Chrome als internetbrowser
 
niks klik niks klik niks edge

Rozenkransgebed == gesproken
 
                    Blijde Geheimen (maandag en zaterdag)
                    Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag)
                    Geheimen van het Licht (donderdag)
                    Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag)