Welkom,

Kijk ook eens helemaal onderaan deze pagina voor allerlei wetenswaardigheden  

op de website van de Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap Sint Stephanus te Meppel, die deel uitmaakt van de
parochie Heilige Drie-eenheid in zuid-west Drenthe.
Deze website wil een bron van informatie en inspiratie zijn voor onze parochianen en voor alle mensen van goede wil.
Zondags is er een viering om 10.00 uur in onze parochiekerk aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30 in Meppel.
Klik in de menubalk op Vieringen voor een overzicht.
Elke eerste zondag van de maand kunt u na afloop van de viering napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Aan het begin van elke maand is er ook een KinderWoordDienst, waarin de kinderen op een aangepaste manier uitleg krijgen van wat de "grote mensen" te horen krijgen tijdens de vieringen.
 

St.Stephanus - Meppel
a g e n d a activiteiten klik hier

quote De communie is niet een beloning voor goed gedrag,
maar een bemoediging voor zondaars
handtekening

parochie-secretariaat
0522 - 25 27 82

vrijdag
9.30 - 11.30 uur
de mail wordt (vrijwel)
elke dag gelezen

   

St.Stephanusdag

Het thema van de St.Stephanusdag 2019 was blij en bezorgd om de schepping. Veel aandacht voor het milieu en wat wij daar mee te maken hebben.
Na de viering, was er koffie met . . . waarna Marjolein Tiemens vertelde over Groen Geloven en Duurzaamheid. Dat begint bij verwondering voor de natuur.
De kinderen konden ondertussen insectenhotels maken, om zo ook een steentje bij te dragen aan een betere leefomgeving. klik hier


Dank uit Malawi

Tijdens de St.Stephanusdag waren er weer spullen uit Malawi te koop.
In Malawi ervaren Kajtano, de man van het houtsnijwerk en MCV, Malawi Childrens Village waar het naaiwerk gemaakt wordt, het als een groot wonder dat er zo ver van hun eigen leefwereld vandaan een parochiegemeenschap is, die aandacht voor hen heeft en hun een steuntje in de rug wil geven door hun spullen te verkopen, zoals tijdens de parochiedag in Hoogeveen en op deze St.Stephanusdag in Meppel.
Daarom bood Hannie Hofland namens Kajtano en zijn vrouw Monica en het MCV onze parochie een cadeau aan, een houten standaard met een glas erop, waarin een kaars gezet kan worden.


Drie-eenheidspenning voor Betsie en Sabine

Zondag 22 september ontvingen Betsie van Dam en Sabine Wijfjes tijdens de St.Stephanusdag de Drie-eenheidspenning. Betsie van Dam stopt na meer dan 30 jaar met de catechese voor de 1e H. Communie. Maar zij blijft wel actief op het terrein van de caritas en met het schoonmaken van het kerkgebouw.
Sabine Wijfjes was en is werkzaam op vele terreinen. Van lid van het parochiebestuur tot het schoonmaken van de kerk. Van jongeren- en jeugdcatechese, kinder- en jongerenkoor, de werkgroep Liturgie tot Parochieel secretariaat.kooruitje klik hier Gemengd Koor op stap naar het Sauerland

Ons Gemengd Koor maakte op 28 en 29 september een reisje naar Menden in Duitsland. Naast een uitstapje naar een kalksteendruipgrot was er veel ruimte voor muziek. Er werd veel gezongen. 's Avonds speelde één van de Duitse gastheren op een prachtig oud draaiorgeltje in het hotel. Ook werd er gezongen in de St.Vincenz-kerk (waar oud-parochiaan Mart Keet lid is van het koor) tijdens de zondagviering.
Na terugkomst in Meppel werd er nog samen met partners en thuisblijvers gegeten in een wokrestaurant.


Bijbeltekst voor vandaag

kerkbubi klik hier

St.Stephanuskerk
Comm. de Vos van Steenwijklaan
2007 - heden

synode 6 - 27 oktober 2019
Amazone-synode in Rome lees verder

    snel een antwoord


ik wil naar een viering
in de kerk


ik wil mijn kind laten dopen

ik wil katholiek worden

hoe gaat het bij
de Eerste Heilige Communie


hoe gaat het bij
het H. Vormsel


wij willen trouwen voor de kerk

Ik wil biechten

        wat kost een bijzondere viering

      hoe kan ik een misintentie opgeven

ziekenzalving - ziekenzegen
ontvangen


thuis de communie
ontvangen


ik wil een pastor spreken

        ik wil me inschrijven

wat te doen bij
overlijden / uitvaart

bewust consumeren

klik hier

Kleding (1 & 2)

gebedsintentie
Paus Franciscus:
een missionaire opleving in de kerk

passion2020
maak er een punt van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Copyright © R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus         1861-2018

Kersttijd

Paastijd

Disclaimer

Allerheiligen - 1 november
Allerzielen - 2 november
Avondgebed voor kinderen (oud)
Barka-lied
Engel des Heren
Engelen
Engelen in de Nederlandse taal
Engel met mobieltje
Engel van Reims
De liefde (1.Kor.13)
Gebed om vrede van St.Franciscus
Gedachtenis- of bidprentje
Kerkelijke feestdagen
Kerken
Missen
Noodhelpers
Onze Vader
Rozenkrans - Rozenhoedje
Schietgebedje
St.Christoffel
St.Pellegrinus of Peregrine
St.Petrus en St.Paulus
St.Joris
St.Stephanus
St.Tarcisius
Weesgegroet
IJsheiligen
Zegenbede van St.Patrick
Zonnelied van St.Franciscus

Agapè-viering
Een kijkje in onze kerk
Dagelijkse, kleine homilieën
                    van Paus Franciscus

Data kerkelijke feestdagen
Encycliek Lumen Fidei
Encycliek Laudato Si'
10 geboden voor het milieu
Internet
Kroniek van
          een verdwenen parochie

Pausen
Sociale media
Tot welke parochie hoor ik ?
Tradities
40 jaar D.O.L.P.
Vreugde van het Evangelie
Vrijwilligers
. . en het meldpunt
        grensoverschrijdend gedrag

 
Buitengewone Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2014

Algemene Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2015

Algemene Bisschoppensynode
                      over Jongeren 2018

Bijzondere Bisschoppensynode
    over het Amazone-gebied 2019

ABC v.d. Kersttijd
1e Advent
2e Advent
3e Advent Zondag Gaudete
4e Advent
Adventskrans
Zegenbede voor de Advent
De figuren van de Kerststal
Kerstboom
Kerstmis, waarom 25 december?
Kerststal
Kerststalletjes kijken
Kerst op internet
Kerstgebruiken in Drenthe
Kindje Wiegen
Midwinterhoorn blazen
Maria Lichtmis - 2 februari
Stille Nacht - Heilige Nacht
De vierde wijze
Korte films over sacramenten
Doopsel
Boete & verzoening
Eucharistie
Vormsel
Huwelijk

ABC v.d. Goede Week
40-dagentijd
Aswoensdag
Zondag Laetare
Goede Week
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Kruisweg (bidden)
Kruisweg aan de hand van
      Paus Johannes Paulus II

Pasen
Beloken Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
 
 
 
Sacramentsdag
 
 
Korte films over gebed
Onze Vader
Weesgegroet
Rozenkrans
Getijdengebed
Kruisweg
Bidden met de Bijbel
Aanbidding
 
 

Privacy beleid
AVG-beleid in de parochie
Privacyverklaring parochieklik hier

computer-tipswanneer u Adobe Reader niet op
uw pc heeft staan, kunt u het
hier gratis downloaden
  klik
 
 
bij gebruik van
MS Internet Explorer 6 kan deze
website wellicht niet goed
werken - gebruik dan
een andere versie
of liever nog Microsoft Edge
of gebruik liever Mozilla Firefox of
Google Chrome als internetbrowser
 
niks klik niks klik niks edge

Rozenkransgebed == gesproken
 
                    Blijde Geheimen (maandag en zaterdag)
                    Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag)
                    Geheimen van het Licht (donderdag)
                    Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag)