AVG
                                    Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Europese maatregel AVG is definitief ingegaan op 25 mei 2018. Deze maatregel met de kracht van wet heeft de nodige consequenties voor ons als parochie. De AVG heeft betrekking op alle persoonsgegevens en de verwerking hiervan.

Het vastleggen en doorgeven van persoonsgebonden informatie is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. En iedereen heeft het recht deze toestemming te weigeren, of later weer in te trekken.

Als parochie hebben we daar mee te maken bij de ledenadministratie, bij de PCI, de werkgroep Kerkbalans, de financiŽle administratie en de begraafplaatsadministratie. Dit wordt allemaal afgevangen in het nieuwe administratiesysteem waar elke parochie in Nederland mee gaat werken.

Uiteraard is in deze wet ook geregeld dat en op welke wijze u uw eigen gegevens mag inzien, laten wijzigen en/of verwijderen. Hiervoor wordt een app ontwikkeld en daar willen we u later over informeren, wanneer er meer bekend is. Het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in Nederland heeft inmiddels een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd voor de persoonsgegevens in de ledenadministratie van R.-K. parochies. De econoom van het bisdom Rotterdam, Mr. John Bakker, is benoemd tot FG.

Ook heeft onze parochie een Privacy-verklaring opgesteld klik hier


Foto's

Door de invoering van deze wet is het niet meer toegestaan in onze kerk(en) te fotograferen, film- of video-opnames te maken.
Bij bijzondere gelegenheden zullen speciaal aangestelde fotografen opnames maken, die gebruikt kunnen worden voor intern gebruik en voor publicatie in parochieblad of op de website. Wanneer u niet in beeld wilt komen dan kunt u dit aan hen kenbaar maken.
Ook kunnen er geluidsopnames gemaakt worden van de vieringen.

Mailen

Ook mailadressen vallen onder de AVG. Wanneer er een bericht aan een groep parochianen/vrijwilligers wordt gestuurd, dan mag dat alleen door het bericht BCC te versturen, waardoor de mailadressen niet bij iedereen bekend gemaakt worden.

Maar wanneer alle leden van bijvoorbeeld een werkgroep er geen bezwaar tegen maken dat hun mailadres bekend wordt bij de andere leden van die werkgroep dan hoeft een mailbericht niet BCC verstuurd te worden.
En dan kun je natuurlijk gemakkelijk iedereen op de hoogte houden door op een bericht te reageren met Allen beantwoorden.