RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

letters letters letters

van katholieke termen
 


Dit 'katholiek ABC' geeft een korte verklaring van veel-voorkomende, specifiek katholieke termen.

Na het Tweede Vaticaans Concilie is er veel veranderd binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Veel is in onbruik geraakt. Maar toch duiken deze woorden nog met enige regelmaat op. Daarom proberen we hier uitleg te geven van deze begrippen, zodat ook de moderne(re) gelovige kan weten waar over gesproken wordt.

Eigennamen van heiligen, bijbelboeken, titels van encyclieken, afkortingen en namen van instellingen zijn niet opgenomen. Namen van algemeen gebruikelijke woorden die ook een specifiek katholieke betekenis hebben (bijvoorbeeld zuster) wordt alleen die katholieke betekenis vermeld.
Dit 'katholiek ABC' is nog in opbouw. Aanvullingen zijn welkom.
Bij de samenstelling van deze lijst is o.a. gebruik gemaakt van werk van Bernard T. Tervoort (Ü) en enkele bronnen op het internet.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U V W X Y Z