adventsster
Liturgisch bloemschikken in de Advent           2018Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de advent. Het woord Advent komt van het Latijns adventus, dat betekent "komst".
In de advent wachten we op de komst, de geboorte van Jezus.

Dit nieuwe kerkelijk jaar is een zogeheten C-jaar. Hierin lezen we (voornamelijk) uit het evangelie volgens Lucas.
Tijdens de vieringen in de advent staat er op het priesterkoor in onze kerk elke week een bloemschikking met een betekenis, die ontleend is aan de lezing van die zondag.1e adventszondag

Lucas 21:25-31 

vers 26:
‘de mensen worden onmachtig van angst’ 
vers 28-29: 
‘richt je dan op – kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen’Een driehoekig frame, als basis van de schikking,  van houten latten of polygonumtakken vormt de omlijsting. Gekozen is voor een driehoek met een punt naar boven wijzend naar de hemel.
Advent is een tijd van uitkijken naar en verwachten van dat wat zich uit de hemel openbaart.
Donker materiaal aan de linker en rechterkant van de driehoek verwijzen naar angst en chaos met een groene tak in het midden.2e adventszondag

Lucas 3: 1-6

vers 3: 
‘….laten dopen en tot inkeer moesten komen’Lange klimopstengels met blauwe draden of linten langs één zijde van de driehoek naar de basis als een waterstroom die van richting verandert.3e adventszondag
Lucas 3:7-18

vers 8:
‘breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn’
vers 9:
‘de bijl ligt al aan de wortel van de boom’Aan de ene zijde van de driehoek zijn druiven, granaatappels of andere vruchten bevestigd.
In de andere hoek ligt een dode wortelstronk met een bijl erbij.4e adventszondag


Lucas 1: 39-45:

‘Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette.’Aan beide zijden van de driehoek een bol van paarse of paarsroze droogbloemen of een grote bloembol als teken van verwachting. Daaromheen stengels klimop die met elkaar verbonden zijn als bij een ontmoeting.Informatie afkomstig van de website www.symbolischschikken.nl