RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Advent 2012
                                                                liturgisch bloemschikken
 

Bij het bloemschikken voor de vieringen in de kerk proberen we altijd rekening te houden
met het thema van de vieringen. We proberen vanuit de lezingen geďnspireerd te raken
om voor elke week schikkingen te maken met bloemen, kleuren en materialen die staan voor
een bijpassende symboliek.

1e zondag van de advent

 
In deze advent lezen we op de eerste zondag Lucas 21,25-28.34-36 met als thema:
            " . . . weest daarom altijd waakzaam . . . ."

Dit proberen we vorm te geven door:
 
* paars kleed
staat voor inkeer en bezinning
advent1
* bruine krans
staat voor chaos in de wereld
* hoge glazen kolom    
verbeeldt een uitkijktoren [ = waakzaamheid ]
* groene krans
hoop en verwachting, groei, leven en toekomst
* paarse “ogen"
die vanaf hoogte rondom “uitkijken” naar alle kanten
* stompkaars
staat voor gaan naar het Licht

 
2e zondag van de advent

Op de tweede zondag lezen we bij Lucas 3,1-6 als thema:
            " . . . hij begon een doopsel van bekering te preken . . . ."

Dit beelden we uit door:
 
advent2
* paars kleed
staat voor inkeer en bezinning
* bruine krans
  met wat mos erom
  heen
staat voor meer groei en hoop in de chaos
* hoge glazen kolom    
verbeeldt een uitkijktoren [ = waakzaamheid ]
* groene krans
hoop en verwachting, groei, leven en toekomst
* toef
staat voor het water van de doop
* stompkaars
staat voor gaan naar het Licht

 
3e zondag van de advent

Op de derde zondag van de advent lezen we in Lucas 3,10-18 het thema:
            " . . . omdat het volk vol verwachting was . . . ."

Dit geven we vorm door:
 
* roze kleed
oude liturgisch kleur
staat voor het licht van het komende feest dat doorbreekt
advent3
* grote krans
de groei en hoop neemt toe
* hoge glazen    
  kolom  
verbeeldt een uitkijktoren [ = waakzaamheid ]
* groene krans
hoop en verwachting, groei, leven en toekomst
* toef
de knop staat voor verwachting op nieuw leven
* stompkaars
staat voor gaan naar het Licht

 
4e zondag van de advent

Op de vierde en laatste zondag van deze advent lezen we Lucas 1,39-45 als thema:
            " . . . sprong het kind van vreugde op in mijn schoot . . . "

Dit laten we zien met:
 
advent4
* paars en wit  
  kleed
we gaan steeds meer naar het Licht toe
* grote krans        
de groei is voltooid met al het groen er om
* hoge glazen
  kolom    
verbeeldt een uitkijktoren [ = waakzaamheid ]
* groene krans
hoop en verwachting, groei, leven en toekomst
* toef
kindje-op-moeders-schoot staat voor toekomst door geven
* stompkaars
staat voor gaan naar het Licht

  advent1

Uiteraard heeft de bloemendienst ook voor de kerstdagen de kerk weer prachtig versierd.