RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Allerzielen         2 november


In 998 liet de abt van de abdij van Cluny na afloop van de vespers van Allerheiligen de klok luiden en de getijden van de doden bidden. Ook moesten alle priestermonniken van het klooster daags erna een heilige mis voor de overledenen opdragen. Dat was het begin van de jaarlijkse herdenking van de gestorvenen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaf Paus Benedictus XV aan priesters verlof om op Allerzielen drie heilige missen te lezen. Die gewoonte is gebleven tot na het Tweede Vaticaans Concilie.

Pesjonkelen

Pesjonkelen is een verbastering van het Latijnse Portiuncula, een kleine Mariakapel bij Assisi.
Franciscus van Assisi herstelde de kapel in 1208.
Ieder bezoek aan deze kapel leverde
een volle Portiunciula-aflaat op.

Later kon men een volle aflaat verdienen
door op 2 augustus (inwijding Portiuncukapel)
en / of 2 november (Allerzielen)
een bezoek aan een kerk te brengen en er te bidden
voor de gestorvenen, die op deze manier
werden verlost uit het vagevuur.

Na het bidden ging men naar buiten
(vaak om even een sigaretje te roken).
Vervolgens ging men weer de kerk binnen
om nogmaals te bidden en een nieuwe aflaat te verdienen.

Maar dit “aflaatjagen” was natuurlijk niet de bedoeling.

Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) werd de geloofsleer vastgelegd dat er een vagevuur is en dat de overleden gelovigen daar door de gelovigen op aarde kunnen worden geholpen. Tegenwoordig wordt op Allerzielen een speciale viering gehouden voor de overleden parochianen van het laatste jaar. bidprentje