RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Engel des HerenDe Engel des Heren (latijn: Angelus Domini) is een gebed dat traditioneel driemaal daags gebeden wordt:
                                       's morgens om 6 uur
                                        's middags om 12 uur
                                        's avonds om 6 uur

Het gebed wordt aangekondigd door het luiden van het angelusklokje.

Sinds paus Johannes XXIII bestaat het gebruik dat de paus iedere zondag om 12 uur 's middags voorgaat in het angelusgebed.

In de paastijd wordt het angelus vervangen door het regina caeli.

Het Angelus werd door paus Calixtus III in 1450 voorgeschreven als gebed tegen het Turkse gevaar, want in die tijd werd Europa voortdurend bedreigd vanuit het Ottomaanse Rijk. De Angelusklok werd daarom ook wel Turkenklok genoemd


De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.


Wees gegroet, Maria,
vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.


Zie de Dienstmaagd des Heren;
Mij geschiede naar uw woord.

Wees gegroet, Maria, ......
Heilige Maria, ......

En het Woord is vlees geworden;
En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria, .......
Heilige Maria, ......

Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.
Heer, stort uw genade in onze harten,
opdat wij, die door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen,
door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door dezelfde Christus, onze Heer.
            Amen.

001


Ángelus Dómini nuntiávit Maríae;
Et concépit de Spíritu Sancto.

Ave María, grátia plena,
Dóminus tecum;
benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.


Ecce ancílla Dómini;
Fiat mifi secúmdum verbum tuum.

Ave Maria, ......
Sancta María ......

Et Verbum caro factum est;
Et habitévit in nobis.

Ave Maria, .......
Sancta María, ......

Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix
ut digni efficiámur promissiónibis Christi.

Orémus
Grátiam tuam, quaésumus, Dómine
méntibus nostris infúnde
ut qui, Angelo nuntiánte
Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus
per passiónem eius et crucem
ad resurrectiónis glóriam perducámur
Per Christum Dóminum nostrum
            Amen.

002