Beheer en Middelen
 

Ledenadministratie
Onze parochie en onze geloofsgemeenschap willen graag beschikken over een goede ledenadministratie. Dat is in het belang van de parochie en onze geloofsgemeenschap, maar ook in het belang van alle parochianen. Veel veranderingen worden via de SILA (Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie) doorgegeven.
Maar gegevens van nieuwkomers worden alleen doorgegeven als ook hun vorige parochie aangesloten is bij dit ledenadministratiesysteem. Kinderen, die geboren worden, moeten echter door de ouders zelf bij de administratie worden aangemeld.
leesverder
Geef elke wijziging, ook als u zich wilt uitschrijven, door
aan de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschap.

FinanciŽn
Zoals elke parochie hebben ook wij geld nodig voor het betalen van salarissen en onderhoud van gebouwen, pastorale kosten, afdracht aan het bisdom en nog veel meer.
Wij, als geloofsgemeenschap Sint Stephanus, doen ook mee met de jaarlijkse actie Kerkbalans, aan het begin van het jaar. Deze actie vormt samen met de collectes de belangrijkste bron van inkomsten van onze geloofsgemeenschap. Zie ook de pagina FinanciŽn.

Collectebonnen
Deze kunnen besteld worden bij de penningmeester.

R.K. Begraafplaats
De geloofsmeenschap Sint Stephanus beschikt over een eigen begraafplaats. Deze is gelegen aan de rand van het park Hesselingen in Meppel. begraafplaats
De mogelijkheid bestaat een graf of een urnengraf te reserveren. De begraafplaats wordt gemaaid en bijgehouden door diverse vrijwilligers.

Interieurverzorging kerk
Deze groep maakt onze kerk elke week schoon.

Onderhoud kerk
De werkzaamheden aan ons gebouw geschieden door een groep mensen die bij oproep inzetbaar is. Dit gebeurt enkele malen per jaar. Kleine klussen worden regelmatig uitgevoerd.

Beheer kerkgebouw
U kunt bij de beheerder van het kerkgebouw terecht voor het reserveren van de kerkzaal en/of (vergader)ruimte. Uiteraard verwachten we wel dat de ruimte(s) na afloop weer opgeruimd achtergelaten worden.

Drukkers
Een kleine groep vrijwilligers verzorgt al het drukwerk voor onze geloofsgemeenschap.
Zij drukken de boekjes, die tijdens de vieringen worden gebruikt en natuurlijk ook het parochieblad.

Archief
De heer A. (Aad) van der Klaauw heeft de afgelopen jaren het parochiearchief van de St.Stephanus in kaart gebracht. Dit archief blijft bewaard binnen onze geloofsgemeenschap.

Vrijwilligerspolis
Het bestuur van de geloofsgemeenschap heeft een verzekering afgesloten voor onze vrijwilligers m.b.t. kleine ongelukjes/calamiteiten.

niks

Ledenadministratie
Comm. de Vos van Steenwijklaan 30
7941 XK Meppel.
e-mailadres
ledenadministratie(a)
rkkerkmeppel.nl

* vervang (a) door @
(dit is een antispam maatregel)

Rabo: 37.18.75.889
ING:   65.06.13.783

A.N.B.I.-nummer:
824247991Onderhoud begraafplaats
J. (Jan ) Faber
0522 - 241791


Schoonmaken kerkgebouw
M. (Marian) Jansen
0522 - 258575

Onderhoud kerkgebouw
P. (Piet) Krijnen
0522 - 254159

Beheer kerkgebouw
H. (Herman) Knape
0522 - 259726