RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Beloken Pasen


Beloken is afkomstig van 'loken' (luiken). Beloken betekent dus eigenlijk 'gesloten luiken'.
Op deze zondag wordt het paasoctaaf afgesloten.

barmhartigheid De kerklatijnse naam van Beloken Pasen is Dominica in albis (Zondag in witte kleren), een verwijzing naar de witte doopkleren van de doopleerlingen. In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom "Witte Zondag" genoemd.

Beloken Pasen wordt ook wel "Zondag Quasimodo" genoemd, niet naar de bekende onfortuinlijke klokkenluider van de Notre Dame in Parijs, maar naar de eerste twee woorden van het Introitus van de zondag na Pasen "Quasi modo". Net zo als halfvasten (zondag Laetare) en half-advent (zondag Gaudete) zijn genoemd naar de eerste woorden van de openingszang, het Introitus, van de eucharistieviering op deze dag.

Barmhartigheidszondag
Op 30 april van het Jubeljaar 2000 riep Paus Johannes Paulus II deze dag uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Op Barmhartigheidszondag wordt gevierd dat God iedere zondaar die berouw heeft zal vergeven, zoals tijdens de verschijningen van Jezus aan de Poolse zuster Maria Faustina werd doorgegeven.

niks