St.Stephanusparochie - Meppel 

Stuur een bericht aan   Pastoor A. (Albert) Buter

   
 
bereikbaar via de mail
 
buter