Leden van de locatieraad     -

    St.Stephanus - Meppel     

    M. (Marloes) Vennix
                -van Scherpenseel
    06 - 18 40 39 33
    voorzitter
    Oecumene - Liturgie
    Onderwijs
    PCI/Diaconie
    Communicatie & PR

   

   

    L. (Leo) Jansen
    0522 - 25 85 75
    budgethouder
    Kerkbalans
    Ledenadministratie
   

   

    M. (Marie-José) Hoogslag
    06 - 57 57 38 91
    secretaris
    Parochieblad
    Website
    Archief

   

    E. (Emilien) Dusabe
    0522 - 85 33 96
    gezin en jongeren
   
    Kinderkoor
    Kinderwoorddienst
    Kinder- en jongerencatechese  
    Kindje Wiegen

   

    H. (Herman) Knape
    0522 - 25 97 26
    beheerszaken
    Gebouwen - Begraafplaats
    Schoonmakers & Poetsers
    Sleutelbeheer

   

    M. (Marie-José) Westra
    0522 - 25 27 66
    senioren
    Contactpersonen
    Projectgroep 50+
    KBO - Vervoer naar de kerk

 
 

 
 
Locatieraad
 

Elke geloofsgemeenschap binnen onze parochie kent een eigen bestuur: de locatieraad.
De leden van de locatieraad worden benoemd door het parochiebestuur.

De locatieraad regelt de bestuurlijke zaken binnen onze geloofsgemeenschap.
Alle leden van de locatieraad hebben een apart aandachtsgebied.
De pastores van de parochie zijn adviseurs van de locatieraad

 
 
 
 
 
 
vergaderen

Leden parochiebestuur
Heilige Drie-eenheid


A. (Albert) Buter
(waarnemend) pastoor
voorzitter
0591 - 64 67 73

W. (Willem) Urlings
vice-voorzitter
0528 - 26 59 06

D. (Dominic) Brügemann
secretaris
0528 - 23 17 30

L. (Lauran) Hazen
penningmeester
0528 - 232121

P. (Piet) Krijnen
bouwkundige zaken
0522 - 25 41 59

A. (Ania) Wiering
notuliste
06 - 51 96 19 40

 
 
 

 
 
Parochiebestuur

Binnen de parochie hebben wij één bestuurlijk orgaan namelijk het parochiebestuur. De bestuursleden worden benoemd door de bisschop.
Het parochiebestuur van de Heilige Drie-eenheid ziet er als volgt uit:
* voorzitter is de pastoor van de parochie
* het dagelijks bestuur: vice-voorzitter, secretaris en penningmeester
* daarnaast bestuursleden, met een specifiek aandachtsveld
tarieven * de beide pastores van de parochie als adviseurs van het parochiebestuur