Locatieraad
 

Elke geloofsgemeenschap binnen onze parochie kent een eigen bestuur: de locatieraad.
De leden van de locatieraad worden benoemd door het parochiebestuur.

De locatieraad regelt de bestuurlijke zaken binnen onze geloofsgemeenschap.
Alle leden van de locatieraad hebben een apart aandachtsgebied.
De pastores van de parochie zijn adviseurs van de locatieraad

   

    Leden van de locatieraad         -

        St.Stephanus - Meppel     

    M. (Marloes) Vennix
                -van Scherpenseel
    06 - 18 40 39 33
    voorzitter

          Oecumene - Liturgie
          Onderwijs
          PCI/Diaconie
          Communicatie & PR

   

   

    L. (Leo) Jansen
    0522 - 25 85 75
    budgethouder

          Kerkbalans
          Ledenadministratie
   

   

    M. (Marie-José) Hoogslag
    06 - 57 57 38 91
    secretaris

          Parochieblad
          Website
          Archief

   

    E. (Emilien) Dusabe
    0522 - 85 33 96
    gezin en jongeren
   
   

          Kinderkoor
          Kinderwoorddienst
          Voorbereiding 1e H.Communie
          Jeugd- en jongerencatechese  
          Kindje Wiegen

   

    H. (Herman) Knape
    0522 - 25 97 26
    beheerszaken

          Gebouwen - Begraafplaats
          Schoonmakers & Poetsers
          Sleutelbeheer

   

    M. (Marie-José) Westra
    0522 - 25 27 66
    senioren

          Contactpersonen
          Projectgroep 50+
          KBO - Vervoer naar de kerk

 
 

Locatieraad
p/a: Comm. de Vos van Steenwijklaan 30
        7942 XK Meppel

 
 
 
 
 
 

Leden parochiebestuur
Heilige Drie-eenheid


P. (Peter) Wellen
pastoor
voorzitter
0528 - 26 27 56

W. (Willem) Urlings
vice-voorzitter
0528 - 26 59 06

D. (Dominic) Brügemann
secretaris
0528 - 23 17 30

L. (Lauran) Hazen
penningmeester
0528 - 23 21 21

vacant
bouwkundige zaken


A. (Ania) Wiering
notuliste
06 - 51 96 19 40

vergaderen  
 
 

 
 
 
 
Parochiebestuur

Binnen de parochie hebben wij één bestuurlijk orgaan namelijk het parochiebestuur. De bestuursleden worden benoemd door de bisschop.
Het parochiebestuur van de Heilige Drie-eenheid ziet er als volgt uit:
* voorzitter is de pastoor van de parochie
* het dagelijks bestuur: vice-voorzitter, secretaris en penningmeester
* daarnaast bestuursleden, met een specifiek aandachtsveld
* de overige pastores van de parochie als adviseurs van het parochiebestuur
tarieven