RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Gedachtenisprentje                                                     Bidprentje
 


bidprentjes Een gedachtenisprentje (bidprentje ) is een prentje dat als herinnering aan bepaalde gebeurtenissen zoals doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, priesterschap en in het bijzonder bij een overlijden wordt uitgegeven. Maar ook wanneer men intrad in het klooster of uitgezonden werd naar de Missie. In 2011 werden er gedachtenisprentjes uitgegeven bij de zaligverklaring van paus Johannes-Paulus II.

Behalve de religieuze afbeelding, staat op voor- of achterzijde meestal ook een gebed. Indien het wordt uitgegeven naar aanleiding van een overlijden worden de naam, titel, geboorte- en sterfdag van de overledene vermeld. Het gebruik van een bidprentje komt bijna uitsluitend voor onder katholieken, zowel in de rooms-katholieke, als in de oudkatholieke kerk.

Bidprentjes bestaan al sinds de uitvinding van de boekdrukkunst. Bidprentjes worden tijdens de uitvaart aan de aanwezigen uitgedeeld. Vroeger werd er op dit soort bidprentjes meestal een heilige afgebeeld in zwart-wit, later ook wel in kleur. Tegenwoordig wordt ook vaak de overledene zelf afgebeeld.

Een veelvoorkomend formaat voor bidprentjes is het A7-formaat, een formaat dat hiervoor zeer lang de standaard was. De oudste bidprentjes hebben enkel een voor- en achterzijde. Later werd een dubbelgevouwen A6-formaat gebruikt, waarbij de afbeelding aan de buitenkant stond en de gebedstekst binnenin.

Bidprentjes werden vaak in een missaal gestoken, zodat men tijdens een mis al bladerend deze personen in herinnering kon roepen.

niks