Het Bisdom Groningen           en Groningen-Leeuwarden
Op 2 februari 1956 werd het bisdom Groningen heropgericht. Het bisdom omvatte de provicies Groningen, Friesland, Drenthe, de Noordoostpolder en een heel klein deel van Overijssel, omdat Staphorst en Rouveen bij de parochie St.Stephanus in Meppel behoorden.

Het nieuwe bisdom werd afgescheiden van het aartsbisdom Utrecht, ondanks hevige protesten van aartsbisschop Alferink bij staatsecretaris Montini, de latere paus Paulus VI.

In 2006 werd naam van het bisdom gewijzigd in Groningen-Leeuwarden
Petrus Nierman
1956 - 1969

Op 10 maart 1956 werd de deken van Goningen, Petrus Nierman, benoemd tot bisschop van het nieuwe bisdom Groningen. Hij was daarmee de 1e bisschop na het herstel van de bischoppelijke hiërarchie in 1853.
Op 11 mei van datzelfde jaar werd hij door zijn oud-klasgenoot aartsbisschop Alfrink van Utrecht tot bisschop gewijd.
Als wapenspreuk koos Nierman het psalmvers Deus refugium et virtus (God, toevlucht en kracht)

Bisschop Nierman nam deel aan het door paus Johannes XXIII bijeengeroepen Tweede Vaticaans Concilie en trachtte daarna de uitkomsten van dit concilie in praktijk te brengen in zijn bisdom.

Op 21 mei 1969 ging Nierman op eigen verzoek met emeritaat. Hij overleed in het klooster Sint-Elisabeth in Lage Vuursche. Daar werd hij ook begraven. In 1998 werd hij herbegrafen op het R.K. Kerkhof in de stad Groningen.


klik hier Op 3 oktober 1961 wijdde Mgr.Nierman de nieuw St.Stephanuskerk aan de Grote Oever in MeppelBernhard Möller
1969 - 1999

Als opvolger van mgr. Nierman werd de gematigde Bernhard Möller benoemd. Bij zijn wijding op 28 juni 1969 in Zuidlaren kreeg hij een eenvoudige houten herdersstaf in plaats van de normale bisschopsstaf uit zilver- en edelsmeedwerk. Als wapenspreuk had de nieuwe bisschop ‘Pax et Bonum’ – door hem zelf vertaald als ‘Vrede en Vreugde’ – gekozen.
Mgr. Möller gaf ruimte aan zowel mannelijke als vrouwelijke pastorale werkers. Gedwongen door het afnemende aantal beschikbare priesters ontstonden er samenwerkingsverbanden van meerdere parochies. Ook vroeg hij in Rome verruiming aan van de bevoegdheden van de pastorale werkers (zoals het getuige zijn bij het kerkelijk huwelijk en toediening van de ziekenzalving). Rome willigde de verzoeken van mgr. Möller echter niet in.

Toen mgr. Möller in 1998 75 jaar werd vroeg hij – zoals gebruikelijk is - ontslag uit zijn functie. Maar hem werd verzocht aan te blijven totdat er een opvolger zou zijn benoemd. Maar voordat er een opvolger benoemd kon worden overleed hij op 26 april 1999. Hij werd begraven op het R.K. Kerkhof in Groningen.Wim Eijk
1999 - 2007

Toen Wim Eijk op 17 juli 1999 als opvolger van bisschop Möller door Paus Johannes Paulus II als bisschop van Groningen werd benoemd, koos hij de wapenspreuk Noli recusare laborem ("Weiger het werk niet"). Dit zijn woorden die Sint Martinus, patroonheilige van de stad Groningen, op zijn sterfbed sprak. Ze brengen tot uitdrukking dat Eijk zijn roeping tot het einde trouw wil blijven.
Zijn wijding tot bisschop volgde op 6 november 1999 in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen.

Omdat Wim Eijk is opgeleid als arts is hij referent voor medisch-ethische zaken en de bio-ethiek.
Vrijwel direct na zijn installatie kwam mgr. Eijk in opspraak met uitspraken over Joden, homosexuelen, abortus en euthanasie.
In 2001 werd bisschop Eijk getroffen door een hersenbloeding, waarvan hij na een lange revalidatietijd in Duitsland herstelde.

Mgr. Eijk werd op 11 december 2007 door paus Benedictus XVI tot aartsbisschop van Utrecht benoemd en daarmee was de bisschopszetel van Groningen-Leeuwarden vacant.

klik hier Op 4 november 2007 consacreerde bisschop Eijk de St.Stephanuskerk in Meppel aan de Comm.de Vos van Steenwijklaan.Gerard de Korte
2008 - 2016

Omdat bisschop Eijk niet goed overweg kon met de hulp-bisschop van Utrecht, mgr. De Korte, werd hij "weggepromoveerd" naar Groningen-Leeuwarden. Dat was de algemene indruk toen bekend werd dat Gerard de Korte de nieuwe bisschop zou worden.
Zoals altijd moest men in het noorden eerst even wennen aan deze nieuwe bisschop, die door de omstandigheden gedwongen werd om in het bisdom grootschalige reorganisaties door te voeren, waaronder het fuseren van 81 parochies tot 19 nieuwe.

Omdat over het vieren van het Paastriduum en de aanstaande fusie van de parochie nogal wat vragen leefden onder de parochianen werd mgr. De Korte uitgenodigd hier uitleg over te geven.
Op 17 april 2013 kwam hij samen met vicaris Wellen naar de St.Stephanuskerk om deze vragen te beantwoorden. Hij gaf aan dat de situatie in het bisdom Groningen-Leeuwarden duidelijk verschilde met die in de rest van Nederland.

Op 5 maart 2016 werd De Korte benoemd tot bisschop van 's-Hertogenbosch.Ron van den Hout
2017 - ....

Hoewel mgr. De Korte al in mei 2016 vertrok duurde het tot 1 april 2017 voordat bekend gemaakt kon worden dat Ron van den Hout de nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden zal worden.
Op 3 juni 2017 werd hij in de St.Jozefkathedraal tot bisschop worden gewijd. Als wapenspreuk voert de bisschop In exilio spes ("in ballingschap is er hoop")
klik hier


 
De geschiedenis van het bisdom Groningen

klik hier
voor de geschiedenis van de bisdommen Groningen en Leeuwarden
1559 - 1594


klik hier
voor de geschiedenis van het herstel van de bisschoppelijk hiërarchie
1853