RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

Canon van boeken
van het Oude Testament


Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 MakkabeeŽn
2 MakkabeeŽn
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Wijsheid
Wijsheid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Baruch
EzechiŽl
DaniŽl
Hosea
JoŽl
Amos
Obadja
Jonas
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharias
Maleachi

 
De boeken van de BijbelHet woord Bijbel komt van het Griekse biblia, dat boeken betekent. De Bijbel is dus niet ťťn boek, maar een verzameling boeken, geschreven door meer dan 35 schrijvers over een periode van meer dan 2000 jaar.
Het bestaat uit:
*     Het Oude Testament, geschreven over een periode van tenminste 1500 jaar
*     Het Nieuwe Testament, geschreven over een periode van ongeveer 50 jaar

Deze vormen tezamen de boeken van de 'canon'. (de verzameling schriften die tot de Bijbel gerekend worden)


Onderlinge verschillen

De verschillende kerken (in de Westerse traditie de Rooms-Katholieken en de Protestantse kerken, de Ooster-orthodoxe, de OriŽntaalse en de Nestoriaanse tradities) hebben elk een eigen canon van boeken die zij tot hun Bijbel rekenen. De Mormonen (De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen) kennen daarnaast o.a. ook nog het "Boek van de Mormon" en de "Parel van Grote Waarde".


Het Oude Testament

Het Oude Testament -- de Joodse Bijbel, ook wel de de Hebreeuwse Bijbel of Tenach -- is ontstaan vanaf vermoedelijk de tijd van Abraham (of zelfs eerder) tot aan ca. 400 v. Chr. De Joden deelden het in als:
*     De Wet (Tora)
*     De profeten (Nebiim)
*     De geschriften (Chetoebim)
Naar de beginletters hiervan duiden de Joden hun Bijbel aan als Tenach.
boekrol

Het Nieuwe Testament

Tijdens het derde concilie van Carthago in 397, werd de canon ( lijst van authentiek erkende bijbelboeken ) officieel door de Latijnse kerk vastgelegd. Dit concilie bevestigde het besluit van het Concilie van Hippo (393).