Catechese


Wie zich er rekenschap van geeft te behoren tot de levende traditie van de kerk zal beseffen dat men nooit uitgeleerd raakt. Om ons geloof levend te houden zullen wij ons moeten inspannen om het aan elkaar over te dragen. Dit kunnen we doen door regelmatig met elkaar over ons geloof in gesprek te gaan. Hiervoor zijn er in onze geloofsgemenschap verschillende soorten van geloofsverdiepingen en uitwisselingen:
Doopcatechese
Als u uw kind in onze parochie wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij de pastor, het parochieel secretariaat, of telefonisch (0522-252782) op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
De doopvoorbereiding is gezamenlijk voor alle lcaties van onze parochie, waarna er in de afzonderlijke kerken wordt gedoopt.


Jongerencatechese
S. (Sabine) Wijfjes

Jongerencatechese
Na de basisschool kunnen jongeren mee gaan doen aan een catechesegroep. In onze geloofsgemeenschap loopt het project twee jaar. Elke twee jaar start er een nieuwe groep. Alle kinderen die voorkomen in de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschap worden hiervoor uitgenodigd. Ouders kunnen hun kinderen ook zelf aanmelden. Na deze twee jaar maken de jongeren individueel de keuze om wel of niet mee te doen aan de voorbereiding op het Vormsel. Op initiatief van de jongeren komt deze groep ook later nog een aantal keren per jaar bij elkaar.


1e H. Communie
B. (Betsie) van Dam

0522 - 25 60 47

Voorbereiding op de 1e Heilige Communie
Elk jaar start de werkgroep Eerste Communie met een informatiebijeenkomst voor de ouders en kinderen uit groep 4 van de basisschool. De voorbereiding vindt plaats buiten de schooltijden en onder verantwoordelijkheid van onze geloofsgemeenschap. Dit om invulling te geven aan onze opdracht om het geloof over te dragen maar ook (om praktische redenen) om de kinderen uit de buitendorpen en wijken de kans te geven deze voorbereiding volledig mee te maken. Kinderen van deze leeftijd, die voorkomen in de ledenadministratie, worden hiervoor uitgenodigd. Ouders kunnen hun kinderen ook zelf aanmelden.


Gespreksgroep 50+
verder Sinds een aantal jaren is er in onze geloofsgemeenschap een gespreksgroep 50+. Deze groep komt een aantal keren per jaar bij elkaar. In de bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde die een relatie hebben met geloofsvraagstukken.