RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - MeppelSt. Christoffel       -       Christoforus (Reprobus) van LyciŽ
 

christoffel
Volgens de legende was ene Reprobus zo arrogant dat hij zijn diensten alleen wilde aanbieden aan het allerhoogste gezag.
Eerst trad hij in dienst bij de koning, die echter bang bleek te zijn voor de keizer. Dus trad Reprobus in dienst bij de keizer, maar die was bang voor de duivel. Toen bood hij zijn diensten aan aan de duivel. Maar de duivel was echter bang voor Christus en Reprobus besloot Christus te gaan dienen.
Hij ging op zoek maar alleen een oude kluizenaar kon hem helpen. Op advies van die kluizenaar ging Reprobus mensen op zijn rug over een brede en diepe rivier dragen.

Op zekere dag moest hij een klein kind de rivier over tillen. Terwijl hij daarmee bezig was werd het kind echter zwaarder en zwaarder, totdat Reprobus bijna bezweek en tot zijn schouders in het water stond.
Toen openbaarde het kind zich als Christus en doopte Reprobus in de rivier. Zijn doopnaam werd Christoffel, Christusdrager. Jezus liet Christoffels staf groen uitlopen en zond hem weg om het evangelie te prediken.

Volgens het oude Romeinse martelarenboek werd hij dood gemarteld in LyciŽ tijdens de christenvervolgingen onder keizer Decius. Maar dat is niet helemaal zeker. Historisch gezien staat alleen zijn marteldood vast; waar, wanneer en hoe is en blijft onduidelijk.

Sint-Christoffel is de patroonheilige van
      - de reizigers
      - alle verkeersdeelnemers
      - timmerlieden
      - schilders
      - pelgrims
      - fruithandelaren
      - boekbinders
      - hoedenmakers      en
      - kinderen

Hij is de patroon tegen
            - besmettelijke ziekten
            - onverwachte dood
            - de pest
            - droogte
            - onweer
            - hagel
            - watersnood
            - vuurrampen
            - oogziekten       en
            - tandpijn

Zijn naamdag is 24 juli

christoffel

Omdat St. Christoffel de beschermheilige van alle reizigers en verkeersdeelnemers is, hangt er soms een christoffelmedaille in een auto of aan een koffer of aan een fietsensleuteltje.