Werkgroep WijkcontactpersonenDe werkgroep wijkcontactpersonen wil een schakel zijn tussen de geloofsgemeenschap en haar leden door contacten te leggen en te onderhouden.
De wijkcontactpersonen willen een klankbord zijn voor allen als het gaat om aangelegenheden van en binnen onze geloofsgemeenschap.
De geloofgemeenschap is opgedeeld in verschillende wijken en iedere wijk heeft één of meerdere contactpersonen. In elk parochieblad staan alle namen en telefoonnummers vermeld. (Hier niet i.v.m. de privacy van betrokkenen)
Nieuw-ingekomen parochianen worden welkom geheten en wegwijs gemaakt in onze geloofsgemeenschap, o.a. tijdens een nieuwkomerbijeenkomst op een zondagochtend na de viering in de St.Stephanuskerk.


voor meer inlichtingen
of als u ons
iets te melden heeft
kunt u contact opnemen met

W.(Wieke) Schoemaker
06 - 14 23 27 36
wgschoemaker(a)gmail.com *

b.g.g.

A.(Annemarie) Pragt
0522 - 25 39 09
anjo.pragt(a)planet.nl *


* vervang (a) door @
Dit is een anti-spammaatregel

Wij willen meeleven in vreugdevolle momenten, zoals Doop,
1e Communie, Vormsel, Huwelijk en jubilea. Maar we willen er natuurlijk ook zijn op minder blijde momenten, zoals bij overlijden en ziekte.
Langdurig-zieken en bejaarden van 80 jaar en ouder willen we regelmatig bezoeken.
Op deze manier is de gespreksgroep 50+ voortgekomen uit de werkgroep wijkcontactpersonen. Zie hier.
Jaarlijks wordt in september de viering rond ziekenzondag georganiseerd, waarbij wij extra aandacht geven aan zieken en bejaarden en dan brengen we een bloemetje. Met Allerzielen is er speciaal aandacht voor de nabestaanden van overleden geloofsgenoten.
Ook werken we mee aan de kerstvieringen in het ziekenhuis, de verschillende verpleeg- en verzorginghuizen in en rond Meppel.

Kortom:
wij willen het gezicht zijn van onze geloofsgemeenschap binnen onze geloofsgemeenschap