Data van kerkelijke feestdagen 2017-2018


De meeste mensen zullen wel weten dat het op 25 en 26 december kerstmis is.
Maar wanneer is het Pasen?
Het is Pasen op de eerste zondag na volle maan, na 21 maart. Dus altijd op een zondag, maar de datum is wisselend. De data van andere kerkelijke feestdagen zijn daar van afgeleid. Dus ook steeds op een andere datum.
Daarom hieronder een overzicht van de kerkelijke feestdagen in 2017 en ook alvast voor 2018.NOOIT

Als Pasen en Pinksteren
op één dag vallen

Dit zal nooit gebeuren
want
Pasen en Pinksteren
kúnnen niet op één dag
vallen omdat Pinksteren
7 weken NA pasen valt


Met Sint-juttemis
(als de kalveren
  op het ijs dansen)


Juttemis komt van Judith
Haar feestdag is op 17 augustus
en dan ligt er geen ijs
en kalveren kunnen niet dansen


Overige uitdrukkingen

- als er twee zondagen
                      in één week komen
- op de eerste zondag
        die midden in de week komt
- ad calendas graecas
              (omdat de Grieken
                geen kalender hadden)
en
- in 't jaar één     -
                      als de uilen preken

                      Kerkelijke feestdagen in 2017
 
Aswoensdag
 
01-03-2017        
 
einde van het carnaval,
begin van de Vasten
Palmzondag
 
09-04-2017
 
begin van de Goede Week,
de week voor Pasen
Witte Donderdag
13-04-2017
Goede Vrijdag
14-04-2017
Paaszaterdag
15-04-2017
Eerste Paasdag
16-04-2017
Tweede Paasdag
17-04-2017
Paasmaandag
Beloken Pasen
 
23-04-2017
 
Barmhartigheidszondag
1e zondag na Pasen
Hemelvaart
 
25-05-2017
 
40 dagen na Pasen
        altijd op donderdag
Eerste Pinksterdag
04-06-2017
50 dagen na Pasen
Tweede Pinksterdag      
05-06-2017
Pinkstermaandag
Drievuldigheidszondag
 
11-06-2017
 
1e zondag na Pinksteren
Parochiedag           dit jaar in Meppel
     
Eerste adventszondag
03-12-2017
begin van het nieuwe kerkelijk jaar
Eerste Kerstdag
25-12-2017
maandag
Tweede Kerstdag
26-12-2017
dinsdag
niks

A B C - JAREN

De lezingen tijdens de vieringen zijn uit het Oude Testament (eerste lezing), uit de Handelingen van de Apostelen (tweede lezing) en uit de 4 evangelies
Om alle vier de evangelies aan het woord te laten komen wordt er gewerkt met een driejaarlijkse cyclus

het Evangelie van Matteüs
in het A jaar (2016 - 2017)

het Evangelie van Marcus
in het B jaar (2017 - 2018)

het Evangelie van Lucas
in het C jaar (2018 -2019)

Het Evangelie van Johannes wordt tussendoor gelezen

In de Paastijd lezen we
niet uit het Oude Testament
maar uit de Handelingen
en het Evangelie van Johannes

                      Kerkelijke feestdagen in 2018
 
Aswoensdag
 
 
14-02-2018        
 
 
einde van het carnaval,
begin van de Vasten of 40 dagentijd
Valentijnsdag
Palmzondag
 
 
25-03-2018
 
 
begin van de Goede Week,
de week voor Pasen
Maria Boodschap
Witte Donderdag
29-03-2018
Goede Vrijdag
30-03-2018
Paaszaterdag
31-03-2018
Eerste Paasdag
01-04-2018
Tweede Paasdag
02-04-2018
Paasmaandag
Beloken Pasen
 
08-04-2018
 
Barmhartigheidszondag
1e zondag na Pasen
Hemelvaart
 
10-05-2018
 
40 dagen na Pasen
        altijd op donderdag
Eerste Pinksterdag
20-05-2018
50 dagen na Pasen
Tweede Pinksterdag      
21-05-2018
Pinkstermaandag
Drievuldigheidszondag
 
 
27-05-2018
 
 
zondag na Pinksteren
Parochiedag
dit jaar in Beilen
     
Eerste adventszondag
02-12-2018
begin van het nieuwe kerkelijk jaar
Eerste Kerstdag
25-12-2018
dinsdag
Tweede Kerstdag
26-12-2018
woensdag