Data van kerkelijke feestdagen 2017-2018


De meeste mensen zullen wel weten dat het op 25 en 26 december kerstmis is.
Maar wanneer is het Pasen?
Het is Pasen op de eerste zondag na volle maan, na 21 maart. Dus altijd op een zondag, maar de datum is wisselend. De data van andere kerkelijke feestdagen zijn daar van afgeleid. Dus ook steeds op een andere datum.
Daarom hieronder een overzicht van de kerkelijke feestdagen in 2017 en ook alvast voor 2018.

                      Kerkelijke feestdagen in 2017


Aswoensdag
 

01-03-2017        


einde van het carnaval,
begin van de Vasten

Palmzondag
 

09-04-2017
 

begin van de Goede Week,
de week voor Pasen

Witte Donderdag

13-04-2017

Goede Vrijdag

14-04-2017

Paaszaterdag

15-04-2017

Eerste Paasdag

16-04-2017

Tweede Paasdag

17-04-2017

Paasmaandag

Beloken Pasen
 

23-04-2017
 

Barmhartigheidszondag
1e zondag na Pasen

Hemelvaart
 

25-05-2017
 

40 dagen na Pasen
        altijd op donderdag

Eerste Pinksterdag

04-06-2017

50 dagen na Pasen

Tweede Pinksterdag      

05-06-2017

Pinkstermaandag

Drievuldigheidszondag
 

11-06-2017
 

1e zondag na Pinksteren
Parochiedag           dit jaar in Meppel

     

Eerste adventszondag

03-12-2017

begin van het nieuwe kerkelijk jaar       B-jaar

Eerste Kerstdag

25-12-2017

maandag

Tweede Kerstdag

26-12-2017

dinsdag
                      Kerkelijke feestdagen in 2018
 

Aswoensdag
 

14-02-2018      
 

einde van het carnaval,
begin van de Vasten

Palmzondag
 
 

25-03-2018
 
 

begin van de Goede Week,
de week voor Pasen
Maria Boodschap

Witte Donderdag

29-03-2018

Goede Vrijdag

30-03-2018

Paaszaterdag

31-03-2018

Eerste Paasdag

01-04-2018

Tweede Paasdag

02-04-2018

Paasmaandag

Beloken Pasen
 

08-04-2018
 

Barmhartigheidszondag
1e zondag na Pasen

Hemelvaart
 

10-05-2018
 

40 dagen na Pasen
        altijd op donderdag

Eerste Pinksterdag

20-05-2018

50 dagen na Pasen

Tweede Pinksterdag      

21-05-2018

Pinkstermaandag

Drievuldigheidszondag
 

27-05-2018
 

zondag na Pinksteren
Parochiedag       dit jaar in Beilen

     

Eerste adventszondag

02-12-2018

begin van het nieuwe kerkelijk jaar       C-jaar

Eerste Kerstdag

25-12-2018

dinsdag

Tweede Kerstdag

26-12-2018

woensdag


 


NOOIT niks

Als Pasen en Pinksteren
op één dag vallen


Dit zal nooit gebeuren
want
Pasen en Pinksteren
kúnnen niet op één dag
vallen omdat Pinksteren
7 weken NA pasen valtMet Sint-juttemis
als de kalveren
op het ijs dansen


Juttemis komt van Judith
Haar feestdag is op 17 augustus
en dan ligt er geen ijs
en kalveren kunnen niet dansen


        overige uitdrukkingen

- als er twee zondagen      
                in één week komen
- op de eerste zondag      
    die midden in de week komt
- ad calendas graecas     
        (omdat de Grieken
          geen kalender hadden)
en
- in 't jaar één     -            
                als de uilen preken
A B C - JAREN

De lezingen tijdens de vieringen zijn uit het Oude Testament (eerste lezing), uit de Handelingen van de Apostelen (tweede lezing) en uit de 4 evangelies
Om alle vier de evangelies aan het woord te laten komen wordt er gewerkt met een driejaarlijkse cyclus

het Evangelie van Matteüs
in het A jaar (2016 - 2017)

het Evangelie van Marcus
in het B jaar (2017 - 2018)

het Evangelie van Lucas
in het C jaar (2018 -2019)

Het Evangelie van Johannes wordt tussendoor gelezen

In de Paastijd lezen we
niet uit het Oude Testament
maar uit de Handelingen
en het Evangelie van Johannes