Data van kerkelijke feestdagen 2019-2020


De meeste mensen zullen wel weten dat het op 25 en 26 december kerstmis is.
Maar wanneer is het Pasen?
Het is Pasen op de eerste zondag na volle maan, na 21 maart. Dus altijd op een zondag, maar de datum is wisselend, tussen 22 maart en 25 april. De data van andere kerkelijke feestdagen zijn daar van afgeleid. Dus ook steeds op een andere datum.
Daarom hieronder een overzicht van de kerkelijke feestdagen in 2019 en ook alvast voor 2020.                      Kerkelijke feestdagen in 2019
 
Aswoensdag
06-03-2019      
einde van het carnaval - begin van de Vastentijd
Palmzondag
14-04-2019
begin van de Goede Week - de week voor Pasen
Witte Donderdag
18-04-2019
Goede Vrijdag
19-04-2019
Paaszaterdag
20-04-2019
Eerste Paasdag
21-04-2019
Tweede Paasdag
22-04-2019
Paasmaandag
Beloken Pasen
28-04-2019
Barmhartigheidszondag
Hemelvaart
30-05-2019
40 dagen na Pasen
altijd op donderdag
Eerste Pinksterdag
09-06-2019
50 dagen na Pasen
Tweede Pinksterdag      
10-06-2019
Pinkstermaandag
Drievuldigheidszondag
16-06-2019
zondag na Pinksteren
parochiedag
     
Eerste adventszondag
01-12-2019
begin van het nieuwe kerkelijk jaar
A-jaar
Eerste Kerstdag
25-12-2019
woensdag
Tweede Kerstdag
26-12-2019
donderdag

A B C - JAREN

De lezingen tijdens de vieringen zijn uit het Oude Testament (eerste lezing), uit de Handelingen van de Apostelen (tweede lezing) en uit de 4 evangelies
In de Paastijd lezen we niet uit het Oude Testament, maar uit de Handelingen en het Evangelie van Johannes

Om alle vier de evangelies aan het woord te laten komen wordt er gewerkt met een driejaarlijkse cyclus
niks Het Evangelie van Matteüs in het A jaar (2019 - 2020)

Het Evangelie van Marcus in het B jaar (2020 - 2021)

Het Evangelie van Lucas in het C jaar (2018 -2019)

Het Evangelie van Johannes wordt tussendoor gelezen

handigheidje bij het berekenen

neem met Kerstmis de laatste twee cijfers van het jaar
als ze samen een getal leveren dat deelbaar is door 3 valt die Kerstmis in een liturgisch C-jaar

                      Kerkelijke feestdagen in 2020
 
Aswoensdag
26-02-2020      
einde van het carnaval - begin van de Vastentijd
Palmzondag
05-04-2020
begin van de Goede Week - de week voor Pasen
Witte Donderdag
09-04-2020
Goede Vrijdag
10-04-2020
Paaszaterdag
11-04-2020
Eerste Paasdag
12-04-2020
Tweede Paasdag
13-04-2020
Paasmaandag
Beloken Pasen
19-04-2020
Barmhartigheidszondag
Hemelvaart
21-05-2020
40 dagen na Pasen
altijd op donderdag
Eerste Pinksterdag
31-05-2020
50 dagen na Pasen
Tweede Pinksterdag      
01-06-2020
Pinkstermaandag
Drievuldigheidszondag
07-06-2020
zondag na Pinksteren
parochiedag
     
Eerste adventszondag
29-11-2020
begin van het nieuwe kerkelijk jaar
B-jaar
Eerste Kerstdag
25-12-2020
vrijdag
Tweede Kerstdag
26-12-2020
zaterdag