Data van kerkelijke feestdagen 2018-2019


De meeste mensen zullen wel weten dat het op 25 en 26 december kerstmis is.
Maar wanneer is het Pasen?
Het is Pasen op de eerste zondag na volle maan, na 21 maart. Dus altijd op een zondag, maar de datum is wisselend. De data van andere kerkelijke feestdagen zijn daar van afgeleid. Dus ook steeds op een andere datum.
Daarom hieronder een overzicht van de kerkelijke feestdagen in 2017 en ook alvast voor 2018.                      Kerkelijke feestdagen in 2018
 
Aswoensdag
14-02-2018      
einde van het carnaval - begin van de 40 dagentijd
Palmzondag
 
25-03-2018
 
begin van de Goede Week - de week voor Pasen
Maria Boodschap wordt gevierd op 9 april
Witte Donderdag
29-03-2018
Goede Vrijdag
30-03-2018
Paaszaterdag
31-03-2018
Eerste Paasdag
01-04-2018
Tweede Paasdag
02-04-2018
Paasmaandag
Beloken Pasen
08-04-2018
Barmhartigheidszondag
Hemelvaart
10-05-2018
40 dagen na Pasen
altijd op donderdag
Eerste Pinksterdag
20-05-2018
50 dagen na Pasen
Tweede Pinksterdag      
21-05-2018
Pinkstermaandag
Drievuldigheidszondag
27-05-2018
Parochiedag
dit jaar in Beilen
     
Eerste adventszondag
02-12-2018
begin van het nieuwe kerkelijk jaar
C-jaar
Eerste Kerstdag
25-12-2018
dinsdag
Tweede Kerstdag
26-12-2018
woensdag

A B C - JAREN

De lezingen tijdens de vieringen zijn uit het Oude Testament (eerste lezing), uit de Handelingen van de Apostelen (tweede lezing) en uit de 4 evangelies
Om alle vier de evangelies aan het woord te laten komen wordt er gewerkt met een driejaarlijkse cyclus

handigheidje bij het berekenen

neem met Kerstmis de laatste twee cijfers van het jaar
als ze samen een getal leveren dat deelbaar is door 3 valt die Kerstmis in een liturgisch C-jaar


het Evangelie van Matteüs in het A jaar (2019 - 2020)

het Evangelie van Marcus in het B jaar (2017 - 2018)

het Evangelie van Lucas in het C jaar (2018 -2019)

Het Evangelie van Johannes wordt tussendoor gelezen

In de Paastijd lezen we niet uit het Oude Testament, maar uit de Handelingen en het Evangelie van Johannes

                      Kerkelijke feestdagen in 2019
 
Aswoensdag
06-03-2019      
einde van het carnaval - begin van de Vastentijd
Palmzondag
14-04-2019
begin van de Goede Week - de week voor Pasen
Witte Donderdag
18-04-2019
Goede Vrijdag
19-04-2019
Paaszaterdag
20-04-2019
Eerste Paasdag
21-04-2019
Tweede Paasdag
22-04-2019
Paasmaandag
Beloken Pasen
28-04-2019
Barmhartigheidszondag
Hemelvaart
30-05-2019
40 dagen na Pasen
altijd op donderdag
Eerste Pinksterdag
09-06-2019
50 dagen na Pasen
Tweede Pinksterdag      
10-06-2019
Pinkstermaandag
Drievuldigheidszondag
16-06-2019
zondag na Pinksteren
parochiedag
     
Eerste adventszondag
01-12-2019
begin van het nieuwe kerkelijk jaar
A-jaar
Eerste Kerstdag
25-12-2019
woensdag
Tweede Kerstdag
26-12-2019
donderdag