Diaconaal jaar

27 mei 2018 - 16 juni 2019

Heilige Drie-eenheid


Diaconie: dienstbaarheid aan de samenleving. Buiten je eigen “comfort-zone” treden en je inzetten voor een ander.
In dit diaconaal jaar willen we bewust worden wat diaconie inhoudt, zichtbaar maken wat er allemaal aan diaconie gebeurt binnen onze parochie en binnen elke geloofsgemeenschap en daarbuiten, zowel door groepen als op individuele basis. Geloven bestaat immers niet alleen uit woorden, maar ook en vooral uit daden.oktober 2018

De OmZieners
een voorstelling om over na te denken


In samenwerking met De Arme Kant van Meppel, de Protestantse Gemeente Meppel en Stichting Waarborgfonds Meppel organiseerde Diaconie St.Stephanus - Meppel een bijzondere theater- voorstelling in schouwburg Ogterop op dinsdag 23 oktober 2018.

Lees hier het hele verhaal van deze bijzondere voorstelling27 mei 2018

De kunst van barmhartigheid

Naast het bewust worden van wat diaconie inhoudt willen we barmhartigheid ook zichtbaar maken. Door middel van “kunstwerken”, want in ieder van ons schuilt een kunstenaar.
De een kan goed overweg met de pen en weet een prachtig verhaal of een gedicht op papier te zetten. Een ander hanteert liever het penseel en weet door middel van verf en doek een treffend beeld weer te geven van barmhartigheid. Een derde boetseert liever, of gaat handwerken. Weer een ander maakt prachtige foto's of zingt in een koor een mooi lied. En ga zo maar door.
In het jaar van barmhartigheid willen we deze kunst van parochianen bijeenbrengen en als het kan deze uitingen van kunst verkopen aan het slot van het diaconaal jaar. De opbrengst komt dan natuurlijk ten goede van een goed doel, dat u mede kunt bepalen.

Dus kom op, doe mee en laat zien wat je in huis hebt, wat je kunt, kunstzinnig en / of diaconaal, alleen of samen.

Denk er nog even over na en laat in elk geval iets van je horen! Nu of over een tijdje . . . .
Maar laat van je horen bijvoorbeeld via

pci(a)parochie-drieeenheid.nl*

of via een van de contactpersonen

Meppel

Betsie van Dam

0522 256047

Hoogeveen

Gijs Vermaas

0528 274874

Beilen

Arie Schippers

0593 524162


Wij laten van ons horen via mededelingen in de kerk, het parochieblad en de website(s)

vervang (a door @)
dit is een anti-spam-maatregelFoto's van de opening van het diaconaal jaar klik hier
Tijdens de parochiedag werd het nieuwe logo van de Parochiële Caritas Instelling gepresenteerd.Het logo

Het logo bestaat uit drie onderdelen: De handen, de gift en de bloem. Drie onderdelen die alle belangrijk zijn in wat wij willen bereiken.


De handen als symbool voor het geven aan de ander. De kleur groen is gekozen om aan te geven dat we bij alles wat we doen ook aan de wereld denken en deze willen bewaren voor de volgende generatie(s).De gift is in de vorm van een kruis. Als teken dat wij vanuit ons geloof handelen. De rode kleur is dezelfde kleur als de triquetra van het logo van onze parochie. Rood staat voor strijd, voor bloed en voor liefde.

- De strijd tegen de onderdrukking, de onrechtvaardigheid en
  het ongeluk dat mensen soms kan treffen.
- Het bloed van Christus, dat voor ons is vergoten en dat ons
  aanzet ons in te zetten voor anderen.
- De liefde voor onze medemens. Veraf, maar ook dichtbijEn tenslotte de bloem, die bloeit op een zijscheut van een afgebroken tak.
Deze staat voor het leven, dat niet altijd even makkelijk is. De bloem op de zijscheut geeft aan dat hoe zwart en zwaar het leven ook mag zijn, er altijd weer hoop is. Hoop op iets nieuws, iets goeds, iets moois. Soms hebben we daar (even) de hulp van anderen bij nodig.

De bloem bestaat uit drie bollen/bladeren. Deze staan voor de drie geloofsgemeenschappen. De kleur is afkomstig van de cirkel van het logo van onze parochie.Kalender bij het diaconaal jaar klik hier