ParochiŽle Caritas Instelling           ofwel: de P.C.I.caritas Diaconie en Caritas: twee verschillende woorden voor dezelfde boodschap, waar wij als christenen aan werken: aan barmhartigheid en gerechtigheid, aan het omzien naar mensen, vooral naar mensen die het minder getroffen hebben in onze samenleving.
Binnen dit werkveld vallen alle activiteiten die binnen of door onze parochie worden uitgevoerd voor de kansarmen in onze samenleving.
In vroeger jaren was de caritas (diaconie) in een parochiegemeenschap een belangrijke werkgroep. Mensen die dit nodig hadden konden rekenen op financiŽle steun (armenzorg). Naarmate de sociale voorzieningen in Nederland beter geregeld werden verloor de parochiŽle caritas haar bestaansrecht. De laatste jaren bemerken we dat het woord ARMOEDE een nieuwe inhoud heeft gekregen in onze moderne welvaartsstaat, waarbij kerken een rol spelen. Zeg maar geruist: een steeds grotere rol gaan spelen.

Binnen onze Parochie de Heilige Drie-eenheid is ook een P.C.I. werkzaam. In alle drie geloofsgemeenschappen van onze parochie zijn Caritas-werkgroepen actief.


ParochiŽle Caritas Instelling voor
Meppel - Hoogeveen - Beilen

Het telefoonnummer voor hulpvragen is: 0622533295
Spreek uw boodschap in dan bellen wij u terug.
Er wordt natuurlijk vertrouwelijk met uw informatie om gegaan.

Het banknummer is: NL90 INGB 0002944290
De P.C.I. kan haar werkzaamheden verrichten door inkomsten uit collectes en giften

voorzitter P.C.I.
H. (Harry) Helmich

Werkgroep Caritas
St. Stephanus
p/a Comm. de Vos van Steenwijklaan 30
7942 XK Meppel
                    Ben jij diaconaal betrokken?

Wij zoeken mensen die ons praktisch willen ondersteunen. Met name zoeken wij mensen die op beleidsmatig niveau mee willen denken in de P.C.I.