ParochiŽle Caritas Instelling           ofwel: de P.C.I.
 

Diaconie en Caritas: twee verschillende woorden voor dezelfde boodschap, waar wij als christenen aan werken: aan barmhartigheid en gerechtigheid, aan het omzien naar mensen, vooral naar mensen die het minder getroffen hebben in onze samenleving.
Binnen dit werkveld vallen alle activiteiten die binnen of door onze parochie worden uitgevoerd voor de kansarmen in onze samenleving.
In vroeger jaren was de caritas (diaconie) in een parochiegemeenschap een belangrijke werkgroep. Mensen die dit nodig hadden konden rekenen op financiŽle steun (armenzorg). Naarmate de sociale voorzieningen in Nederland beter geregeld werden verloor de parochiŽle caritas haar bestaansrecht. De laatste jaren bemerken we dat het woord ARMOEDE een nieuwe inhoud heeft gekregen in onze moderne welvaartsstaat, waarbij kerken een rol kunnen spelen.

Binnen onze Parochie de Heilige Drie-eenheid is ook een P.C.I. werkzaam. Vanuit de locatie Hoogeveen was er al vele jaren een zeer goed draaien P.C.I. . Daarnaast waren er in de locaties Meppel en Beilen werkgroepen actief om aan de P.C.I.-activiteiten invulling te geven.

Het bestuur van de P.C.I. Hoogeveen heeft de laatste jaren erg veel werk verzet om een goed georganiseerde P.C.I. te krijgen. Daarvoor gaat onze dank uit naar o.a. Ria de Leeuw en Henk Campmans. Zij hebben eervol ontslag gekregen vanuit het Bisdom. Hun activiteiten hebben ze overgedragen aan een nieuw P.C.I. bestuur en de drie werkgroepen van de drie locaties.

                    Ben jij diaconaal betrokken?

Wij zoeken mensen die ons praktisch willen ondersteunen. Met name zoeken wij mensen die op beleidsmatig niveau mee willen denken in de PCI.
Voor hulpvragen is de P.C.I. telefonisch bereikbaar, (zie telefoonnnummer hiernaast) Spreek uw boodschap in dan bellen wij u terug. Natuurlijk wordt er vertrouwelijk met uw informatie om gegaan.

De P.C.I. kan haar werkzaamheden verrichten door inkomsten uit collectes en giften.

Aanvragen voor een financiŽle ondersteuning kunnen zowel schriftelijk of telefonisch.caritas

voorzitter P.C.I.
H. (Harry) HelmichWerkgroep Caritas
St. Stephanus
p/a Comm. de Vos van Steenwijklaan 30
7942 XK Meppel


telefoon:
06 - 22 53 32 95

banknummer:
NL90 INGB 0002944290