RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

Disclaimer
 

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van de R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus in Meppel. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en tikfouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina's zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De parochie Heilige Drie-eenheid en/of de R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus in Meppel aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De parochie Heilige Drie-eenheid en/of de R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus in Meppel zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en of meningen op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om onze webpagina's zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Het auteursrecht op deze website berust bij:
* de Parochie Heilige Drie-eenheid of bij
* de R.K.Geloofsgemeenschap St.Stephanus in Meppel of bij
* derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de parochie
    Heilige Drie-eenheid en/of de R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus in Meppel.

Gebruik en/of vermeningvuldiging van teksten en/of beeldmateriaal en/of welke inhoud dan ook van deze website of delen daarvan, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door respectievelijk:
* de Parochie Heilige Drie-eenheid of
* de R.K.Geloofsgemeenschap St.Stephanus in Meppel of
* deze bedoelde derden, die dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.

Wijzigingen
De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele voorwaarden.

Reacties
Wanneer u een reactie plaatst op deze site, dan verwachten we van u dat u zich houdt aan de regels van fatsoen, dat u niemand beledigt, geen grove taal gebruikt en anderen in hun waarde laat of anderszins aanstoot geeft. Wanneer u zich hier niet aan houdt, dan wordt uw reactie verwijderd.