RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Kerkelijke feestdagen


De belangrijkste feestdagen van de kerk zijn Pasen en Kerstmis. Dět zijn "de sterke tijden".

jaarcirkel Kersttijd
Het kerkelijk jaar begint met de Advent. Vier zondagen voor Kerstmis (= 25 december) De kersttijd duurt tot en met het feest van de Doop van de Heer (tweede zondag van januari).

Paastijd
Pasen valt op de eerste zondag na volle maan na 21 maart. Dus altijd op een zondag, maar de datum wijzigt. Voorafgaand aan Pasen is er de 40-dagentijd, ook wel de Vasten genaamd, De 40-dagentijd begint op Aswoensdag. De zondag voor pasen heet Palmzondag. Met de intocht van Jezus in Jeruzalem begint de Goede Week, met natuurlijk Witte Donderdag en Goede Vrijdag. De Paastijd duurt van Pasen tot en met Pinksteren. (50 dagen) Op de 40e dag vieren we Hemelvaart.

De tijd door het jaar
is de tijd buiten de sterke tijden, dus van de kersttijd tot Aswoensdag en van Pinksteren tot de Advent.

Christusfeesten
Het hele jaar door zijn er bijzondere Christusfeesten:
• Sacramentsdag (tweede donderdag na Pinksteren, wordt gevierd
                                                  op de tweede zondag na Pinksteren)
• Heilig Hart van Jezus (derde vrijdag na Pinksteren)
• Lichtmis (2 februari)
• Aankondiging van de Heer (25 maart)
• Gedaanteverandering van de Heer (6 augustus)
• Kruisverheffing (14 september)
• Christus Koning (laatste zondag van het kerkelijk jaar)

Maria- en heiligenfeesten
Verder zijn er op vaste dagen in het jaar Mariafeesten, zoals
• Maria Ten Hemelopneming (15 augustus)
Apostelfeesten, gedenkdagen van heiligen uit alle eeuwen en lokale feestdagen.
Ten slotte, aan het begin van de wintertijd, Allerheiligen op 1 november en op 2 november Allerzielen.
 
Wilt u de data van de komende kerkelijke feestdagen weten . . . . . .