Bonifatiuspenningen voor Reina en Piet

13 januari 2019

Klik op een kleine foto voor een grotere afbeelding

Op de grotere foto kunt u aan de rechter kant klikken
voor de volgende foto en links voor de vorige fotoZondag 13 januari 2019 ontvingen Reina Schoemaker en Piet Krijnen beide een Bonifatiuspenning uit handen van pastoor Peter Wellen.
Reina Schoemaker ontving deze penning voor haar werk voor de huidige en de voormalige parochie. Naast aanspreekpunt voor velen in de parochie was zij jaren lang lid van het parochieel koor, als ondersteuning in de jongerencatechese, als wijkcontactpersoon, als lid van de DOLP, als voorganger en coŲrdinator van de Uitvaartgroep en niet te vergeten als achterwacht bij afwezigheid van de pastores.

Piet Krijnen ontving de Bonifatiuspenning o.a. voor zijn werk als schoolbestuurder, als parochiebestuurder van de St.Stephanus en van de Heilige Drie-eenheid. Voor zijn werk bij de verbouwing/inrichting van de huidige St.Stephanuskerk en de begraafplaats Hesselingen, als klusjesman, koorlid, koster en de vele hand- en spandiensten.

Na afloop van de viering hield de voorzitter van de locatieraad St.Stephanus-Meppel een nieuwjaarstoespraak waarin ze het afgelopen jaar de revue liet passeren en vooruit blikte op het nieuwe jaar.
Aansluitend was er een nieuwjaarsreceptie.