RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Goede Vrijdagpalmkruis Goede vrijdag is de meest trieste dag van het Kerkelijk jaar en toch is het goed: want door alles wat toen gebeurd is zijn wij verlost van onze zonden.

's Nachts wordt Jezus verraden door Judas. Hij wordt gevangen genomen en meegevoerd naar de hogepriesters in Jeruzalem. Vroeg in de morgen besluiten de hogepriesters, de oudsten en het hele Sanhedrin (joods gerechtshof) om Jezus ter dood te brengen. Daarom sturen ze Hem naar de landvoogd Pontius Pilatus.
Die wil er niets mee te maken hebben en stuurt Hem naar koning Herodes. Herodes drijft alleen de spot met Hem en stuurt Hem terug naar Pilatus.
De landvoogd durft Jezus niet vrij te laten en daarom laat hij Hem geselen.
Vervolgens laat Pilatus de keuze aan het volk wie hij vrij moet laten: Barabbas, de moordenaar of Jezus. Het volk kiest voor Barabbas.
Daarna wast Pilatus zijn handen in onschuld en laat Jezus kruisigen, want het volk schreeuwt daar om.
Jezus moet zelf zijn kruis dragen naar Golgotha, de schedelplaats buiten Jeruzalem. Simon van Cyrene wordt gedwongen te helpen bij het dragen van het kruis.
Rond het zesde uur (12.00 uur) wordt Jezus gekruisigd. Rond het negende uur (15.00 uur) wordt het donker, de aarde beeft, een deel van de tempel stort in en Jezus sterft.

vooruit in de Rooms-Katholiek kerk wordt 's middags om drie uur de kruisweg gebeden.

's Avonds is er nog een gebedsdienst, de kruishulde. Er worden bloemen bij het kruis gelegd, of er worden brandende kaarsen geplaatst.

Op Goede Vrijdag wordt vaak de Mattheus Passion van J.S. Bach uitgevoerd.

niks