De Goede Week is de week vanaf Palmzondag tot Paaszaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd. In deze dagen tot en met het Hoogfeest van Pasen worden alle gebeurtenissen herdacht die de kern van het christelijk geloof uitmaken, met name het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus.

Er is een schril contrast tussen het Hosanna! Hosanna! op Palmzondag en het Kruisig Hem! Kruisig Hem! op Goede Vrijdag. Er is dan ook veel gebeurd in die ene week:

      • het begint met een feestelijke en triomfantelijke intocht in Jeruzalem

      • daarna jaagt Jezus de handelaren uit de tempel

      • Hij viert Pesach (het Joodse paasfeest) met zijn leerlingen tijdens
         het Laatste Avondmaal

      • Hij bidt in de Hof van Gethsemane

      • hier wordt Hij verraden door Judas en gevangen genomen

      • geboeid wordt Hij meegesleept door de straten van de stad

      • van gerechtshof naar gerechtshof:
         van de hogepriesters naar de landvoogd Pontius Pilatus,
         daarna naar koning Herodes en weer terug naar Pontius Pilatus

      • gegeseld, bespot en gedwongen zijn kruis naar Golgotha te dragen

      • waar Hij ter dood wordt gebracht aan het kruis

• en in een graf werd gelegd


De Goede Week en Pasen zijn de belangrijkste dagen voor de Kerk. De Goede Week heeft als zwaartepunt het Triduum Sacrum dat bestaat uit de drie dagen:

Witte Donderdag
 

de dag van het Laatste Avondmaal
de instelling van de Eucharistie

Goede vrijdag
 

de dag van het lijden en sterven van Jezus Christus
Kruisweg en kruishulde

Paaszaterdag
 

viering van de Paaswake
's avonds na zonsondergangABC van de Goede Week
verder