Opknappen begraafplaats Hesselingen
 


Ruim honderd nabestaanden, parochianen en genodigden waren vrijdagmiddag 2 november 2018 (Allerzielen) aanwezig bij de ingezegening door pastoor Wellen en pastor Verheijen van het monumentje voor de ongedoopte kinderen, het asstrooiveld en de gerenoveerde kapel op de begraafplaats Hesselingen.
Ook alle graven werden gezegend met wijwater.Na 145 jaar was de kapel op onze begraafplaats Hesselingen toe een een grondige renovatie.
De toegangsdeuren en de kozijnen van de kapel werden vernieuwd, de ramen in de deuren werden voorzien van gietijzeren deurroosters met gelaagd dik glas, het dak werd bekleed met oude kruispannen, de dakgoten voorzien van zinkwerk en waar nodig de muren met stucwerk bijgewerkt en alles werd weer opnieuw goed in de verf gezet. Bovenop de kapel kwam een kleine klokkentoren met een luidklokje.De kapel
Monumentje voor ongedoopte kinderen

In 2018 werd er in een andere hoek van de begraafplaats een monumentje gebouwd voor doodgeboren kinderen en kinderen, die ongedoopt overleden zijn. Zij mochten vroeger niet in "gewijde grond", dus op de katholieke begraafplaats of het kerkhof begraven worden. Ze werden "onder de heg" begraven. Om dit leed bij de nabestaanden enigszins te verzachten wordt nu op de begraafplaats Hesselingen een monumentje voor deze kinderen geplaatst.

 Het strooiveld, het groen en de poort

In de zomer van 2016 zijn de juiste afmetingen van onze begraafplaats Hesselingen opnieuw vastgelegd. Gebleken is dat de begraafplaats groter is dan gedacht.

In 2017 is het groen op en rond de begraafplaats grondig onder handen genomen. Zieke bomen werden gerooid. Andere bomen werden flink gesnoeid. Achter de urnenmuur is nu een nieuwe afscheiding geplaatst en hier zal een strooiveldje gerealiseerd worden.
De toegang tot de begraafplaats werd opnieuw bestraat en dankzij een gulle subsidie kon het toegangshek worden gerenoveerd.


In de zomer van 2018 werd er gewerkt aan een gedenksteen aan het begin van het strooiveldjeDe urnenmuur

In de achter ons liggende jaren is er ook al heel wat werk verzet op deze begraafplaats.
In 2011 en 2012 werden er verharde paden aangelegd, electra aangebracht en kwam er een urnenmuur. klik hier
 De totale kosten voor de verbouwing liggen rond de Ä 25.000,00. Hiervan wordt Ä 22.125,00 opgebracht door 5 fondsen nl:
het Prins Bernard Cultuurfonds, het Waarborgfonds Meppel, de Mr. Paul de Gruyter Stichting, het Rabobankfonds en het Cultuur Platform Meppel. Verder uit eigen middelen, de geloofsgemeenschap St.Stephanus en door nabestaanden/rechthebbenden.


Om het tekort weg te werken, willen wij u dan ook vragen om een financiŽle bijdrage. Dit kunt u storten op bankrekening:
NL48 INGB 0680 1100 97 t.n.v. RK Parochie, omschrijving: Renovatieplan 2017-2018.
U kunt deze gift (bijdrage) aftrekken van uw belastingaangifte.
Ook giften voor de begraafplaats vallen onder de ANBI.Klik op een kleine foto voor een grotere afbeelding

Op de grotere foto kunt u aan de rechter kant klikken
voor de volgende foto en links voor de vorige foto