KerkenEr zijn in de loop der eeuwen verschillende soorten kerkgebouwen ontworpen. De functie of bouwstijl bepalen meestal om wat voor soort gebouw het gaat:

niks

Ingedeeld naar functie:
 
Kathedraal of Dom 
 
Een kathedraal of dom is de kerk waar een bisschop zetelt. De benaming valt te herleiden tot ecclesia cathedralis, kerk van de zetel.
 
Basiliek
 
 
 
1.) Een basiliek is een bouwvorm uit de klassieke Oudheid en in de romaanse en gotische kerkarchitectuur.
2.) Eretitel voor kerkgebouwen in de rooms-katholieke Kerk, ongeacht de bouwstijl. 
 
Parochiekerk
 
 
 
 
In iedere parochie staat minimaal een eigen kerkgebouw voor de gelovigen om samen te komen voor erediensten.
Wanneer er in een parochie meerdere kerkgebouwen voorkomen, dan kan er er ťťn kerk worden aangewezen als liturgisch centrum of hoofdkerk, de andere zijn dan filiaalkerken. 
 
Kapel
 
 
 
 
 
 
 
Een kapel is een gebedsruimte en kan een onderdeel zijn van een kerk, maar ook een zelfstandig gebouw ter nagedachtenis aan een heilige of Maria.
Een kapel staat vaak op een plaats die een bijzondere betekenis heeft: bijvoorbeeld als er een wonder of ander bovennatuurlijk verschijnsel is gebeurd.
Soms wordt er een kapelletje gebouwd uit dankbaarheid. 
 
Abdij- of
Kloosterkerk
 
Kerkgebouw dat onderdeel uitmaakt van een kloostercomplex. Soms ook Munster genoemd.(Grieks monasterion: klooster)
 
Schuilkerk
 
 
 

In de tijd van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden was openbare uitoefening van het katholieke geloof verboden.
Om toch de eigen erediensten te kunnen vieren, werden huizen of schuren ingericht als kerk.
 
Votiefkerk
 
 
Een votiefkerk is gebouwd om een belofte na te komen.
(votum: belofte)
 
Bedevaartkerk
 
 
Kerk in een bedevaartsoord, vooral bestemd voor bedevaartsgangers, zoals de Rozenkransbasiliek en de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis in Lourdes.
 
Ingedeeld naar bouwstijl:
 
Kruiskerk  
 
 
 
 
Grondvorm van de basiliek, waaraan een trancept (dwarsbeuk) is toegevoegd, waardoor een kruisvorm ontstond.
De Kruiskerk in Meppel is qua bouwstijl geen kruiskerk, maar een octogoon, een achthoekige centraalbouw.
 
Hallenkerk 
 
 
 
De hallenkerk is een kerk met meerdere beuken, waarvan de zijbeuken ongeveer even hoog en soms ook even breed zijn als de middenbeuk.
De Grote of Mariakerk in Meppel is een tweebeukige hallenkerk.
 
Koepelkerk


Een koepelkerk is een kerkgebouw waarbij het schip overdekt wordt door een koepelvormige kap. De St.Pietersbasiliek in Rome/Vaticaanstad is er een mooi voorbeeld van.
 
Staafkerk
 
 
Een staafkerk (Noors: stavkirke) is een geheel uit hout opgetrokken kerkgebouw, met een typische bouwstijl die voornamelijk in ScandinaviŽ wordt aangetroffen.


niks


Een kerkgebouw
is pas geschikt
voor liturgische vieringen
als het gebouw is gewijd

Vůůr de bouw
worden de grond en fundamenten al ingezegend
door (of namens) de bisschop
Als het gebouw is voltooid
worden de muren en het altaar besprenkeld met wijwater en gezalfd met chrisma
Aan het eind van de plechtigheid wordt een Eucharistieviering gehouden


Zo kan het dus
Ė als voorbeeld -
voorkomen
dat een basiliek
tegelijkertijd een kathedraal
of een bedevaartskerk is niks smile

De vriendelijke glimlach van de Kerk in Skšrhamn (Zweden)