RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

Zondag Laetare
 

Laetare (Latijn voor Verheug U) of halfvasten is de vierde zondag in de Veertigdagentijd, de tijd van bezinning en voorbereiding op het Paasfeest.
Op deze zondag wordt gevierd dat de vastentijd halverwege is en dat het Pasen in aantocht is. Vanaf de negende eeuw had deze zondag een feestelijk karakter. Op deze dag wijdt de paus ook de Gouden Roos.
klik hier
 
  rozekazuifel
 
 
Zondag Laetare is genoemd naar het eerste woord uit het IntroÔtus (het intredegebed of -gezang van de Mis) "Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae", vertaald: Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen (Jesaja 66,10, Nieuwe Bijbelvertaling).

Net zoals op zondag Gaudete in de Advent mag op die zondag roze (= een mengsel van paars en wit) in plaats van paars als liturgische kleur gebruikt worden, in de streken waar dit gebruikelijk is. (in onze parochie niet)Omdat horeca-personeel zelf geen carnaval kan vieren tijdens de carnavalstijd, wordt er in sommige streken op zondag Laetare het kasteleinscarnaval gevierd. Enkel en alleen voor het horeca-personeel (met aanhang) en uiteraard voor de Raad van Elf en Prins Carnaval.
In andere plaatsen wordt het Halfvasten gevierd met een optocht in het donker, of soms alleen een Carnavalesk feest.