RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Nieuwsarchief 2012
 

In dit nieuwsarchief zijn alleen die berichten opgenomen, die betrekking hebben op de parochie-gemeenschap St.Stephanus in Meppel.
Voor berichten uit andere jaren kunt u hieronder uw keuze maken.

archief2020 archief2019 archief2018 archief2017 archief2016

archief2015 archief2014 archief2013 archief2012 archief2011

Parochiebladen van 2012 vindt u onderaan deze paginakindjewiegen2012 KindjeWiegen 2012: weer een groot succes

Bijna 200 kinderen, ouders en grootouders genoten ook dit jaar weer van het kerstspel dat door een groot aantal jongeren werd opgevoerd. Met bekende en minder bekende kerstliedjes werd het verhaal verteld
- van de volkstelling van keizer Augustus,
- van Jozef en Maria en Bethlehem,
- van geen plaats in de herberg,
- van engelen, herders en koningen,
- van een kind dat werd geboren
- en van alle kinderen, die komen zingen.
verder


kerststal verder

          Nu in de vitrine achter in de kerk:
                            - speciale kaarsen
                            - trouwkaarsen
                            - doopkaarsen

          allen met een verhaal  


advent1


Advent & Kerstmis

De bloemendienst heeft in de advent elke week een bloemschikking gemaakt, die aangepast werd aan het thema van die zondag van de advent.
Ook met Kerst was de kerk bijzonder mooi versierd.
Bisschoppelijke brief over
Het vieren van het Paastriduum en de zondagse Eucharistie in onze parochies
 
Onze bisschop heeft een brief uit laten gaan aan alle parochies in ons bisdom.
Hierin geeft hij weer wat er wel en niet is toegestaan tijdens de belangrijkste dagen van het kerkelijk jaar. Dus de vieringen op
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Pasen.
Deze bisschoppelijke brief kwam o.a. ter sprake op tijdens de parochievergadering op 16 december jl.
Enkele parochianen zullen een reactie sturen naar bisschop De Korte.


annet


Adventsactie 2012: een toiletgebouw in Maldeco

De opbrengst van de adventsactie is dit jaar bestemd voor een project in Malawi, waar Annet Hofland,
"een kind van de Stephanusparochie" zich voor inzet.
In het dorp Maldeco maakte ze kennis met een kleinschalig project, waarvan het resultaat direct zichtbaar is en ten goede komt aan de plaatselijke bevolking.

Men wil een toiletgebouw bij de kerk bouwen. De hygiŽnische situatie zal hierdoor een stuk verbeteren en zo kan de kerk haar werk voor de samenleving beter doen. De parochianen van Maldeco hebben zelf de stenen gebakken en er zijn een timmerman en een metselaar uit de gemeenschap die hebben aangeboden het timmer- en metselwerk voor hun rekening te nemen. Maar er is nog geld nodig om het project af te kunnen ronden.

In de vitrine achter in de kerk: voorwerpen uit Malawi."Als donkere wolken de zon en de maan en de sterren verduisteren, wees dan niet bang. Vertrouw erop dat het licht uiteindelijk overwint."

Van donker naar licht
was het thema van de gezinsviering op 18 november in onze parochiekerk. Aan de hand van het spiegelverhaal van Frederick de Veldmuis werd het thema uitgelegd aan de kinderen.

Uiteraard zorgde het kinderkoor "De Stephannootjes" voor een passende muzikale omlijsting.


martinusdag2012


Martinusdag 2012

Zaterdag 10 november kwamen ruim 150 vormelingen bijeen in Groningen voor de jaarlijkse Martinusdag.
Na de Eucharistieviering in de kathedraal in Groningen, waarin bisschop De Korte voorging, waren er diverse workshops in de Immanuelkerk, zoals streetdance, kaarsen versieren, meet & greet met de bisschop, sport en spel en een quiz.
Uit onze parochie waren vier jongeren aanwezig en ook uit Beilen waren er enkele gekomen.


roos


Pastoraal werkster Roos Verweij overleden

Op dinsdag 6 november overleed Roos Verweij-Weekhout. Zij is vanaf
1 november 1997 werkzaam geweest als pastoraal werkster binnen het samenwerkingsverband Beilen, Meppel en Hoogeveen en later in de parochie Eelde-Paterswolde. Zij maakte ook deel uit van de diocesane werkgroep Verliezen Verwerken.  


foto's jubileumviering


Lustrumviering Kerkwijding 2007

Zondag 4 november werd
herdacht dat de huidige
St. Stephanuskerk 5 jaar geleden
werd geconsacreerd.
De kinderen hadden hartjes met
daarop wat zij mooi vonden van
de afgelopen 5 jaar.
Achter in de kerk was een kleine
foto-tentoonstelling.


urnenmuur001


Urnenmuur op begraafplaats Hesselingen ingezegend

Onder grote belangstelling is op zondag 21 oktober na afloop van de viering in de parochiekerk de urnenmuur op begraafplaats Hesselingen ingezegend.
klik hier  
 
klik op de afbeelding of ... 
rtvmeppel

RTV Meppel maakte een reportage van de inzegening van de urnenmuur.misdienaarsMisdienaars een dagje op stap

De misdienaars van onze
parochie zijn zaterdag 20 oktober
een dagje naar Slagharen
geweest.
Ook de misdienaars van de
parochie van Sint Willibrord
uit Beilen waren van de partij.
Ze vermaakten zich uitstekend
met allerlei attracties.Oktober Rozenkransmaand

Oktober is van oudsher rozenkransmaand. In onze parochiekerk wordt in oktober elke dinsdagavond om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden.


Oktober Wereldmissiemaand klik hier

Maar Oktober is ook Wereldmissiemaand.
Tijdens de viering op 7 oktober zingt ons kinderkoor tijdens de Missiezondag van de kinderen.
Op Wereldmissiedag -- 21 oktober 2012 -- vragen we uw steun voor parochies wereldwijd en met name voor parochies in Senegal.


CMM


Koren zingen

Zondag 16 september 2012 zong het Christelijk Mannenkoor Meppel de Deutsche Messe van Frans Schubert tijdens de Eucharistieviering in de St.Stephanuskerk in Meppel.
20120916
   

   


Ons eigen kinderkoor "De Stephannootjes"
zong op deze dag in de Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk in Hoogeveen.
   


urnenmuur001


Grondwerk rond urnenmuur afgerond


De afdekplaaten zijn geplaatst op de urnenmuur.
Nu zijn de lijnen uitgezet voor het grintvak en de bloemperken, die bij de muur worden aangelegd.
De grond is geŽgaliseerd en
het gras weer ingezaaid.


klik op de afbeelding of ...


canonborden

Dacht u dat de priesters vroeger alle Latijnse gebeden
uit hun hoofd kenden ?
Nou, nee hoor . . . . . .

Daarvoor stonden op het altaar een drietal canonborden
en lag er ook een altaarboek
 

Nu te zien in de vitrine
in onze parochiekerk
 
klik op de afbeelding . . .


urnenmuur001


Urnenmuur op begraafplaats Hesselingen

Op onze begraafplaats Hesselingen wordt de laatste weken hard gewerkt aan de bouw van de urnenmuur.
De meeste nissen staan op hun plaats en nu moet het geheel nog afgewerkt worden.

klik op de afbeelding of ...Jongerenkoor uit Meppel zong bij vormselviering in Beilen
Beilen
Zaterdag 16 juni zong het jongerenkoor van de St.Stephanusparochie uit Meppel tijdens de vormselviering in Beilen, samen met het koor Laudate Dominum uit Beilen. Vicaris-generaal P.Wellen diende 4 jongeren uit de parochie van Sint Willibrord het H. Vormsel toe. Ons jongerenkoor was gevraagd tijdens deze viering te komen zingen en aan dat verzoek wordt met alle plezier gehoor gegeven.
De volgende dag zong hetzelfde jongerenkoor in onze eigen parochiekerk tijdens de zondagsviering.


foto


1e Heilige Communie

Op zondag 3 juni gingen Jelle, Inez, Niels, Mirjam, Ainť, Iris, Hidde, Anouk en Sander uit onze parochie voor het eerst, na een weken-
lange voorbereiding, bij Jezus aan tafel.

Woensdag 20 juni was er nog een gezellig uitje. Hierbij werd o.a. de kerk in Steggerda bezocht. Het was erg spannend om door de gewelven van deze kerk te lopen en de klokkentoren te beklimmen.
 
Zondag 1 juli a.s is er nog een "terugkomdag" voor deze communicanten.Emeritus-pastoor Jan van Daatselaar overleden

Op 19 juli 2012 is oud bouw-pastoor Jan van Daatselaar verder op 95-jarige leeftijd in Zorgcentrum MariŽnbosch in Heerenveen overleden.
 


afsluiting jubileumjaar verderAfsluiting jubileumjaar

Tijdens de afsluiting van het jubileum 150 jaar St. Stephanus-
parochie in Meppel was er aandacht voor de apostelen van onze tijd, de vrijwilligers. Zonder hen had onze parochie het geen 150 jaar volgehouden. Aan deze viering werkten alle koren uit onze parochie mee. Het kinderkoor De Stephannootjes, ons Jongerenkoor en natuurlijk het Gemengd Koor.

Na afloop was er uiteraard koffie en/of thee. Daarna kwam er een drankje op tafel en vervolgens een brunch, waarvoor parochianen zelf een hartige taart of een salade hadden gemaakt. Heerlijk en genoeg voor iedereen. 
Bij 150 jaar parochie hoort feest. En bij feest wordt gezongen. Daarom zingen in dit feestjaar verschillende koren in onze kerk.
 
Op 14 augustus komt het koor uit de parochie in Frederiksoord zingen tijdens de viering.
 
verder Op 25 september zingt het Christelijk Mannenkoor Meppel de Deutsche Messe van Schubert.1e Heilige Communie

Op zondag 3 juni gingen negen kinderen uit onze parochie voor het eerst bij Jezus aan tafel. foto
                            Jelle, Inez, Niels, Mirjam, Ainť, Iris, Hidde, Anouk en Sander.


urnenmuur001


Bouw urnenmuur vordert gestaag

Op onze begraafplaats Hesselingen vordert de bouw van de urnenmuur gestaag. De muur moet in een boog gemetseld worden. Laag voor laag moet de contour met mallen worden uitgezet en gecontroleerd. Een karwei dat erg veel tijd vergt.

In de kerk is een maquette van deze urnenmuur te bezichtigen.
 


150 jaar


Afsluiting jubileumjaar

Zondag 20 mei sluiten we het jubileum 150 jaar
St.Stephanusparochie in Meppel af. Deze viering heeft als thema mee: Groeien met en door verscheidenheid. Pastor Gies gaat voor in de viering. Aan deze viering zullen alle koren uit onze parochie meewerken. Het kinderkoor De Stephannootjes, ons Jongerenkoor en natuurlijk het Gemengd Koor. Ook zullen onze medeparochianen, die oorspronkelijk uit Burundi, een Marialied zingen.

Na afloop kunt u uiteraard koffie en/of thee drinken. Maar er is meer. Diverse parochianen maken een heerlijke quiche, hartige taart of salade. Op deze manier willen we het jubileumjaar feestelijk/gezellig afsluiten.


urnenmuur001

 
Bouw urnenmuur van start
 
Op onze begraafplaats Hesselingen zijn vrijwilligers gestart met de opbouw van de urnenmuur. De fundering is gestort, de contouren van de muur zijn uitgezet en de eerste stukken muur zijn zichtbaar.

In de kerk staat een maquette van de urnenmuur.


150 jaar


 
Concert van het Overijssels Kamerkoor een succes

Zaterdag 21 april gaf het Overijssels Kamerkoor een zeer geslaagd concert in de St. Stephanuskerk in Meppel.

Het thema van dit concert was de Liefde. Liefde voor het leven en liefde voor de muziek.
Dirigent EugŤne van Boheemen demonstreerde dit aan de hand van het Evviva Bacco - "Leve Bacchus en leve de god van de liefde" - van Hendrik Andriessen, waarbij het koor haast niet stil kon blijven staan.
Centraal in dit concert stond het Dona nobis Pacem, Peter Vasks, dat hij schreef na het overlijden van zijn vader. Die liefde kwam duidelijk over in dit zeer indrukwekkende werk, waarbij de tekst nu eens weer zacht-smekend en dan weer haast schreeuwend overkwamen.
Dit werk werd voorafgegaan door het Sonnet en Due madrigali van Hendrik Andriessen, waarna het strijkkwartet Amarens met L'indifferent voor een mooie afwisseling zorgde.
Het vrouwenkoor zong twee romantische werken van Edward Elgar, begeleid door twee violen en piano, waarna de mannen een lyrisch volkslied en een stoer zeemanslied van Gustav Holst zongen. Als afsluiting werden Five Hebrew Love songs van Eric Whitacre uitgevoerd.
Door de beperkte afmetingen van de kerk zat men als het ware midden in de muziek, waardoor er een speciale sfeer ontstond.

Mocht u dit concert nu hebben gemist, dan is er op 12 mei nog een herkansing in de Plantagekerk in Zwolle. Voor mee informatie klik hieronder.

okkrondleiding


Rondleiding Eerste Communicanten

Na een mooie viering met muzikale ondersteuning van het gastkoor uit Steenwijkerwold hebben de kinderen, die dit jaar hun Eerste Heilige Communie gaan ontvangen, een rondleiding door onze kerk gehad als vast onderdeel van de catechese. Kinderen (en ook hun ouders) waren verrast en nieuwsgierig naar alles wat er te zien is in de kerk. Zo konden de kinderen ook uitgebreid rondkijken op plekken waar men niet zo snel komt. Bijvoorbeeld op het priesterkoor.
Wilt u ook eens rondkijken in onze parochiekerk?Palmzondag

Zondag 1 april is het weer Palmzondag, het begin van de goede week. De viering wordt verzorgd door de Mgr.Niermanschool.
Alle kinderen mogen dan hun zelfgemaakte palmpasen meebrengen naar de kerk.
Klik hier om te zien hoe je een palmpasen maakt


kinderviering


Kinderviering - de vernieuwde versie van de kinderwoorddienst


Zondag 4 maart zingt het kinderkoor De Stephannootjes. Omdat het ook de eerste zondag van de maand is is er na afloop koffiedrinken en tijdens dit koffiedrinken is er een Kinderviering. Alle kinderen worden uitgenodigd mee te gaan naar de bovenzaal om daar op eigen wijze kleur te geven aan het verhaal van deze zondag.


com
Nu in de vitrine: 1e H. Communie

Herinneringen van parochianen aan hun Eerste Heilige Communie.
Soms lang geleden, soms minder lang geleden:

- kerkboekjes
- foto's
- gedachtenisprentjes
- werkboekjes ter voorbereidingAfbraak toren voormalige St. Stephanuskerk aan de Grote Oever toren

Op Aswoensdag is begonnen met de sloop van de toren van de voormalige St. Stephanuskerk aan de Grote Oever. Onder redelijke grote belangstelling en met variŽrend commentaar van omstanders werden delen van de betonkolos losgezaagd en vervolgens met een kraan naar beneden gehaald.
 
 Zondag 19 februari:           Kinderviering kinderviering

Het thema van deze week is vriendschap, daar weet iedereen een heleboel van, natuurlijk.
We gaan weer gezellig met alle kinderen die in de kerk zijn naar boven, om daar een verhaal te lezen, erover te praten en een leuk knutselwerkje te maken.
Iedereen is van harte welkom op deze gezellige ochtend, want hoe meer kinderen er komen, hoe meer plezier we hebben!Dubbel feest dubbelfeest

Zondag 5 februari maakten we tijdens de viering kennis met de Eerste-Communicanten van dit jaar. Maar het was ook de datum waarop we het 12 Ĺ-jarig jubileum van pastor D.Gies vierden.
In het "geniep" hadden enkele parochianen ervoor gezorgd dat pastor Gies in het zonnetje werd gezet.
Na afloop was er "gewoon" koffiedrinken met iets lekkers en natuurlijk bestond de mogelijkheid de pastor te feliciteren.Nieuwjaarstoespraak

Na de eerste viering in het nieuwe jaar besprak de vice-voorzitter van ons parochiebestuur het wel en wee van onze parochie in het afgelopen jaar. Met name de jubileumactiviteiten, die door zullen gaan tot in mei van dit jaar. Hij bedankte de vrijwilligers voor hun inzet en stond daarna uitgebreid stil bij de gevolgen voor onze parochie van het bisschoppelijke beleidsplan voor de komende 10 jaar. Maar ook voor de komende actie Kerkbalans en de bouw van een urnenmuur op het kerkhof Hesselingen vroeg hij aandacht.Parochiebladen 2012         St.Stephanusvuur - jaargang 57

                              St.Stephanusvuur 57 - 6     Op weg naar Kerst
                              St.Stephanusvuur 57 - 5a   aanvulling
                              St.Stephanusvuur 57 - 5     Start seizoen
                              St.Stephanusvuur 57 - 4     Vakantie
                              St.Stephanusvuur 57 - 3     Pinksteren
                              St.Stephanusvuur 57 - 2     Op weg naar Pasen
                              St.Stephanusvuur 57 - 1     Samen


I.v.m. privacywetgeving wordt o.a. de rubriek   Parochiekroniek   slechts gedeeltelijk weergegeven. Ook worden namen en telefoonnummers van   de wijkcontactpersonen   hier niet vermeld.

wimpel archief2020 archief2019 archief2018 archief2017 archief2016

archief2015 archief2014 archief2013 archief2012 archief2011