RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Nieuwsarchief 2019
 

In dit nieuwsarchief zijn alleen die berichten opgenomen, die betrekking hebben op de
RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel van de Heilige Drie-eenheidparochie.
Voor berichten uit eerdere jaren kunt u hieronder uw keuze maken.

archief2020 archief2019 archief2018 archief2017 archief2016

archief2015 archief2014 archief2013 archief2012 archief2011
KindjeWiegen 2019:
één groot meezing- en meedoe-festijn


Op een zonovergoten Eerste Kerst(mid-)dag was het KindjeWiegen dit jaar één groot meezing- en meedoe-festijn voor tientallen kinderen en hun (groot)ouders Het kerstverhaal werd voorgelezen en uitgebeeld door kinderen, waabij alle kinderen in de kerk mee mochten spelen als schaapje, engeltje of koningskind.


kom binnen       -       u wordt verwacht


De RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel wenst u een Zalig Kerstmis


alle kerstvieringen op een rij


Op weg naar de Koning van de Vrede

Tijdens de advent werkt de Kinderwoorddienst aan het adventsproject Op weg naar de Koning van de Vrede. De profeet Jesaja neemt ons in zijn profetieën mee de berg op, de berg van God.
De vitrine in de kerk is één grote kijkdoos, waarin elke week een stukje verder geklommen wordt . . . . . om met kerstmis boven op de top te staan bij de geboorte van Jezus.


Liturgische bloemschikking advent 2019


Aan het werk
in de kerk

--

voorbereidingen
voor Kerstmis


Vrijdag de 13e was de steiger uit de kerk, de pijpen zijn geplaatst. Het orgel moet nu nu nog gestemd worden. De Stephannootjes waren druk bezig met het instuderen van kerstliedjes - de andere koren natuurlijk ook - de bloemendienst had de liturgische schikking voor het weekend al klaar en de vitrine/kijkdoos werd bijgewerkt. En ondertussen werd de voorzaal klaar gemaakt voor de jeugdcatechese van zondag.


“Grote drukte bij de advents-stamppot-maaltijd” klik hier

Woensdag 11 december was het 's avonds heel druk in de voorzaal van onze kerk. De werkgroep Diaconie organiseerde de jaarlijkse stamppot-maaltijd ten bate van de Adventsactie. Diverse parochianen hadden een heerlijk stamppot bereid, waaraan men zich te goed kon doen.


Niet de kerk in de steigers, maar een steiger in de kerk

Met de aankoop van het kerkgebouw kwam ook het orgel in ons bezit. En ook een orgel heeft nu eenmaal onderhoud nodig. Soms kan dat niet binnen één week. Daarom staat er dit weekend een steiger achter in de kerk voor het onderhoud aan de orgelpijpen. Niet fraai, maar het is (even) niet anders.


klik hier Bonifatiuspenningen voor André Klaassen en Jan Faber

Zondag 1 december reikte pastoor Peter Wellen een Bonifatiuspenning uit aan André Klaassen omdat André al meer dan 25 jaar actief is voor onze parochie (en de voormalige St.Stephanusparochie) als lid van de werkgroep Diensten Onder Leiding van Parochianen. Daarnaast was hij jarenlang lid van het koor en penningmeester van het parochiebestuur. Tegenwoordig is hij nog steeds betrokken bij de kerkbijdrageadministratie en actief voor de KBO.

Ook Jan Faber ontving een Bonifatiuspenning voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren heeft verricht voor begraafplaats Hesselingen (o.a. voor de fondsenwerving en administratie) en voor het huidige en voor het voormalige parochieblad St.Stephanusvuur.
Ook is hij betrokken bij de fondsenwerving voor het orgel in de St.Willibrordkerk in Beilen.
Uiteraard werden beide echtgenotes in de bloemetjes gezet, want zonder hun steun . . . . .


kinderwoorddienst niks extra   

KINDERWOORDDIENST

op              
zondag 24 november8 jongeren dichter bij God

Zondag 17 november ontvingen 8 jongeren uit onze geloofsgemeenschap het H.Vormsel.
    Aine     Bryce     Emanuel     Gerdien
    Ines     Jacob     Mirthe     en     Niels
Tijdens deze viering waren alle 8 actief betrokken als misdienaar, lector, collectant of als lid van het gelegenheidskoor, dat in korte tijd de Bonifatiusmis ingestudeerd had.
Ook hadden zij allen een brief aan God geschreven.Pastor A. (Alie) de Lange benoemd in onze parochie

Zondag 10 november werd aan het eind van de viering bekend gemaakt dat pastor A. (Alie) de Lange per 1 november benoemd is als parttime pastoraal werker in de parochie Heilige Drie-eenheid.
Pastor De Lange was werkzaam in de parochies van Steggerda en Frederiksoord en na de fusie ook in Heerenveen en Wolvega.
Jaarlijkse Thanksgiving maaltijd

Deze wordt weer georganiseerd op zondag 24 november in Beilen.
Opgave graag uiterlijk 17 novemberVormsel voor 8 jongeren

Zondag 17 november zal bisschop Ron van den Hout het sacrament van het Vormsel toedienen aan
    Aine     Bryce     Emanuel     Gerdien
    Ines     Jacob     Mirthe     en     Niels

Een gelegeheidsjongerenkoor van onze geloofsgemeenschap zal tijdens deze viering de Bonifatiusmis van Markus Wittal zingen.Adventskaars

Het einde van het jaar nadert en daarmee ook het begin van het nieuwe kerkelijk jaar, dat vier weken voor Kerstmis, met de advent, begint.
In veel gezinnen is het een goede gewoonte elke dag van de advent even een kaars aan te steken en zich zo voor te bereiden op het grote feest van Kerstmis. Daarvoor kunt u de komende weken weer een adventskaars kopen na de viering bij de koster.Kerstpakketten

De Parochiële Caritas Instelling wil u attenderen op de mogelijkheid om u aan te melden voor een kerstpakket. Dit pakket is bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben en daardoor misschien nu al opzien tegen de komende kerstdagen.Inzameling DE-punten

Ook dit jaar willen we in de maand december weer DE-punten inzamelen voor de Voedselbank in Meppel.
Adventsmaaltijd

Woensdag 11 december organiseert de werkgroep Diaconie - Meppel een adventsmaaltijd in de St.Stephanuskerk.
De opbrengst is natuurlijk bestemd voor de landelijke Adventsactie.Actie voor de voedselbank Meppel voedselbank

In de maand november wordt in onze kerk weer voedsel ingezameld voor de Voedselbank Meppel.


 

Gift voor Alzheimercafé Meppel

Dinsdag 15 oktober werd namens de PCI van onze parochie een cheque overhandigd aan het Alzeheimercafé Meppel.
Het geld is afkomstig van de opbrengst van de veiling van kunstvoorwerpen aan het eind van het jaar van barmhartigheid.klik hier


 

2 november – Allerzielen

Met Allerzielen willen we terugdenken aan diegenen die van ons zijn heengegaan. In die zin raakt het feest van Allerzielen ieder van ons. Dit jaar willen we in onze geloofsgemeenschap op zaterdag 2 november 2019 hier bij stilstaanop twee manieren:
De kapel op de begraafplaats “Hesselingen” te Meppel is geopend van 12.00 uur tot 15.30 uur. Om 14.00 uur houden we een korte plechtigheid waarbij we met elkaar bidden, lezen, zingen en de urnen en de graven gezegend worden met wijwater.
's Avonds is er om 19.00 uur een viering in de parochiekerk St. Stephanus te Meppel waarin we alle parochianen gedenken, van wie wij sinds november 2018 vanuit onze geloofsgemeenschap afscheid hebben genomen.kooruitje klik hier Gemengd Koor op stap naar het Sauerland

Ons Gemengd Koor maakte op 28 en 29 september een reisje naar Menden in Duitsland. Naast een uitstapje naar een kalksteendruipgrot was er veel ruimte voor muziek. Er werd veel gezongen. 's Avonds speelde één van de Duitse gastheren op een prachtig oud draaiorgeltje in het hotel. Ook werd er gezongen in de St.Vincenz-kerk (waar oud-parochiaan Mart Keet lid is van het koor) tijdens de zondagviering.
Na terugkomst in Meppel werd er nog samen met partners en thuisblijvers gegeten in een wokrestaurant.


 

St.Stephanusdag

Het thema van de St.Stephanusdag 2019 was blij en bezorgd om de schepping. Veel aandacht voor het milieu en wat wij daar mee te maken hebben.
Na de viering, was er koffie met . . . waarna Marjolein Tiemens vertelde over Groen Geloven en Duurzaamheid. Dat begint bij verwondering voor de natuur.
De kinderen konden ondertussen insectenhotels maken, om zo ook een steentje bij te dragen aan een betere leefomgeving. klik hier


Dank uit Malawi

Tijdens de St.Stephanusdag waren er weer spullen uit Malawi te koop.
In Malawi ervaren Kajtano, de man van het houtsnijwerk en MCV, Malawi Childrens Village waar het naaiwerk gemaakt wordt, het als een groot wonder dat er zo ver van hun eigen leefwereld vandaan een parochiegemeenschap is, die aandacht voor hen heeft en hun een steuntje in de rug wil geven door hun spullen te verkopen, zoals tijdens de parochiedag in Hoogeveen en op deze St.Stephanusdag in Meppel.
Daarom bood Hannie Hofland namens Kajtano en zijn vrouw Monica en het MCV onze parochie een cadeau aan, een houten standaard met een glas erop, waarin een kaars gezet kan worden.


Drie-eenheidspenning voor Betsie en Sabine

Zondag 22 september ontvingen Betsie van Dam en Sabine Wijfjes tijdens de St.Stephanusdag de Drie-eenheidspenning. Betsie van Dam stopt na meer dan 30 jaar met de catechese voor de 1e H. Communie. Maar zij blijft wel actief op het terrein van de caritas en met het schoonmaken van het kerkgebouw.
Sabine Wijfjes was en is werkzaam op vele terreinen. Van lid van het parochiebestuur tot het schoonmaken van de kerk. Van jongeren- en jeugdcatechese, kinder- en jongerenkoor, de werkgroep Liturgie tot Parochieel secretariaat.rted hun toekomst Scheppingsperiode
1 september --- 4 oktober

In 2015 riep Paus Franciscus 1 september uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor zorg voor de schepping”. Dat jaar verscheen ook zijn encycliek Laudato Si’ met een ecologische oproep aan de mensheid en waarschuwing tegen klimaatverandering en toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk in de wereld.
4 Oktober is al sinds jaar en dag Werelddierendag, het feest van St.Franciscus.

Ook ons bisdom Groningen-Leeuwarden besteedt hier aandacht aan. klik hier

Voor meerdere websites over Geloven en zorg om de schepping zie het tabblad 'Links'Nieuwkomers-bijeenkomst -- zondag 13 oktober klik hier


 

stephannootjes Stephannootjes sloten seizoen af

Ook voor ons kinderkoor staat de zomer voor de deur.
Nog één keer zingen in de kerk (7 juli) en dan:
    v  a  k  a  n  t  i  e


Met lekker buiten spelen en een gezellige bbq sloten zij het seizoen 2018/2019 af.

St.Stephanusdag -- zondag 22 september a.s. klik hierKunst van barmhartigheiding

In de weken voorafgaand aan de parochiedag was de Kunst van Barmhartigheid te zien in de verschillende kerken van onze parochie.

Tijdens de parochiebrdag werd de kunst geveild. De totale opbrengst bedroeg meer dan € 1400,--

klik hierparochiepenning parochiepenning Parochiepenning uitgereikt

Tijdens de jaarlijkse parochiedag werd vanuit elke geloofsgemeenschap een parochiaan bedankt voor al het werk dat hij/zij verricht voor de locatie.
Piet Alkemade uit de Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel ontving de allereerste parochiepenning uit handen van pastoor Peter Wellen.overdracht kerkgebouw St.Stephanuskerkgebouw aangekocht

Toen de St.Stephanusparochie in 2007 het huidige kerkgebouw aan de Comm. de Vos van Steenwijklaan betrok werd dit gebouw gehuurd van de Gereformeerde Gemeente Meppel (Vrijgemaakt) met een optie tot koop.
Van deze optie heeft men nu gebruik gemaakt en op donderdag 6 juni werd de koopovereenkomst getekend.Pastores in gesprek met de parochianen

Na ruim een half jaar werkzaam te zijn in onze parochie hebben de beide pastores een notie geschrevn over hun bevindingen en hun toekomstvisie (Dromen).
Enkele tientallen parochianen kwamen bijeen en kregen te horen dat het kerkgebouw nu echt van "ons" is en dat de diversiteit tussen de geloofsgemeenschappen een groot goed is.
De opbouw van de nieuwe parochie moet niet van bovenaf, maar van onderop gebeuren.Internationale Kunst van Barmhartigheid

Op de parochiedag van 16 juni a.s. zal er vanuit Meppel een internationaal tintje worden toegevoegd aan de verkoop in het kader van 'Kunst van de Barmhartigheid' in de vorm van verkoop van spullen uit Malawi, Afrika. Het betreft houtsnijwerk en naaiwerk. De opbrengst van deze verkoop komt rechtstreeks ten goede aan de makers van deze spullen in Malawi.
klik op de foto voor een vergrotingklik hier Communicanten maakten een uitstapje

De kinderen, die zondag 12 mei hun Eerste H.Communie deden, hadden woensdag 29 mei een uitstapje. Hierbij werd de H.Fredericuskerk in Steggerda bezocht. De kinderen mochten de hele kerk bezichtigen, inclusief de gewelven boven de kerk. Na afloop kregen ze een glaasje limonade met iets lekkers en daarna konden ze in een speeltuin even "uitrazen" en aten ze nog een ijsje.


misdienaaarsuitje
Genieten op de diocesane misdienaarsdag H.Drie-eenheid

Zaterdag 25 mei genoten misdienaars uit onze geloofsgemeenschap, samen met misdienaars vanuit het gehele bisdom, van een welverdiend uitje.

Botsautootjes. botsbootjes, piratenship, reuzenglijbaan, trampolines en nog veel.
En natuurlijk lekkere patatjes, maar eerst een Eucharistievieirng met de bisschop
klik op de fotoZondag 16 juni: Feest van de Heilige Drie-eenheid H.Drie-eenheid

Op de zondag na Pinksteren viert de Kerk het feest van de H.Drie-eenheid. En dus is deze dag voor ons ook de parochiedag. Dit jaar in Hoogeveen. Daarvoor moet nog wel het een en ander geregeld worden.

klik hierPastores in gesprek met de parochianen: donderdag 6 juni

Beide pastores hebben een notitie geschreven n.a.v. de eerste 100 dagen die zij in onze parochie werkzaam zijn. Deze notitie is inmiddels met het parochiebestuur en met de drie locatieraden besproken. Zij willen het ook met de parochianen bespreken en wel in Meppel op donderdag 6 juni a.s. om 20.00 uur.

H.Drie-eenheid Na een kort verslag van hun ervaringen willen beide pastores graag met u in gesprek gaan. Van u willen zij vernemen hoe we amen verder kunnen bouwen aan de toekomst van onze parochie Heilige Drie-eenheid. Welke wensen leven er, waarop mogen/moeten we, naar de toekomst toe, onze aandacht vestigen.De kunst van Barmhartigheid klik hier

Zaterdagmiddag 18 mei en zondag 19 mei na de viering kon men in de St.Stephanuskerk het werk van parochianen bezichtigen, dat zij gemaakt hadden in het kader van "De kunst van Barmhartigheid".

In een gemoedelijke sfeer en onder genot van een kopje koffie of thee kon men zich verbazen over wat parochianen tot stand hadden gebracht.
De werkstukken worden verkocht ten bate van goede doelen (Alzheimer Café Meppel) op zondag 16 juni tijdens de parochiedag, die dit jaar in Hoogeveen plaats vindt. klik hier


20:29 15-11-2019

klik hier Delen en doorgeven     -    feest in de kerk

Zondag 12 mei was het groot feest in de kerk.
Maar liefst 14 kinderen, Zoë, Leon, Chizi, Mica, Jorg, Zoë, Eliza, Joost, Laura, Nathan, Angelina, Matteo, Martin en Marcel gingen voor de eerste keer aan tafel bij Jezus.
Inleveren "Kunst van Barmhartigheid" klik hier

De werkstukken voor de tentoonstelling Kunst van Barmhartigheid kunnen op maandag 13 mei worden ingeleverd in de kerk 's avonds vanaf 19.30 tot 21.00 uur
De tentoonstelling is in het weekend van 18 en 19 mei. Zaterdag 18 mei van 14.00 tot 16.00 uur. En zondag 19 mei aansluitend aan de Taizé-viering hier in de kerk.
De werkstukken worden verkocht ten bate van goede doelen klik hier (Alzheimer Café Meppel) op zondag 16 juni tijdens de parochiedag, die dit jaar in Hoogeveen plaats vindt.Hoe worden de kinderen voorbereid op het 1e H. Communie ?

In de vitrine achter in de kerk kunt u zien hoe de kinderen in onze geloofsgemeenschap worden voorbereid. Werkboek, overzicht van de catechesevormen, het boekje van de viering en .   .   .   .  
Nieuwsgierig?     Neem een kijkje in de vitrine, die in de kerk staat en laat u verrassenWeer twee parochianen uit Meppel koninklijk onderscheiden
Jeanne van Belkom en Piet Krijnen klik hierGroen Geloven, hoe doe je dat?

klik hier Op dinsdagavond 28 mei wordt er een thema-avond georganiseerd met het onderwerp Groen Geloven.19 mei: Taizé-viering klik hier

Zondag 19 mei wordt op 10.00 uur een Taizé-viering gehouden in de St.Stephanuskerk. klik hier
     

klik op de afbeelding
of de naam van de dag
om te zien welke viering
er die dag is

klik hier om meer te lezen over de dagen van de Goede WeekPalmpasen klik hier

Zondag 14 mei (Palmzondag) waren er tientallen kinderen met hun palmpasenstok naar de kerk gekomen om deel te nemen aan de processie door de kerk. In deze viering zong het schoolkoor van de K.B.S. De Plataan.
De palmpasenstokken waren op school of thuis gemaakt of vrijdagavond in onze kerk.klik hier Palmpasenstokken maken

Vrijdag 12 april kunnen de kinderen in de kerk een palmpasenstok maken voor de viering op palmzondag.
Wel even van te voren opgeven !
klik hier
vastenactieGoede gesprekken, heerlijke soep

Dinsdagavond was het druk in de voorzaal van onze parochiekerk. De werkgroep Diaconie St.Stephanus had een soepmaaltijd voor de Vastenactie georganiseerd.vastenactie Soepmaaltijd voor de Vasten


Op dinsdag 19 maart organiseert de werkgroep PCI/diaconie St.Stephanus - Meppel de jaarlijkse vastenmaaltijd in de parochiezaal van onze kerk.
U bent van harte uitgenodigd. Wanneer u geen 's avonds geen vervoer hebt, dan kan dat geregeld worden. klik hier
 Hoe maak je een wonder zichtbaar?

Heeft u er wel eens over nagedacht hoe je een wonder kunt zien?
De kinderen van de jeugdcatechese hebben er over nagedacht. En met behulp van speelgoed hebben zij een aantal wonderen uitgebeeld.
Nieuwsgierig?
Neem een kijkje in de vitrine, die in de kerk staat en laat u verrassen . . . .Woensdag 6 maart: Aswoensdag

Op 6 maart begint de voorbereidingstijd voor Pasen. Op Aswoensdag kan iedereen, die dat wil, in de St.Stephanuskerk in Meppel een askruisje komen halen om de 40-dagentijd goed te beginnen.
's Morgens om 9.00 uur is er een schoolviering met pastoor Wellen en pastor Verheijen, waarin palmtakken van vorig jaar worden verbrand.
's Avond om 19.00 uur is er Woord en Gebedsviering met Lizy Hoeijmakers en leden van de DOLP.KinderWoordDienst: mooie bomen

Tijdens de KinderWoordDienst van deze zondag waren de lezingen uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach - 27 en Lucas - 6 over bomen en hun vruchten
Gezonde bomen geven gezonde vruchten. Goede mensen doen goede werken.
De kinderen lieten hun mooiste kleuren stralen uit de bomen.7e Jaarlijkse pannenkoeken-estafette een groot succes

Vrijdagavond waren zo'n achttien jongeren uit onze parochie in de parochiezaal in Beilen bijeen voor de jaarlijkse pannenkoek-estafette.
Pannenkoeken bakken en opeten. Daarna was er een prachtige film over een koning van een machtig rijk.
Iedereen kreeg een vastenkalender mee naar huis.


 
klik hier

7e pannenkoekestafette en filmavond

Op vrijdagavond 1 maart wordt in de koffiezaal in Beilen al weer voor de 7e keer de pannenkoek-estafette gehouden voor alle jongeren vanaf groep 8 tot 18 jaar van onze hele parochie (dus uit Meppel, Hoogeveen en Beilen).
klik hier
Om 18.00 uur beginnen we met de altijd spannende en vooral lekkere pannenkoek-estafette en daarna een leuke film waar je wat van kunt opsteken.Hé, volg je mij?

Op 10 februari stelden de kinderen, die zich dit jaar voorbereiden op de Eerste Heilige Communie zich voor. Tijdens de viering werd er gesproken over Jezus, die zijn leerlingen oproept Hem te volgen en mensenvissers te worden.
Na afloop van de viering kregen zij (en hun ouders) een rondleiding door de kerk en kwamen zij op plaatsen, waar je anders niet zo gemakkelijk zou komen.
Zondag 12 mei is hun grote feestdag in onze parochiekerk.wjd2019@ameland

WJD @ HOME

In het weekend van 25 t/m 27 januari waren verschillende jongeren uit onze parochie (voorkeur-parochianen) aanwezig bij de WJD @ HOME-dagen op Ameland. Net als in Panama is daar zee, strand en leuke mensen.
Zaterdag was er een live-verbinding met de Nederlanders in Panama bij de WJD. Zondag was er een
Eucharistieviering met o.a. Mgr. Van den Hout

Maandag 28 december verscheen er een verslag
nog meer foto's in het Friesch Dagblad klik hier
Voorbereiding van start gegaan

Een tiental kinderen is al enkele weken bezig met hun voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.

Zondag 10 februari is de kennismakingsviering en op 12 mei is hun grote feestdag in onze parochiekerk.Bonifatiuspenningen voor Reina en Piet

Zondag 13 januari ontvingen Reina Schoemaker en Piet Krijnen allebei een Bonifatiuspenning aan het eind van de viering in de St.Stephanuskerk in Meppel.

Reina ontving de penning voor het vele werk dat zij in de St.Stephanusparochie en onze huidige parochie Heilige Drie-eenheid verricht met name op het gebied van de uitvaarten.

Piet Krijnen heeft na 3 jaren zijn lidmaatschap van het huidige parochiebestuur beëindigd. Daarvoor en het vele werk dat hij voor St.Stephanusparochie heeft verzet ontving hij deze penning uit handen van pastoor Wellen.De consequenties van de AVG voor onze parochie / geloofsgemeenschap

De invoering van de Europese maatregel AVG heeft ieder van ons en dus ook voor onze parochie / geloofsgemeenschap verschillende consequenties. Het parochiebestuur vraagt uw aandacht voor de volgende mededeling:Nieuwjaarstoespraak

Aan het eind van de viering op zondag 13 januari hield Marloes Vennix, voorzitter van de locatieraad van de Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel, haar nieuwjaarstoespraak waarin zij het afgelopen jaar de revue liet passeren en vooruitkeek naar wat ons dit jaar te wachten staat.DolvP: de toekomst

In het derde en laatste deel over Veertig jaar 'Vieringen onder leiding van parochianen' gaat voorzitter Piet Maes in op enkele dilemma's en de toekomst.Parochiebladen 2019

In het parochieblad staan ook privacy-gevoelige gegevens zoals
telefoonnummers, doop, huwelijk, overlijden e.d. van leden
van onze geloofsgemeenschap vermeld.
Vanwege privacywetgeving is het parochieblad daarom alleen
toegankelijk voor leden van onze geloofsgemeenschap en
heeft u daarvoor een inlogcode nodig.
Leden van onze geloofsgemeenschap kunnen een inlogcode aanvragen
via de ledenadministratie.


e-mail: ledenadministratie(a)rkkerkmeppel.nl *

* vervang (a) door @
dit is een anti-spammaatregel


 
vul de code in en druk op 'Enter'
archief2020 archief2019 archief2018 archief2017 archief2016

archief2015 archief2014 archief2013 archief2012 archief2011

nar boven