RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel


Onze Vader
                                        het gebed dat Jezus ons geleerd heeft
 

In een gezin met meerdere kinderen blijkt vaak dat de ouders op verschillende manieren worden aangesproken: mama . . . mam . . . ma . . . papa . . . pa . . . paps.
En daar is uiteindelijk helemaal niets mis mee. De ouders snappen echt wel wat/wie er mee bedoeld worden.

Zo blijkt het ook te gaan met het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Wanneer we de verschillende evangeliën er op na slaan dan blijken daar al verschillende teksten te worden gebruikt.
In de woordenlijst van de Nederlandse taal staat als officiële spelling Onzevader, maar in de katholieke, orthodoxe en protestantse traditie is Onze Vader gebruikelijker.

En sinds de scheuringen in de kerk heeft ook elke geloofsrichting binnen het christendom vaak een eigen versie van het Onze Vader in gebruik. Soms kon er een scheuring ontstaan door het gebruik van twee woorden, die afweken.
Na het Tweede Vaticaans Concilie werd er voor de Nederlandse Kerkprovincie een Altaarmissaal uitgebracht. Hierin was wel een gezamenlijke oecumenische tekst voor het Gebed des Heren opgenomen, maar slaagden Nederland en Vlaanderen er niet in om een gemeenschappelijk versie voor het “Onze Vader” te realiseren.
Met het vaststellen van “Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie” (14 augustus 2014) is er nu ook één gemeenschappelijke tekst voor het Onze vader.
De Nederlandse en Vlaamse bisschoppenconferenties hebben bepaald dat de in voering van deze nieuwe, voor Nederland en Vlaanderen gemeenschappelijke katholieke vertaling van het Gebed des Heren in de liturgie moet plaatsvinden aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar op 27 november 2016.
onzevader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze
schulden,
zoals ook wij
vergeven aan onze schuldenaren
en
breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.