RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Palmzondaggoedeweek


Palmzondag is het begin van de Goede Week. In de rooms-katholieke Kerk wordt Palmzondag vanouds gevierd met de zegening van palmtakken en een processie door of rondom de kerk.
De palmtakken herinneren ons aan het gejuich van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Omdat we hier geen palmen hebben gebruikt men buxustakjes.
Tijdens de Eucharistieviering op Palmzondag wordt het lange Passieverhaal voorgelezen.
Van de feestelijke intocht in Jeruzalem tot aan de dood aan het kruis.

palmmet kruis Na afloop van de viering op Palmzondag worden de gezegende palmtakken thuis achter het kruisbeeld gestoken, of boven een deur opgehangen.

Van oudsher werd er op Palmzondag een palmpasenoptocht gehouden, waarbij kinderen met hun versierde palmpasenstokken achter een muziekkorps door de stad trokken.

Hoe maak je een palmpasenstok ?

palm palm pasen
hei koerei
over enen zondag
krijgen wij een eiéén ei is geen ei
twee ei is een half ei
drie ei is een paasei