RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
PasenPasen is het belangrijkste christelijke feest in het jaar. Op deze dag vieren we dat Jezus de dood heeft overwonnen om ons te bevrijden van de zonden. Dat Hij is opgestaan uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.

graf
Heel vroeg op de zondagmorgen gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Ze vinden Hem daar echter niet. Engelen vertellen hen dat Jezus is opgestaan. "Waarom zoekt u de levende onder de doden?" Kort daarop verschijnt Hij aan Maria van Magdalena. Daarop gaan de vrouwen naar zijn leerlingen, die hen niet geloven. Toch gaan ze wel bij het graf kijken, Johannes en Petrus voorop. Diezelfde dag verschijnt Jezus aan twee volgelingen die onderweg zijn naar EmmaŁs. Nadat Hij Zich aan hen geopenbaard heeft (bij het breken van het brood) haastten ze zich terug naar Jeruzalem om het de overige leerlingen te vertellen. Terwijl ze hun verhaal aan het doen zijn, verschijnt Jezus in hun midden. Hij belooft hierbij de Heilige Geest te zenden en geeft ze de opdracht: "Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit."Op Paaszaterdag, als de zon onder is gegaan, wordt de Paaswake gehouden. Tijdens deze viering worden het doopwater en de paaskaars gezegend. Ook worden er dan vijf (wierook)nagels in de kaars gestoken. Deze vijf nagels zijn een verwijzing naar de vijf wonden van Christus aan het kruis.

Pasen kent vele tradities


op veel plaatsen
in het oosten van het land
worden op eerste of tweede paasdag
paasvuren ontstoken

paasvuuriedereen kent ook wel de tradities met eieren
            * eieren worden geschilderd
            * de paashaas verstopt eieren
en natuurlijk worden er

            * (veel) eieren gegeten
            * er zijn ook eier-tik en
            * eier-gooi wedstrijden

paaseieren