Pastoresteam
 

De parochie Heilige Drie-eenheid kent normaliter een pastoresteam, bestaande uit twee pastores.
Tot 16 september 2018 is de priesterfunctie in onze parochie vacant.
Pastores uit naburige parochies assisteren bij de bediening van de sacramenten.


peter


Per 16 september 2018 is benoemd:

Vicaris-generaal P. (Peter) Wellen
pastoor
Blankenslaan Oost 2A
7901 BE    HOOGEVEEN
Tel. 0528 - 26 27 56
e-mail: p.h.h.wellen(a)hetnet.nl*


Zie ook de vitrine achter in de kerk


dorenda


Pastor D. (Dorenda) Gies
pastoraal werker
eerstaanspreekbare pastor van Meppel

p/a Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30
7942 XK    MEPPEL
Tel. 0561 - 61 82 90 / 0522 - 25 27 82
graag inspreken
e-mail: pastorgies(a)rkkerkmeppel.nl *

Vriendelijk verzoek om niet op maandag te bellen i.v.m. vrije dag


voor dringende zaken
kunt u bellen,

minder dringende zaken
graag per mail


Misintenties kunt u opgeven bij het Parochieel Secretariaat
info(a)parochie-drieeenheid.nl *


albert


Tot 16 september 2018:

Pastoor A. (Albert) Buter
(waarnemend)pastoor
Meerstraat 4
7815 XG    EMMEN
meel Tel: 0591 - 64 67 73
e-mail: agbuter(a)gmail.com*

maandag vrije dag* vervang (a) door @
dit is een anti-spammaatregel