Pastoor Wellen
 

Mijn naam is Peter Hermannus Hendrikus Wellen, geboren op 16 september 1966 in de gemeente Emmen. Tot mijn 30ste heb ik samen met mijn ouders gewoond in Emmer Compascuum.

Na de middelbare school heb ik een specifieke administratieve opleiding gevolgd en afgerond.† In december 1986 kon ik beginnen te werken bij een kantoor en projectmeubelbedrijf Emmein BV in Emmen en heb daar tot 1996 gewerkt.

In 1992 ben ik gestart met mijn studie aan de priesteropleiding Bovendonk te Hoeven in Noord Brabant. Daarnaast was ik zeer actief in het vrijwilligerswerk in de St. Willehadusparochie te Emmer Compascuum. Vanaf september 1996 mocht ik twee jaar stage †vervullen in de Heilige Geest-parochie te Heerenveen. Opnieuw een uitdaging waar ik veel heb mogen leren en waarvan ik enorm genoten heb.

Op 9 mei 1998 ben ik tot diaken gewijd en op 24 oktober 1998 volgde de priesterwijding in de kathedraal van Groningen door Mgr. MŲller. Vanaf die tijd heb ik bijna tien jaar mogen werken in de Samenwerkende parochies van Oost Groningen. Naast het parochiewerk ben ik sinds 9 september 2006 vicaris van de bisschop voor het Vicariaat Groningen-Drenthe en deze taak is op 1 september 2011 uitgebreid met de functie van vicaris-generaal van de bisschop.

Op 1 oktober 2008 werd ik pastoor van de vijf parochies te Noord Groningen, die later zijn opgegaan in de Heilige Liudger-parochie.
Sinds 16 september mag ik pastoor zijn van de parochie Heilige Drie-eenheid in Meppel, Hoogeveen en Beilen, samen met pastor E.Verheijen mag ik invulling geven aan onze pastorale opdracht.