Pinksteren


Pinksteren is de vijftigste dag van Pasen (Griekse Pentecost = vijftig). Op Pinksteren herdenkt de kerk dat de heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Zij stonden letterlijk en figuurlijk in vuur en vlam over Jezus Christus.
pinksteren
Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken. Handelingen 2:1-4

De apostelen spraken in verschillende talen en verkondig-
den wat Jezus hen geleerd had.
Daarom wordt Pinksteren gezien als het begin van de kerk.

De liturgische kleur van Pinksteren is rood. Rood is de kleur van het vuur van de heilige Geest.
klik hier


niks Tweede pinksterdag is meer
een uitgaansdag
Er zijn pinksterkermissen
schuttersfeesten - wedstrijden
en voorjaarsfeesten
Pinksteren en pinksterholden betekenen plezierig uitgaan op de tweede pinksterdag

pinksterbloem

Bij de viering van pinksterblom werd het mooiste meisje van het dorp tot pinksterbloem of pinksterbruid gekozen
Zij kreeg een kroon van pinksterbloemen niks