Priesterkoor

kerk Voor in de kerk is een verhoging dat het priesterkoor wordt genoemd - ook wel sanctuarium en presbyterium.

Rechts is de zitplaats van de voorganger(s), de lector en de misdienaars / acolieten.
Links is de plaats voor het koor en de cantor.

Al het liturgisch meubilair is door parochianen ontworpen en gebouwd.

terug plattegrond volgende