Altaar

altaar Altaar of offerplaats is een zware tafel van steen of hout, waarop tijdens de Eucharistie brood en wijn geplaatst worden. In het delen van brood en wijn gedenken we dat Christus door zijn dood een offer voor de mensheid heeft gebracht. Vandaar dat het altaar ook 'Tafel des Heren' wordt genoemd.
In elk altaar zijn relikwieŽn aangebracht onder een altaarsteen. Over het altaar ligt een altaardwaal (wit kleed).

De altaarsteen is voorzien van vijf
kruizen die verwijzen naar de vijf
wonden van Christus
In het altaar in de St.Stephanuskerk
in Meppel ligt een loden doos met
relikwieŽn van de H.Innocentius
en de H. Vitalis

Een altaar wordt door een bisschop gewijd
Het altaar wordt dan met wijwater gewassen en gezalfd met chrisma

terug plattegrond volgende