Tabernakel

tabernakel
Achter de altaartafel staat het tabernakel

Hierin worden de hosties, d.i. het geconsacreerde brood, bewaard
dit tabernakel
de kroonlijst
het kruisbeeld - dat er
              bovenop staat
de godslamp en
de kandelaren
zijn alle afkomstig uit de vorige St.Stephanuskerk aan de Grote Oever

Zij waren een geschenk van een parochiaan bij de inwijding van die kerk

Zij zijn gemaakt van verzilverd koper
Paul Hulsman
Utrecht 1961

terug plattegrond volgende