Liturgische kleuren
 

Aan het altaar en aan de standaard van het evangelieboek zijn liturgisch kleuren bevestigd. Deze komen overeen met de kleur van het kazuifel, het opperkleed dat de pastor draagt.Wit: (albus)
- tijdens de Paastijd en de Kersttijd
- op Witte Donderdag
- op alle feestdagen rond Jezus Christus, die geen verband houden
  met zijn lijden
- op feestdagen van de Maagd Maria (moeder van Jezus)
- Drievuldigheidszondag, de eerste zondag na Pinksteren
- feesten van de Engelen
- alle feesten van heilige die geen martelaar zijn
- Allerheiligen (1 november)
- en op het feest van Johannes de Doper (24 juni)
- het feest van Johannes de evangelist (27 december)
- het feest van de Stoel van de Petrus (22 februari)
- en de bekering van de Apostel Paulus (25 januari)
- op jaardagen van kerkwijdingen (voor onze kerk is dat 4 november)Rood: (ruber)
- op Palmzondag
- Goede Vrijdag
- Pinksterzondag
- op feestdagen rond het lijden van Jezus Christus
- op feesten van de Apostelen, de Evangelisten en martelaren
- bij het toedienen van het sacramemnt van H.Vormsel
Paars: (violaceus)
- tijdens de adventstijd
- de vastentijd oftewel veertigdagentijd (de 40 dagen vůůr Pasen)
- Allerzielen (2 november)
- paars wordt ook gebruikt in de missen en officies voor de overledenen
Groen: (viridis)
- op alle dagen van het jaar waar geen andere kleur is voorgeschreven

Groen is derhalve een prominente liturgische kleurterug plattegrond volgende