I - Jezus wordt tot de kruisdood veroordeeld

statie I

Op de beide zijwanden van de kerk zijn 14 Kruiswegstaties aangebracht.
Deze staties tonen de lijdensweg van Jezus Christus, die eindigde in de dood op het kruis.

 
 
Pilatus vroeg hen: "Wat zal ik doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?" Zij riepen allen: "Aan het kruis met Hem!"
Hij hernam: "Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?" Maar zij schreeuwden nog harder: "Aan het kruis met Hem!"
Daarop liet Hij omwille van hen Barnabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden.

terug plattegrond volgende