IV - Jezus ontmoet zijn moeder Maria

statie IV Simeon zei tot Maria, de moeder van Jezus: "Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in IsraŽl, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord."
En Maria bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart..

terug plattegrond volgende