V - Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

werk

De kruiswegstaties van chamotteklei zijn gemaakt door Tilburgse pater
L. van Duijnhoven         (1965/66)

De kruiswegstaties zijn afkomstig uit de St.Stephanuskerk aan de Grote Oever

 
 
Toen ze de stad uitgingen, ontmoetten ze een CyreneeŽr, Simon genaamd, en vorderden hem tot het dragen van Jezus' kruis.

Daarna zei Hij tot zijn leerlingen: "Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen".

terug plattegrond volgende