XI - Jezus wordt aan het kruis genageld

statie XI

Boven zijn hoofd bracht men een opschrift aan met de reden van zijn veroordeling:
INRI - Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Latijn voor Jezus van Nazareth, koning der joden.

Samen met Hem werden ook twee rovers gekruisigd, de een rechts de ander links. Voorbijgangers hoonden Hem, terwijl ze het hoofd schudden en zeiden: "Gij daar, die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red Uzelf; als Gij de Zoon van God zijt, kom dan van dat kruis af!" In dezelfde geest zeiden de hogepriesters met de schriftgeleerden en oudsten spottend: "Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden. Hij is toch de koning van IsraŽl. Laat Hem nu van het kruis afkomen, dan zullen we in Hem geloven."

terug plattegrond volgende