XIII - Jezus wordt van het kruis genomen

statie XIII

De kruiswegstaties van chamotteklei zijn gemaakt door Tilburgse pater
L. van Duijnhoven         (1965/66)

De kruiswegstaties zijn afkomstig uit de St.Stephanuskerk aan de Grote Oever

 
 
Kruisiging was in de tijd van de Romeinen geen ongewone straf. Meestal lieten de Romeinen de gestorvenen hangen, ten prooi aan aaseters.
Maar de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen.
Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit.

terug plattegrond volgende