H.Anna, de moeder van Maria

Anna


Anna en Joachim waren gehuwd, welgesteld, maar helaas kinderloos.
Toen het offer van Joachim in de tempel geweigerd werd, omdat hij geen kinderen had vluchtte Joachim met zijn kudde de woestijn in. Daar kreeg hij van een engel te horen, dat zijn vrouw in verwachting was. Hij keerde terug en ontmoette zijn vrouw bij de Gouden Poort in Jeruzalem. Anna schonk het leven aan een meisje: Maria. Zij zou de moeder van Jezus worden. Anna en Joachim wijdden hun kind aan God en brachten Maria, toen zij drie jaar oud was, naar de tempel.


Beschrijving
Boven een versterkte poort, de Gouden Poort uit Jeruzalem.
"H. ANNA, gesluierd, met nimbus. In de hand een banderol waarop: "de aarde opende zich etcÖ..Isaias 45:8".
Links ernaast staat Maria als kind, met nimbus waarop "H, Maria onbevlekt onÖ..".
Haar linkerhand wijst op de banderol en in haar rechterhand een tuiltje lelies.
Eronder tussen twee voluutkapitelen een gekroonde helm met dekkleed en als helmteken een uitkomende gevleugelde draak.


Gebrandschilderde ramen
In de kerk staan 6 gebrandschilderde glas-in-lood ramen.
Deze ramen komen uit (de dagkapel van) de vorige kerk aan de Grote Oever en waren oorspronkelijk geplaatst in de oude St. Stephanuskerk aan het Zuideinde in Meppel

Deze ramen zijn vervaardigd na de Tweede Wereldoorlog door Atelier Siero uit Kampen door de glazeniers Henk v. d. Burgt en Pierre van Rossum

terug plattegrond volgende