RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
St.Cecilia

cecilia Cecilia (van Rome) zou opgegroeid zijn in een christenfamilie in de 3e eeuw
Zij nam zich voor maagd te blijven, zoals dat wel vaker gebeurde in de begintijd van het christendom
Haar ouders waren hier echter niet van op de hoogte en arrangeerden naar de gewoonte van die tijd een huwelijk voor haar met een aantrekkelijke partner
In dit geval ging het om een rijk man, Valerianus (Ü 229; feest 14 april)
Ze besloot hem haar vrome voornemen kenbaar te maken Op het moment dat de bruidsmuziek weerklonk, aldus de legende, fluisterde zij Valerianus in het oor dat zij had besloten maagd te blijven omwille van Christus Door haar heilige ernst speelde zij het klaar hem te winnen voor haar ideaal
Hij maakte kennis met haar godsdienst en liet zich dopen. Valerianus stierf omwille van zijn geloof de marteldood Al de goederen die nu aan Cecilia toevielen verdeelde zij onder de armen
De corrupte belastingdienst van die dagen had gehoopt er een voordelig slaatje uit te slaan, maar de ambtenaren visten achter het net. Uit teleurstelling lieten ze haar arresteren
Na veel geharrewar werd ze ter dood veroordeeld door de nekslag met de bijl

Op de plaats in Rome waar zij de marteldood had ondergaan, vermoedelijk in de buurt van haar huis, verrees in de 5e eeuw een naar haar genoemde kerk, die in de 9e eeuw werd vernieuwd
In 1599 werden er in het kader van een restauratie opgravingen gedaan, waarbij men het lijk vond van een jonge vrouw, nog volkomen intact, liggend op haar rechterzij, gehuld in een lang gewaad met goudbrokaat
De hals vertoonde een diepe wonde, de kleding bloedsporen. cecilia De beeldhouwer Maderno heeft haar precies zo in marmer uitgehouwen

St. Cecilia van Rome is de patrones van de (kerk)muziek

22 november is haar feestdagBeschrijving
Boven in het raam een orgel. St. Cecilia heeft een bloemenkrans in het haar, een gevleugeld engelenkopje kijkt om haar schouder Onderaan staat rechts van haar een kleinere engelenfiguur die op een vedel speelt, terwijl Cecilia zelf een soort harp of lier lijkt te bespelen Helemaal onderaan staan gekruist een zwaard en palmtak, onder een boog tussen twee kerkramen. Daaronder de graftombe van St.Cecilia


Gebrandschilderde ramen
In de kerk staan 6 gebrandschilderde glas-in-lood ramen Deze ramen komen uit (de dsagkapel van) d vorige kerk aan de Grote Oever maar waren oorspronkelijk geplaatst in de oude St.Stephanuskerk aan het Zuideinde in Meppel

De meeste ramen zijn gemaakt door de glazeniers Henk v. d. Burgt en van Pierre van Rossum van het Atelier Siero uit Kampen. Dit raam is echter al eerder gemaakt door Henk v.d. Burgt, in de tijd dat hij nog werkte voor het atelier Den Rooyen in Roermond

terug plattegrond volgende