RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
St.Stephanus
 

stephanus St.Stephanus is de patroon van onze geloofsgemeenschap, van onze kerk en van onze oude parochie.
Er wordt over Stephanus gesproken in het bijbelboek Handelingen van de Apostelen: 06,08-07,60.

Stephanus wordt gezien als de eerste martelaar van het christendom. Hij was de eerste diaken, die werd aangesteld door de apostelen om de aalmoezen eerlijk te verdelen onder de weduwen, zodat de apostelen zich bezig konden houden met het preken en onderrichten.
Stephanus beschuldigde de hogepriester en de oudsten in Jeruzalem van de moord op de Messias. Zij wilden echter niet naar Stephanus luisteren. Stephanus staarde na het uitspreken van de beschuldigingen naar de hemel en hij riep uit: "Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand." Zijn tegenstanders begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren dicht en stormden als één man op hem af. Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette, de latere apostel Paulus. Stephanus stierf in het jaar 35.

Volgens een legende werd het lichaam van Stephanus in 415 ontdekt in Jeruzalem. Het lichaam werd overgebracht, met een tussenstop in Constantinopel, naar het Vaticaan in Rome. De overblijfselen van Stephanus werden in het graf van Laurentius van Rome bijgezet.

De feestdag van St.Stephanus is 26 december.

Beschrijving
Tussen arcatuur zetelende Christus op wolken, heft rechterhand in een zegengebaar, boek met kruis erop in linkerhand. Stralenkrans achter hoofd. Rechts een wolk waaruit een hand.
Midden: staande Stephanus met in nimbus: "H. DIAKEN STEPHANUS Bid v. O”, houdt de linkerhand op en heeft een tekst in de rechterhand waarop: " Ik zie de hemelen geopend en de menschenzoon staande aan de rechterhand der kracht gods".
Eronder de steniging van Stephanus.


Gebrandschilderde ramen
In de kerk staan 6 gebrandschilderde glas-in-lood ramen
Deze ramen komen uit de vorige kerk aan de Grote Oever maar waren oorspronkelijk geplaatst in de oude St. Stephanuskerk aan het Zuideinde in Meppel

Deze ramen zijn na de Tweede Wereldoorlog vervaardigd in het Atelier Siero uit Kampen door de glazeniers Henk v. d. Burgt en van Pierre van Rossum

terug plattegrond volgende