RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
De Vissers

vissers


De apostelen waren vissers. En wanneer er een dag niets gevangen werd betekende dat vaak ook een dag niet eten.
In het evangelie van Johannes wordt verteld hoe de apostelen na een hele nacht vissen op het meer niets gevangen hadden. Jezus spreekt ze toe en zegt hen dat zij hun netten over de andere boeg moeten gooien. Dan vangen zij 153 grote vissen in hun netten.
Het evangelie van Lucas vertelt hoe de apostelen Petrus, Andreas, Jacobus (de Meerdere) en Johannes hun netten in de steek laten en Jezus volgen.

De apsotelen worden van vissers mensenvissers


Beschrijving
Boven is de wonderbare visvangst afgebeeld, in de middenzone vissers met net en kruik, en onder Christus met kruisnimbus, en ervoor knielt Petrus met links van hem een net vol vissen en een anker.


Gebrandschilderde ramen
In de kerk staan 6 gebrandschilderde glas-in-lood ramen
Deze ramen komen uit (de dagkapel van) de kerk aan de Grote Oever, maar waren oorspronkelijk geplaatst in de oude St. Stephanuskerk aan het Zuideinde in Meppel


Deze ramen zijn vervaardigd na de Tweede Wereldoorlog door Atelier Siero uit Kampen door de glazeniers Henk v. d. Burgt en van Pierre van Rossum

terug plattegrond volgende