H.Nicolaas

nicolaas
Op de voorgevel van de St.Stephanuskerk in Meppel aan de Comm. De Vos van Steenwijklaan is 's avonds in het donker een verlicht gebrandschilderd glas-in-loodraam met de afbeelding van de Heilige Nicolaas te bewonderen.
De H. Nicolaas is patroon van Meppel, want de H.Nicolaas is de patroon van schippers en van schipperssteden.

Volgens de overlevering werd Nicolaas geboren rond 280 in de Griekse stad Patras. Hij was bisschop van Myra, dicht bij het hedendaagse Demre in Turkije.

De feestdag van H.Nicolaas is 6 december. Op de avond daarvoor is het pakjesavond.
Tijdens de Reformatie werden de feestdagen van Sint Maarten en Sint Nicolaas officieel wel afgeschaft, maar de bevolking in Meppel ging er toch mee door.
Daarom werd er in Meppel zelfs een verbod uitgevaardigd dat er door de winkeliers voorafgaande aan de naamdagen van deze heiligen geen artikelen mochten worden aangeboden, die betrekking hadden op “eetwaren, snoeperij en poppegoed”. Ook kwam er een verbod om de schoen op te zetten.


Er bestaan verschillende legendes rond deze bisschop van Myra. De bekendste is wel:

H.Nicolaas en de drie meisjes.
Nicolaas was een jaar of achttien en vroeg zich als serieus christen af wat hij moest doen met de erfenis die zijn overleden ouders hem hadden nagelaten.
Verderop in de straat woonde een schoenmaker met drie dochters. De man had te weinig geld om een bruidschat te bekostigen, zodat de meisjes gedwongen waren te gaan tippelen. Als goed christen gruwde Nicolaas bij dit idee.
Hij nam een zakje geld (anderen zeggen, een klompje goud in een doek), sloop er in de nacht mee naar het huis van de schoenmaker en zijn dochters en gooide het naar binnen. Zielsgelukkig arrangeerde de vader meteen een huwelijk voor zijn oudste dochter. Dit herhaalde zich voor de andere twee dochters van de schoenmaker.


Beschrijving
De H.Nicolaas van Myra is afgebeeld met nimbus en mijter, een stola en een bootmodel in de linkerhand.
Onderaan een schild met het oude stadswapen van Meppel uit de jaren 50 van de vorige eeuw.


Gebrandschilderde ramen
Dit gebrandschilderde glas-in-loodraam komt uit de vorige kerk aan de Grote Oever en was oorspronkelijk geplaatst in de oude St. Stephanuskerk aan het Zuideinde in Meppel

Deze gebrandschilderde ramen uit de kerk aan het Zuideinde zijn vervaardigd na de Tweede Wereldoorlog door Atelier Siero uit Kampen door de glazeniers Henk v. d. Burgt en Pierre van Rossum

terug plattegrond volgende